ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

RENGÖRA TAK

ALGRENT kan användas på tegel- och betongpannor, takpapp, eternitplattor samt plåttak.


Den vanligaste påväxten på tak är mossa och lava. Men även alger som grön eller svart beläggning kan förekomma.

Tvätta tak själv

Framförallt mossan binder fukt, som kan skada taket genom frostsprängning. Därför är det viktigt att påväxten på taket hålls undan, så att takpannor etc. inte skadas.

Det viktigaste med en långsiktig behandling är att påväxtens rötter dör. Därför är det viktigt när du behandlar taket med ALGRENT att du skrapar bort den synliga mossan. 

Rengöra takpannor

På så sätt säkerhetsställer du att blandningen når ner till rötterna utan att behöva använda mer ALGRENT än nödvändigt.

Rengöra tegeltak

Arbetsbeskrivning Tak

1. Skrapa bort mossan från taket. Mossan sitter oftast löst, så en grövre borste fungerar bra. Om du använder vatten för att spola ner mossan från taket, är det viktigt att du väntar med behandlingen med ALGRENT tills taket är torrt.


2. Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på taket med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller.

Börja uppe vid taknocken och applicera så mycket att ytan blir blöt. Det ska droppa lätt från ytan.


3. När du har behandlat taket är det klart och påväxten är död inom 48 timmar. Regnet kommer spola ner resterna av påväxten. På ett behandlat tak försvinner normalt alger efter 1 år och lava efter 2 år med hjälp av regnet. Om du själv vill spola av taket för att påskynda att resterna försvinner, så vänta minst 48 timmar.

  • Åtgång
  • Blandning
  • Skydd & Säkerhet
  • Tips

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Där taket är angripet av påväxt som är relativt uppsugande, som mossa och lava, får man räkna med en åtgång på mer än 0,25 liter/m²

ALGRENT PROFFS spädes 1+20 med vatten, ALGRENT spädes 1+15 med vatten

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT. Var extra försiktig när du jobbar på tak. Den behandlade påväxten blir väldigt hal när den är blöt.

Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna
ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Oftast är taket mot norr mer angripet av påväxt än det mot söder och behöver en högre koncentration av ALGRENT. Börja med taket mot norr och gör det klart. Späd sedan ut blandningen med vatten när du ska behandla det mindre angripna taket.

En bra lågtrycksspruta koster några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Eftersom ytan på ett tak oftast är uppåt 100m2 är det väl investerade pengar för att underlätta arbetet på taket.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta på taket som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då inte det är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Rekommenderad produkt för tak

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr