ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

MOSSA PÅ TAK

MOSSA PÅ TAK

Rengöra mossa på tak

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

* Jämförelsepriset avser likande produkt med samma verksamma substanser till samma area.

Rekommenderad produkt för Tak

Snabb Produktfakta

Professionell sanering av alger, mossa, lava och svartmögel.

Är optimerad för att effektivt ta bort svår påväxt som mossa och svartmögel.

50% effektivare mot svår påväxt.

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT PROFFS räcker upp till 100m². Ger upp till 21 liter högeffektivt rengöringsmedel.

Fakta ALGRENT PROFFS på Tak

Kan användas på takpannor, tegelpannor, taktegel, takpapp, betongpannor, eternittak, plåttak, plasttak och kanalplast för att tvätta bort mossa och alger på taket. Fungerar lika bra på vindskivor och snickerier för att tvätta bort svartmögel och alger.

Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen applicerar då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Algrent Proffs innehåller skumdämande medel och är anpassat för låg- eller högtrycktrycksspruta

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Där taket är angripet av påväxt som är relativt uppsugande, som mossa och lava, får man räkna med en åtgång på mer än 0,25 liter/m²

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT. Var extra försiktig när du jobbar på tak. Den behandlade påväxten blir väldigt hal när den är blöt.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Handledning Taktvätt

Förutsättningar

Ska du behandla ett tak med mycket mossa, är det viktigt att ta bort (med borste eller vattenslang) stora mossklumpar innan du applicera Algrent. Anledningen är att mossan är som en svamp, och Algrent har svårt att tränga ner till mossans rötter.


Ytan som du ska behandla ska vara torr och större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna. Rekommenderad yttertemperatur är mellan 0 och 25 grader, för att Algrent inte ska avdunsta för snabbt.


Utförande

1.Späds 1 del Algrent Proffs + 20 delar vatten vid normal behandling. För svår påväxt som mossa, svartmögel och stenpest, se tabell under fliken Åtgång


2. Applicera blandningen på ytan med lågtryckspruta, borste, pensel eller roller så att det rinna lätt från ytan.


3. Efter 12 timmar har blandningen verkat klart och trängt ner i ytans porer. Påväxten är nu död.


3b. Om ytan har hög glans, rekommenderar vi att man spola av ytan efter 12 timmar, eftersom annars finns risk för att ytan mattas något.


4. Nu är allt klart. Väder och vind kommer spola bort den döda påväxten så småningom. Påväxt som mossa och lava kan ta upp till 1 år innan regnet spolar bort den.


 4b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen att göra detta.

Tips Tvätta Tak

Oftast är taket mot norr mer angripet av mossa på tak än det mot söder och behöver en högre koncentration av ALGRENT. Börja med taket mot norr och gör det klart. Späd sedan ut blandningen med vatten när du ska behandla det mindre angripna taket.

En bra lågtrycksspruta koster några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Eftersom ytan på ett tak oftast är över 100 kvm är det väl investerade pengar för att underlätta arbetet på taket.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta på taket som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Hur skadligt är det med mossa på taket?

Mossa är en vanlig växt på tak och är ofarlig i sig. Men mossan får ditt tak ser oestetiskt och ge taket ett slitet utseende. Att ha lite mossa utgör vanligtvis inte någon omedelbar fara för taket. Dock kan det på sikt skada taket och därmed huset konstruktion.


Mossan absorbera och behålla fukt, vilket kan leda till att takpannorna blir fuktiga längre än nödvändigt. Livslängden på takpannans ytskikt försämras snabbt av detta.


Har man börjat fått mossa på taket, kommer inte mossan sluta sprida sig. Mossans rötter kommer sprida sig mellan takpannorna och ge upphov till mossa även där. När det sedan blir minusgrader kan den vattenfyllda mossan som finns mellan takpannorna frostspränga pannan, dvs takpannorna går sönder i bitar. Då finns det risk för att vatten börja tränga in i husets konstruktion och ge permanenta fuktskador.

När finns behovet att bort mossan på taket?

När ska man tvätta taket och ta bort mossa på taket? Om man bortser från den oattraktivt med mossan, är lite ytlig mossa inget som påverkar taket. Men efter 5 år med ytlig mossa börja risken för att rötterna söker sig mellan takpannorna och du bör åtgärda mossan.

Varför kommer mossa?

