TA BORT SVARTMÖGEL

- En komplett guide för borttagning och sanering.

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

Rekommenderad produkt för Svartmögel

Snabb Produktfakta

Professionell sanering av alger, mossa, lavar och svartmögel.

Är optimerad för att effektivt ta bort svår påväxt som mossa och svartmögel.

50% effektivare mot svår påväxt.

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT PROFFS räcker upp till 100m². Ger upp till 21 liter högeffektivt rengöringsmedel.

Fakta ALGRENT PROFFS mot svartmögel

Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen appliceras då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Algrent Proffs innehåller skumdämande medel och är anpassat för låg- eller högtrycktrycksspruta

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen.

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

* Jämförelsepriset avser likande produkt med samma verksamma substanser till samma area.

Ta bort Svartmögel på trä

Svartmögel är ett vanligt problem, både inomhus och utomhus för många. I Sverige drabbas ca 30% av problem med svartmögel på fasaden som måste åtgärdas. I ett badrum upplever ca 60% att dom har problem med svartmögel. Så många berörs av detta. I denna artikeln ska vi fokusera på hur man ta bort svartmögel utomhus. Problematiken är ungefär densamma för svartmögel inomhus, exempelvis i ett badrum eller runt ett fönster.


I denna guide kommer vi att gå igenom hur du på ett effektivt sätt ta bort svartmögel från trä som vindskivor och på fasader samt ge tips på vad du kan göra för att undvika att svartmögel kommer tillbaka på dessa ytor.

för att förebygga framtida mögelangrepp.

Vad är svartmögel?

Svartmögel, eller Stachybotrys chartarum, är en typ av mögel som trivs i fuktiga miljöer. Färgen är svart eller mörkgrönt, och kan både vara lite hård och ibland ”ullig”. Svartmögel trivs framförallt på ytor som innehåller cellulosa som exempelvis trä och papper. Ofta krävs relativt lite för att svartmögel ska få fäste dessa material.


Men är förutsättningarna rätt kan den få fästa på alla typer av material som tex. plast och gummi. Kombinationen högfuktighet och organiskt material som smuts får svartmögel att få fäste på kakelfogen i badrummet.

Svartmögel är ett vanligt problem, både inomhus och utomhus för många. I Sverige drabbas ca 30% av problem med svartmögel på fasaden som måste åtgärdas. I ett badrum upplever ca 60% att dom har problem med svartmögel. Så många berörs av detta. I denna artikeln ska vi fokusera på hur man ta bort svartmögel utomhus. Problematiken är ungefär densamma för svartmögel inomhus, exempelvis i ett badrum eller runt ett fönster.


I denna guide kommer vi att gå igenom hur du på ett effektivt sätt ta bort svartmögel från trä som vindskivor och på fasader samt ge tips på vad du kan göra för att undvika att svartmögel kommer tillbaka på dessa ytor.

för att förebygga framtida mögelangrepp.

Vad är svartmögel?

Svartmögel, eller Stachybotrys chartarum, är en typ av mögel som trivs i fuktiga miljöer. Färgen är svart eller mörkgrönt, och kan både vara lite hård och ibland ”ullig”. Svartmögel trivs framförallt på ytor som innehåller cellulosa som exempelvis trä och papper. Ofta krävs relativt lite för att svartmögel ska få fäste dessa material.


Men är förutsättningarna rätt kan den få fästa på alla typer av material som tex. plast och gummi. Kombinationen högfuktighet och organiskt material som smuts får svartmögel att få fäste på kakelfogen i badrummet.

När svartmögel har fått fäste, börja den producera toxiner som kallas mykotoxiner. Dessa toxiner är giftiga och kan orsaka hälsoproblem om koncentrationen blir för hög. På en fasad eller på en vindskiva är hälsoproblemet minimalt, men i ett badrum eller på en vind kan koncentrationen av mykotoxiner bli ett allvarligt hälsoproblem.

Tecken på svartmögel

Nedanför finns de tecken som finns på att ytan, som fasaden eller vindskivan är angripen av svartmögel. Ibland kan det vara svårt att skilja mellan vanlig smuts och svartmögel. Exempelvis är många tralldäck angripna av svartmögel, trots att man tror att det är vanlig smuts som man inte får bort.

