ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

RENGÖRA UTEMÖBLER

RENGÖRA UTEMÖBLER

Rengöra utemöbler från svartmögel

ALGRENT

199 kr540 kr

ALGRENT

199 kr540 kr

Rekommenderad produkt för Utemöbler

Snabb Produktfakta

För effektiv sanering av alger, lavar och mögel

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är optimerad för att effektivt ta bort alger på alla typer av ytor.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT räcker upp till 80 m². Ger upp till 16 liter högeffektivt rengöringsmedel. 

Fakta ALGRENT på Utemöbler

ALGRENT kan användas på utemöbler i trä, plast, metall samt olika typer av teakmaterial. Fungera både på obehandlad, behandlade eller målade utemöbler. Delar på utemöblerna i aluminium, trä, eller plast kommer inte påverkas av ALGRENT

Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen appliceras då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Oftast är åtgången något mindre för utemöbler, eftersom möblernas yta inte suger upp blandningen.

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT och ALGRENT PROFFS. Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Handledning Utemöbler

Förutsättningar

ALGRENT kan användas på utemöbler i trä, plast, metall samt olika typer av teakmaterial. Fungera både på obehandlad, behandlade eller målade utemöbler.


Konstruktionsdelar på utemöblerna i aluminium, trä, eller plast kommer inte påverkas av ALGRENT


Ytan som du ska behandla ska vara torr och större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna. Rekommenderad yttertemperatur är mellan 0 och 25 grader, för att Algrent inte ska avdunsta för snabbt.


Utförande

1.Späds 1 del Algrent + 15 delar vatten vid normal behandling.


2. Applicera blandningen på ytan med lågtryckspruta, borste, pensel eller roller så att det rinna lätt från ytan. För optimal effekt av ALGRENT ska möblerna vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


3. Efter 12 timmar har blandningen verkat klart och trängt ner i ytans porer. Påväxten är nu död.


3b. Om ytan har hög glans, rekommenderar vi att man spola av ytan efter 12 timmar, eftersom annars finns risk för att ytan mattas något.


4. Nu är allt klart. Väder och vind kommer spola bort den döda påväxten så småningom. Påväxt som mossa och lavar kan ta upp till 1 år innan regnet spolar bort den.


 4b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen att göra detta.

Tips Tvätta Utemöbler

Oftast sitter alger mellan möblernas spjälor. Spreja eller penslar av dessa ytor för att möblerna ska återfå sin ursprungliga finish. 

Tvätta utemöbler med ättika

Om vissa möbler mer angripna av påväxt än andra, så börja med de mest angripna. Späd därefter ut blandningen med ALGRENT med vatten och behandla de med mindre påväxt.

En bra lågtrycksspruta kostar några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Är välinvesterade pengar, eftersom det underlätta arbetet och ger ett bättre resultat.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Rengöra utemöbler med såpa

Den vanligaste påväxten på utemöbler är alger och svartmögel. Men även lavar kan förekomma på möbler som står under ett träd. Om du låter alger eller svartmögel sitta på för länge, ökar risken för rötskador på utemöbler i trä.

Rengöra teakmöbler

Utemöbler är ofta svåra att rengöra på grund av de många små ytorna det finns. Därför är ALGRENT ett mycket effektivt hjälpmedel, för att fräscha upp möblerna.


ALGRENT är långtidsverkande och skyddar möblerna mot att ny påväxt etableras. Skyddet varar upp till 5 år innan den synliga påväxten är tillbaka. För möbler som står i skugga eller under träd kan ny påväxt komma tillbaka tidigare .

Den vanligaste påväxten på utemöbler är alger och svartmögel. Men även lavar kan förekomma på möbler som står under ett träd. Om du låter alger eller svartmögel sitta på för länge, ökar risken för rötskador på utemöbler i trä.

Rengöra teakmöbler

Utemöbler är ofta svåra att rengöra på grund av de många små ytorna det finns. Därför är ALGRENT ett mycket effektivt hjälpmedel, för att fräscha upp möblerna.


ALGRENT är långtidsverkande och skyddar möblerna mot att ny påväxt etableras. Skyddet varar upp till 5 år innan den synliga påväxten är tillbaka. För möbler som står i skugga eller under träd kan ny påväxt komma tillbaka tidigare .

Rengöra utemöbler med såpa
Rengöra utemöbler teak

ALGRENT kan användas på utemöbler i trä, plast, metall samt olika typer av teakmaterial. Fungera både på obehandlad, behandlade eller målade utemöbler.

Rengöra plastmöbler

ALGRENT är lätt korrosivt och kan påverka metall som aluminium och rostfritt stål. Av samma skäl bör man på utemöbler där ytan har hög glans, inte låta blandningen sitta mer än max 12 timmar innan den spolas av.

ALGRENT kan användas på utemöbler i trä, plast, metall samt olika typer av teakmaterial. Fungera både på obehandlad, behandlade eller målade utemöbler.

Rengöra plastmöbler

ALGRENT är lätt korrosivt och kan påverka metall som aluminium och rostfritt stål. Av samma skäl bör man på utemöbler där ytan har hög glans, inte låta blandningen sitta mer än max 12 timmar innan den spolas av.

Rengöra utemöbler teak

Arbetsbeskrivning utemöbler

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på möblerna med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska möblerna vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Steg 1

På utemöbler i plast eller målade möbler i hög glans ska ALGRENT verka max 12 timmar. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge. För övriga typer av möbler ska ALGRENT verka minst 1 dygn.


Steg 2

Efter din behandling av utemöblerna med ALGRENT är påväxten död. Spolar av möblerna med vatten och använd eventuellt en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 3

Om dina utemöbler är smutsigt är det lämpligt att använda rengöringsmedel. Vanlig grön såpa är lämpligt och effektivt för smuts.


Arbetsbeskrivning utemöbler

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på möblerna med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska möblerna vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Steg 1

På utemöbler i plast eller målade möbler i hög glans ska ALGRENT verka max 12 timmar. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge. För övriga typer av möbler ska ALGRENT verka minst 1 dygn.


Steg 2

Efter din behandling av utemöblerna med ALGRENT är påväxten död. Spolar av möblerna med vatten och använd eventuellt en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 3

Om dina utemöbler är smutsigt är det lämpligt att använda rengöringsmedel. Vanlig grön såpa är lämpligt och effektivt för smuts.

Rengöra utemöbler med bikarbonat
Rengöra utemöbler med bikarbonat