Mossporerna sprids genom luften och landar bland annat på taket. Dessa sporer kan börja gro på nästan alla ytor, om förutsättningarna är dom rätta. Om det finns fukt, lite direkt solljus börja sporerna växa och börjar bygga upp ett rotsystem. När väl detta är på plats kan mossan börja växa.

Rengöra tegeltak

Ett tak är utsatt för regn vilket ger en fuktig miljö som mossan trivs i. Ligger dessutom tak i skugga under stora delar av dagen ger det ännu bättre förutsättningar för mossan. Därför får du mer mossa på taket som är mot norr, än den delen av taket som är mot söder.


Har taket dessutom en svag lutningen får du oftast mer mossa. Vatten rinner av långsammare från taket, vilket gynnar tillväxten av mossa.

Mossa på tegel- och betongpannor

Hur skadligt är det med mossa på taket?

Mossa är en vanlig växt på tak och är ofarlig i sig. Men mossan får ditt tak ser oestetiskt och ge taket ett slitet utseende. Att ha lite mossa utgör vanligtvis inte någon omedelbar fara för taket. Dock kan det på sikt skada taket och därmed huset konstruktion.


Mossan absorbera och behålla fukt, vilket kan leda till att takpannorna blir fuktiga längre än nödvändigt. Livslängden på takpannans ytskikt försämras snabbt av detta.


Har man börjat fått mossa på taket, kommer inte mossan sluta sprida sig. Mossans rötter kommer sprida sig mellan takpannorna och ge upphov till mossa även där. När det sedan blir minusgrader kan den vattenfyllda mossan som finns mellan takpannorna frostspränga pannan, dvs takpannorna går sönder i bitar. Då finns det risk för att vatten börja tränga in i husets konstruktion och ge permanenta fuktskador.

När finns behovet att bort mossan på taket?

När ska man tvätta taket och ta bort mossa på taket? Om man bortser från den oattraktivt med mossan, är lite ytlig mossa inget som påverkar taket. Men efter 5 år med ytlig mossa börja risken för att rötterna söker sig mellan takpannorna och du bör åtgärda mossan.

Varför kommer mossa?

Mossporerna sprids genom luften och landar bland annat på taket. Dessa sporer kan börja gro på nästan alla ytor, om förutsättningarna är dom rätta. Om det finns fukt, lite direkt solljus börja sporerna växa och börjar bygga upp ett rotsystem. När väl detta är på plats kan mossan börja växa.

Rengöra tegeltak

Ett tak är utsatt för regn vilket ger en fuktig miljö som mossan trivs i. Ligger dessutom tak i skugga under stora delar av dagen ger det ännu bättre förutsättningar för mossan. Därför får du mer mossa på taket som är mot norr, än den delen av taket som är mot söder.


Har taket dessutom en svag lutningen får du oftast mer mossa. Vatten rinner av långsammare från taket, vilket gynnar tillväxten av mossa.

Mossa på tegel- och betongpannor

Varför trivs mossan och börja växa på taket?

Finns det träd eller större buskar nära taket bidra de till att området blir fuktigare och skuggigare, vilket gynnar tillväxten av mossa.


Även vissa takmaterial med en skrovligare yta gör att mossa får lättare fäst. Exempelvis är eternitplattor och takpapp ofta mer utsatta för mossa, än en högblank betongpanna.


Om dina takpannors ytskikt har börjat vittra sönder, blir även detta lättare för att mossan ska få fäste och etablera sig

Hur kan du ta bort mossa på taket?

Eftersom de är viktigt att ta bort mossan för att bevara takets skick och förebygga framtida skador bör du göra det. Men takrengöring för att ta bort mossan kan göras på flera sätt.

Mossmedel:ALGRENT PROFFS är mycket effektiv för att behandla och döda mossan. Du får ett skydd mot ny mossa som varar i upp till 5 år.


Fysisk borttagning: Att skrapa bort mossan med borste eller skrapa är ansträngande och tar tid. Tyvärr kommer du endast åt den ytliga mossan. Mossan som finns mellan takpannorna kommer finnas kvar och skapa risk för frostsprängning. Dessutom är åtgärden väldigt kortsiktig eftersom mossans rötter finns kvar. Efter några år har du lika mycket mossa igen.


Högtryckstvätt:Är ett verktyg som gör att du snabbt och enkelt kan rengöra taket och blir av med den synliga mossan. Men rötter mellan takpannorna kommer finns kvar och ger ny mossa efter denna takrengöring. Dessutom finns det risk att skadar takpannans ytskikt och att du trycker in vatten bakom takpannan.