Svartmögel på fönsterkarm

När svartmögel har fått fäste, börja den producera toxiner som kallas mykotoxiner. Dessa toxiner är giftiga och kan orsaka hälsoproblem om koncentrationen blir för hög. På en fasad eller på en vindskiva är hälsoproblemet minimalt, men i ett badrum eller på en vind kan koncentrationen av mykotoxiner bli ett allvarligt hälsoproblem.

Tecken på svartmögel

Nedanför finns de tecken som finns på att ytan, som fasaden eller vindskivan är angripen av svartmögel. Ibland kan det vara svårt att skilja mellan vanlig smuts och svartmögel. Exempelvis är många tralldäck angripna av svartmögel, trots att man tror att det är vanlig smuts som man inte får bort.

Tvätta Professionellt bort svartmögel med Algrent

 1.  Svartmögel har vanligtvis en karakteristisk svart eller mörkgrön färg. Det kan vara som små prickar eller täcka en större yta på träet.
 2. Ytan är oftast fluffig eller ”ullig” och kan vara en sammanvävd yta. Är svartmöglet sammanvävt beror det på myceliet som är möglets rötter, som har gett möglets trådliknande struktur.
 3. Även om man inte upptäcka svartmögel med ögat, är ofta lukten fuktigt om svartmögel och har en mögelaktig söt doft.
 4. Även om svartmöglet har försvunnit, kan du på vissa material och kulörer kan du se missfärgade fläckar, i mörkgrått eller i en mörkgrön nyans.
 5. Svartmögel kan både växa ytligt och penetrerar djupare in i materialet. På vindskivor och vita snickerier kan du se att färgen har lyft sig, eller att svartmöglet börjat växa under färglagret.


 1.  Svartmögel har vanligtvis en karakteristisk svart eller mörkgrön färg. Det kan vara som små prickar eller täcka en större yta på träet.
 2. Ytan är oftast fluffig eller ”ullig” och kan vara en sammanvävd yta. Är svartmöglet sammanvävt beror det på myceliet som är möglets rötter, som har gett möglets trådliknande struktur.
 3. Även om man inte upptäcka svartmögel med ögat, är ofta lukten fuktigt om svartmögel och har en mögelaktig söt doft.
 4. Även om svartmöglet har försvunnit, kan du på vissa material och kulörer kan du se missfärgade fläckar, i mörkgrått eller i en mörkgrön nyans.
 5. Svartmögel kan både växa ytligt och penetrerar djupare in i materialet. På vindskivor och vita snickerier kan du se att färgen har lyft sig, eller att svartmöglet börjat växa under färglagret.


Risker med svartmögel

Svartmögel är producera toxiner, så kallade mykotoxiner, som kan vara skadliga för människor och djur i större koncentrationer. Svartmögel på en fasad, vindskiva eller tralldäck ger väldigt sällan hälsoproblem, eftersom koncentrationerna blir väldigt låga utomhus.


Däremot om du har svartmögelangrepp på en vind, i ett badrum eller i en källare kan mängden mykotoxiner blir stor, trots att ventilation finns. Mängden toxiner beror på hur bra ventilationen är och hus stor mängd svartmögel som finns i utrymmet.


Men även ett bra ventilerat rum med lite svartmögel kan ge problem i andra mögelfri rum. Luftflödet med toxiner från detta rum kan söka sig till ett rum utan svartmögelproblem och ge en hög koncentration av mykotoxiner.

Sanering av svartmögel

Risker med svartmögel

Svartmögel är producera toxiner, så kallade mykotoxiner, som kan vara skadliga för människor och djur i större koncentrationer. Svartmögel på en fasad, vindskiva eller tralldäck ger väldigt sällan hälsoproblem, eftersom koncentrationerna blir väldigt låga utomhus.


Däremot om du har svartmögelangrepp på en vind, i ett badrum eller i en källare kan mängden mykotoxiner blir stor, trots att ventilation finns. Mängden toxiner beror på hur bra ventilationen är och hus stor mängd svartmögel som finns i utrymmet.


Men även ett bra ventilerat rum med lite svartmögel kan ge problem i andra mögelfri rum. Luftflödet med toxiner från detta rum kan söka sig till ett rum utan svartmögelproblem och ge en hög koncentration av mykotoxiner.

