ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

RENGÖRA UTEMÖBLER


Den vanligaste påväxten på utemöbler är alger och svartmögel. Men även lava kan förekomma på möbler som står under ett träd. Om du låter alger eller svartmögel sitta på för länge, ökar risken för rötskador på utemöbler i trä.

Rengöra teakmöbler

Utemöbler är ofta svåra att rengöra på grund av de många små ytorna det finns. Därför är ALGRENT ett mycket effektivt hjälpmedel, för att fräscha upp möblerna.


ALGRENT är långtidsverkande och skyddar möblerna mot att ny påväxt etableras. Skyddet varar upp till 5 år innan den synliga påväxten är tillbaka. För möbler som står i skugga eller under träd kan ny påväxt komma tillbaka tidigare .


ALGRENT kan användas på utemöbler i trä, plast, metall samt olika typer av teakmaterial. Fungera både på obehandlad, behandlade eller målade utemöbler.

Rengöra plastmöbler

ALGRENT är lätt korrosivt och kan påverka metall som aluminium och rostfritt stål. Av samma skäl bör man på utemöbler där ytan har hög glans, inte låta blandningen sitta mer än max 6 timmar innan den spolas av.

Arbetsbeskrivning utemöbler

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på möblerna med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska möblerna vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Steg 1

På utemöbler i plast eller målade möbler i hög glans ska ALGRENT verka max 6 timmar. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge. För övriga typer av möbler ska ALGRENT verka minst 1 dygn.


Steg 2

Efter din behandling av utemöblerna med ALGRENT är påväxten död. Spolar av möblerna med vatten och använd eventuellt en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 3

Om dina utemöbler är smutsigt är det lämpligt att använda rengöringsmedel. Vanlig grön såpa är lämpligt och effektivt för smuts.


  • Åtgång
  • Blandning
  • Skydd & Säkerhet
  • Tips

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Oftast är åtgången något mindre för utemöbler, eftersom möblernas yta inte suger upp blandningen.

ALGRENT PROFFS spädes 1+20 med vatten, ALGRENT spädes 1+15 med vatten

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT och ALGRENT PROFFS. Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Tvätta utemöbler med ättika

Oftast sitter alger mellan möblernas spjälor. Spreja eller penslar av dessa ytor för att möblerna ska återfå sin ursprungliga finish. 

Om vissa möbler mer angripna av påväxt än andra, så börja med de mest angripna. Späd därefter ut blandningen med ALGRENT med vatten och behandla de med mindre påväxt.

En bra lågtrycksspruta koster några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Är välinvesterade pengar, eftersom det underlätta arbetet och ger ett bättre resultat.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då inte det är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Rekommenderad produkt för utemöbler

ALGRENT
199 kr540 kr