Ättika, såpa, bakpulver och järnsulfat: Har en mycket liten och kortsiktig påverkan på mossan. Mossan dör inte av dessa produkter, men har en kortsiktig effekt på mossans tillväxt. Under max 1 år stannar tillväxten av mossan. Studier visar att efter 5 år har dessa medel ingen effekt på mängden mossa.

Vad kostar det att tvätta tak rent från mossa?

Att anlita en firma för att göra takrengöring, kostar mellan 15 000 och 20 000 kr för ett normaltak på 200 kvm, innan rotavdag. Det som dessa firmor gör är att spola av mossan från taket med högtryckstvätt. Därefter behandlar de taket med ett mossdödande medel som ALGRENT PROFFS.


Att tvätta tak själv kostar ca 1200kr för det mossmedlet, Algrent Proffs. Då räcker medlet till 200 kvm takyta med svår mossbeläggning, dvs en 3% lösning. Har du ett brant tak, är det lämpligt att hyra en skylift. En skylift kostar ca 1000kr per dygn att hyra. Med en skylift, högtryckstvätt och en lågtrycksspruta tar ett tak på 200 kvm ca 6 timmar att tvätta rent från mossa och behandla med ALGRENT PROFFS.


Så det finns mycket pengar att spara genom att tvätta tak själv. Och varför inte dela kostnaden för skyliften med din granne.

Tvätta bort lav på tak

Varför trivs mossan och börja växa på taket?

Finns det träd eller större buskar nära taket bidra de till att området blir fuktigare och skuggigare, vilket gynnar tillväxten av mossa.


Även vissa takmaterial med en skrovligare yta gör att mossa får lättare fäst. Exempelvis är eternitplattor och takpapp ofta mer utsatta för mossa, än en högblank betongpanna.


Om dina takpannors ytskikt har börjat vittra sönder, blir även detta lättare för att mossan ska få fäste och etablera sig

Hur kan du ta bort mossa på taket?

Eftersom de är viktigt att ta bort mossan för att bevara takets skick och förebygga framtida skador bör du göra det. Men takrengöring för att ta bort mossan kan göras på flera sätt.

Mossmedel:ALGRENT PROFFS är mycket effektiv för att behandla och döda mossan. Du får ett skydd mot ny mossa som varar i upp till 5 år.


Fysisk borttagning: Att skrapa bort mossan med borste eller skrapa är ansträngande och tar tid. Tyvärr kommer du endast åt den ytliga mossan. Mossan som finns mellan takpannorna kommer finnas kvar och skapa risk för frostsprängning. Dessutom är åtgärden väldigt kortsiktig eftersom mossans rötter finns kvar. Efter några år har du lika mycket mossa igen.


Högtryckstvätt:Är ett verktyg som gör att du snabbt och enkelt kan rengöra taket och blir av med den synliga mossan. Men rötter mellan takpannorna kommer finns kvar och ger ny mossa efter denna takrengöring. Dessutom finns det risk att skadar takpannans ytskikt och att du trycker in vatten bakom takpannan.


Ättika, såpa, bakpulver och järnsulfat: Har en mycket liten och kortsiktig påverkan på mossan. Mossan dör inte av dessa produkter, men har en kortsiktig effekt på mossans tillväxt. Under max 1 år stannar tillväxten av mossan. Studier visar att efter 5 år har dessa medel ingen effekt på mängden mossa.

Vad kostar det att tvätta tak rent från mossa?

Att anlita en firma för att göra takrengöring, kostar mellan 15 000 och 20 000 kr för ett normaltak på 200 kvm, innan rotavdag. Det som dessa firmor gör är att spola av mossan från taket med högtryckstvätt. Därefter behandlar de taket med ett mossdödande medel som ALGRENT PROFFS.


Att tvätta tak själv kostar ca 1200kr för det mossmedlet, Algrent Proffs. Då räcker medlet till 200 kvm takyta med svår mossbeläggning, dvs en 3% lösning. Har du ett brant tak, är det lämpligt att hyra en skylift. En skylift kostar ca 1000kr per dygn att hyra. Med en skylift, högtryckstvätt och en lågtrycksspruta tar ett tak på 200 kvm ca 6 timmar att tvätta rent från mossa och behandla med ALGRENT PROFFS.


Så det finns mycket pengar att spara genom att tvätta tak själv. Och varför inte dela kostnaden för skyliften med din granne.

Tvätta bort lav på tak

Varför ska du tvätta ditt tak?