De vanligaste hälsoproblemen med svartmögel är

1. Allergiska reaktioner: Vissa personer kan få allergiska reaktioner vid exponering av svartmögel.

2. Andningssvårigheter: Inandning av svartmögel och toxiner kan påverka andningsvägarna och leda till andningssvårigheter, särskilt hos personer med astma eller andra luftvägsrelaterade problem.

3. Neurologiska symtom: Det finns vissa studier som har kopplat exponering för svartmögel till neurologiska symtom. Exempelvis huvudvärk, koncentrationssvårigheter, minnesproblem och yrsel.

Förberedelser för att ta bort svartmögel

Att ta bort svartmögel kan både vara en komplex process och enkelt att utföra

Om du har mindre angrepp av svartmögel inomhus kan du själv ta bort det. Men om hela källaren på 100 kvm har stora angrepp av svartmögel bör du anlita professionella saneringsföretag eller experter inom mögelbekämpning.

Ta bort svartmögel

De vanligaste hälsoproblemen med svartmögel är

1. Allergiska reaktioner: Vissa personer kan få allergiska reaktioner vid exponering av svartmögel.

2. Andningssvårigheter: Inandning av svartmögel och toxiner kan påverka andningsvägarna och leda till andningssvårigheter, särskilt hos personer med astma eller andra luftvägsrelaterade problem.

3. Neurologiska symtom: Det finns vissa studier som har kopplat exponering för svartmögel till neurologiska symtom. Exempelvis huvudvärk, koncentrationssvårigheter, minnesproblem och yrsel.

Förberedelser för att ta bort svartmögel

Att ta bort svartmögel kan både vara en komplex process och enkelt att utföra

Om du har mindre angrepp av svartmögel inomhus kan du själv ta bort det. Men om hela källaren på 100 kvm har stora angrepp av svartmögel bör du anlita professionella saneringsföretag eller experter inom mögelbekämpning.

Om du har svartmögel på stora ytor utomhus är det inget problem för dig att själva utföra saneringen av svartmögel.

Det som avgör om du kan göra det själv eller ska anlita ett saneringsföretag är hur hög koncentrationen av svartmöglet toxiner är. I ett stängt utrymme med mycket svartmögel bör man en N95 andningsmask, skyddsglasögon och overall. Normalt sätt är det inget som den vanliga villaägaren har.

Förberedelser för att ta bort svartmögel inomhus

 1. Se till att du har tillräckligt med utrymme som du ska arbeta i är ordentligt ventilerat.
 2. Kontrollera att du har någon form av andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar.
 3. Blanda Algrent Proffs enligt instruktion.


Svartmögel på puts och tegel

Om du har svartmögel på stora ytor utomhus är det inget problem för dig att själva utföra saneringen av svartmögel.

Det som avgör om du kan göra det själv eller ska anlita ett saneringsföretag är hur hög koncentrationen av svartmöglet toxiner är. I ett stängt utrymme med mycket svartmögel bör man en N95 andningsmask, skyddsglasögon och overall. Normalt sätt är det inget som den vanliga villaägaren har.

Förberedelser för att ta bort svartmögel inomhus

 1. Se till att du har tillräckligt med utrymme som du ska arbeta i är ordentligt ventilerat.
 2. Kontrollera att du har någon form av andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar.
 3. Blanda Algrent Proffs enligt instruktion.


Förberedelse för att ta bort svartmögel utomhus

 1. Kontrollera att du har någon form av andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar även när du jobbar utomhus.
 2. Blanda Algrent Proffs enligt instruktion.

Steg för att ta bort svartmögel från ytor inomhus

När du ta bort svartmögel inomhus är det viktigt att du följer nedanstående steg för att du på ett effektivt sätt ska kunna eliminera svartmöglet.

Steg 1: Blanda tensiden

Blanda såpa, Yes diskmedel eller någon annan tensid med vatten. Läs på förpackningen hur stor mängd du ska blanda med vatten.

Steg 2: Blöt torka ytan med såpa eller Yes

Möglet har en form av vaxartad hinna, som försvårar få bort svartmögel. Genom att blöttorka svartmöglet ta du bort denna hinna och Algrent Proffs får lättare att neutralisera möglet.