Att tvätta taket och rengöra takpannor är en viktig del i underhållet för att bevara takets skick och förlänga dess livslängd.

Rengöra takpannor

  1. Du förbättra takets estetiska utseende genom att ta bort mossa, alger och lavar. Ditt hus ser helt enkelt med attraktivt ut.
  2. Genom att tvätta takpannorna förebygger du skador på takpannornas ytskikt och förlänga livslängden på takpannan.
  3. Minimera risken för att fukt- och vattenskador på huset genom frostsprängning.

På vilka typer av tak kan du använda ALGRENT PROFFS?

ALGRENT kan användas på takpannor, tegelpannor, taktegel, takpapp, ytpapp, betongpannor, eternittak, plåttak, plasttak och kanalplast för att tvätta bort mossa, lava och alger på taket.

Tvätta tak själv

Det viktigaste med en långsiktig behandling är att mossans rötter dör. Därför är det viktigt att stora klumpar av mossa, skrapas eller spolas bort, så att ALGRENT PROFFS når mossans rötter vid behandlingen.


Produkten är högeffektiv och optimerad mot just mossa. Algrent Proffs är ett effektivt medel och dessutom en biologisk hållbar produkt.

Rengöring av tak med ALGRENT PROFFS

Takrengöring syftar till att rengöra takets yta och ta bort smuts, ta bort mossa på taket, lava och alger.


Förberedelse: Om du har stora klumpar av mossa, börja med att skrapa bort mossan från taket. Mossan sitter oftast löst, så en grövre borste fungerar bra. Om du använder vatten för att spola ner mossan från taket, är det viktigt att du väntar med behandlingen med ALGRENT PROFFS tills taket är torrt.

Taket behöver absolut inte var kliniskt rent från mossa efter att du tvättat taket. Men genom att tar bort det tjocka lagret av mossa, säkerhetsställer du att ALGRENT PROFFS når mossans rötter.

Har du bara alger eller lava på taket behöver du inte göra detta moment.


Mossmedel för taket:Blanda ALGRENT PROFFS enligt instruktion. Är det framförallt mossa du vill ta bort, rekommenderar vi att du blandar 1:10 med ALGRENT PROFFS. Dvs 1 liter ALGRENT PROFFS och 10 liter vatten. Ett normaltak är på ca 200 Kvm, och då blir åtgången ca 4st ALGRENT PROFFS.


Applicera lösningen på taket: De yttre förhållandena är viktiga för att få ett bra resultat. Temperaturen bör ligga mellan 0 och 25 grader och större regnskurar bör undvikas de närmaste 12 timmarna. Takpannan eller taket bör inte vara för varm när du lägger på lösningen, eftersom då avdunstar den för snabbt. Därför är det idealiskt att göra detta moment när det molnigt och takpannans temperatur är max 25 grader Celsius.


Vi rekommenderar en lågtrycksspruta för att applicera blandningen på en större yta som ett tak. Men det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller.

Börja uppe vid taknocken och applicera så mycket att ytan blir blöt. Det ska droppa lätt från ytan.


Färdigt resultat:När du har behandlat taket är det klart och påväxten är död inom 12 timmar. Regnet kommer spola ner de döda resterna av påväxten. På ett behandlat tak försvinner normalt alger efter någon vecka. Mossa och lava kan sitta kvar på taket i upp till 1 år.


Efterbehandling:Detta moment behövs inte göra om du är nöjd med att regnet spola ner den döda påväxten så småningom. Men om du vill ta rengöra taket från den döda mossan och lavan ska du vänta minst 48 timmar. Använd en högtryckstvätt eller vanlig trädgårdsslang och spola ner mossan från taket.

När är det bäst att tvätta taket?

Du kan tvätta taket, tvätta takpannor och ta bort mossa på taket hela året, bara temperaturen är över 0 grader de närmaste 12 timmarna.

Idealiskt är när temperaturen är mellan 0 och 25 grader. Detta gäller även själva taket eller takpannan. Om du har svarta betongpannor, blir det ofta väldigt varma på sommaren, när solen ligger på. Därför rekommenderar vi att du lägger på ALGRENT PROFFS när det är molnigt. När du tvätta takpannor ska såklart taket vara torrt, snöfritt och inte allt för mycket löv på det.

Att tvätta tak själv är enkelt. Om du inte har gjort det tidigare för du räkna med att det kommer ta 6 timmar för ett normalt tak.

Varför ska du tvätta ditt tak?

Att tvätta taket och rengöra takpannor är en viktig del i underhållet för att bevara takets skick och förlänga dess livslängd.

Rengöra takpannor

  1. Du förbättra takets estetiska utseende genom att ta bort mossa, alger och lavar. Ditt hus ser helt enkelt med attraktivt ut.
  2. Genom att tvätta takpannorna förebygger du skador på takpannornas ytskikt och förlänga livslängden på takpannan.
  3. Minimera risken för att fukt- och vattenskador på huset genom frostsprängning.

På vilka typer av tak kan du använda ALGRENT PROFFS?

ALGRENT kan användas på takpannor, tegelpannor, taktegel, takpapp, ytpapp, betongpannor, eternittak, plåttak, plasttak och kanalplast för att tvätta bort mossa, lava och alger på taket.

Tvätta tak själv

Det viktigaste med en långsiktig behandling är att mossans rötter dör. Därför är det viktigt att stora klumpar av mossa, skrapas eller spolas bort, så att ALGRENT PROFFS når mossans rötter vid behandlingen.


Produkten är högeffektiv och optimerad mot just mossa. Algrent Proffs är ett effektivt medel och dessutom en biologisk hållbar produkt.

Rengöring av tak med ALGRENT PROFFS

Takrengöring syftar till att rengöra takets yta och ta bort smuts, ta bort mossa på taket, lava och alger.


Förberedelse: Om du har stora klumpar av mossa, börja med att skrapa bort mossan från taket. Mossan sitter oftast löst, så en grövre borste fungerar bra. Om du använder vatten för att spola ner mossan från taket, är det viktigt att du väntar med behandlingen med ALGRENT PROFFS tills taket är torrt.

Taket behöver absolut inte var kliniskt rent från mossa efter att du tvättat taket. Men genom att tar bort det tjocka lagret av mossa, säkerhetsställer du att ALGRENT PROFFS når mossans rötter.

Har du bara alger eller lava på taket behöver du inte göra detta moment.


Mossmedel för taket:Blanda ALGRENT PROFFS enligt instruktion. Är det framförallt mossa du vill ta bort, rekommenderar vi att du blandar 1:10 med ALGRENT PROFFS. Dvs 1 liter ALGRENT PROFFS och 10 liter vatten. Ett normaltak är på ca 200 Kvm, och då blir åtgången ca 4st ALGRENT PROFFS.


Applicera lösningen på taket: De yttre förhållandena är viktiga för att få ett bra resultat. Temperaturen bör ligga mellan 0 och 25 grader och större regnskurar bör undvikas de närmaste 12 timmarna. Takpannan eller taket bör inte vara för varm när du lägger på lösningen, eftersom då avdunstar den för snabbt. Därför är det idealiskt att göra detta moment när det molnigt och takpannans temperatur är max 25 grader Celsius.


Vi rekommenderar en lågtrycksspruta för att applicera blandningen på en större yta som ett tak. Men det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller.

Börja uppe vid taknocken och applicera så mycket att ytan blir blöt. Det ska droppa lätt från ytan.


Färdigt resultat:När du har behandlat taket är det klart och påväxten är död inom 12 timmar. Regnet kommer spola ner de döda resterna av påväxten. På ett behandlat tak försvinner normalt alger efter någon vecka. Mossa och lava kan sitta kvar på taket i upp till 1 år.


Efterbehandling:Detta moment behövs inte göra om du är nöjd med att regnet spola ner den döda påväxten så småningom. Men om du vill ta rengöra taket från den döda mossan och lavan ska du vänta minst 48 timmar. Använd en högtryckstvätt eller vanlig trädgårdsslang och spola ner mossan från taket.

När är det bäst att tvätta taket?

Du kan tvätta taket, tvätta takpannor och ta bort mossa på taket hela året, bara temperaturen är över 0 grader de närmaste 12 timmarna.

Idealiskt är när temperaturen är mellan 0 och 25 grader. Detta gäller även själva taket eller takpannan. Om du har svarta betongpannor, blir det ofta väldigt varma på sommaren, när solen ligger på. Därför rekommenderar vi att du lägger på ALGRENT PROFFS när det är molnigt. När du tvätta takpannor ska såklart taket vara torrt, snöfritt och inte allt för mycket löv på det.

Att tvätta tak själv är enkelt. Om du inte har gjort det tidigare för du räkna med att det kommer ta 6 timmar för ett normalt tak.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs
Ingen mossa tak med Algrent Proffs