Svartmögel i badrum och på kakel

Förberedelse för att ta bort svartmögel utomhus

 1. Kontrollera att du har någon form av andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar även när du jobbar utomhus.
 2. Blanda Algrent Proffs enligt instruktion.

Steg för att ta bort svartmögel från ytor inomhus

När du ta bort svartmögel inomhus är det viktigt att du följer nedanstående steg för att du på ett effektivt sätt ska kunna eliminera svartmöglet.

Steg 1: Blanda tensiden

Blanda såpa, Yes diskmedel eller någon annan tensid med vatten. Läs på förpackningen hur stor mängd du ska blanda med vatten.

Steg 2: Blöt torka ytan med såpa eller Yes

Möglet har en form av vaxartad hinna, som försvårar få bort svartmögel. Genom att blöttorka svartmöglet ta du bort denna hinna och Algrent Proffs får lättare att neutralisera möglet.

Börja därför med att blöttorka ytan med Såpa/Yes blandningen. Om materialet är vattentåligt som exempelvis kakel, kan du blöttorka ordentligt. Är materialet mer känsligt för vatten, var försiktig med för stora mängden av Såpa/Yes blandningen.


Har du fått svartmögel exempelvis på en tapet, är det inget problem att torka av den med lite fukt. Större mängder kan däremot få tapeten att bli bubblig och eventuellt lossna från väggen.

Steg 3: Låt ytan torka

Låt ytan torka några timmar om materialet är känsligt för vatten. Risken för vattenfläckar reduceras avsevärt om ytan få torka ordentligt innan nästa steg görs.


Sitter svartmöglet på ett vattentåligt material räcker det oftast med några minuter innan ytan är tillräckligt torr för nästa steg.

Steg 4: Behandla svartmögel ytan med Algrent Proffs

Nästa steg är att göra själva behandlingen för att eliminera och döda svartmöglet.


När du jobbar med Algrent Proffs inomhus är det betydligt bättra att pensla, rolla eller använda en svamp med blandningen av Algrent. Att använda en spruta ger oftast en spraydimma som kan vara irriterande för luftvägarna.


Blanda till en 3% lösning av Algrent Proffs. Applicera blandningen på ytan med svartmögel med hjälp av roller, pensel eller en trasa.

Steg 5: Låt Algrent Proffs verka i 12 timmar

Efter att du applicera mögelborttagningen ska det verka i 12 timmar. Under denna period ska inte den behandlade ytan utsättas för mer vatten.


Efter 12 timmar har svartmöglet neutraliserats och dött. Även om möglet har dött kommer det sitta kvar på ytan. Efter ca 1 år kommer det att fallit bort från ytan och blekts bort. Exempelvis på en vind eller i något annat utrymme där man inte frekvent befinner sig, är detta inget problem.

Få bort svartmögel

Börja därför med att blöttorka ytan med Såpa/Yes blandningen. Om materialet är vattentåligt som exempelvis kakel, kan du blöttorka ordentligt. Är materialet mer känsligt för vatten, var försiktig med för stora mängden av Såpa/Yes blandningen.


Har du fått svartmögel exempelvis på en tapet, är det inget problem att torka av den med lite fukt. Större mängder kan däremot få tapeten att bli bubblig och eventuellt lossna från väggen.

Steg 3: Låt ytan torka

Låt ytan torka några timmar om materialet är känsligt för vatten. Risken för vattenfläckar reduceras avsevärt om ytan få torka ordentligt innan nästa steg görs.


Sitter svartmöglet på ett vattentåligt material räcker det oftast med några minuter innan ytan är tillräckligt torr för nästa steg.

Steg 4: Behandla svartmögel ytan med Algrent Proffs

Nästa steg är att göra själva behandlingen för att eliminera och döda svartmöglet.


När du jobbar med Algrent Proffs inomhus är det betydligt bättra att pensla, rolla eller använda en svamp med blandningen av Algrent. Att använda en spruta ger oftast en spraydimma som kan vara irriterande för luftvägarna.


Blanda till en 3% lösning av Algrent Proffs. Applicera blandningen på ytan med svartmögel med hjälp av roller, pensel eller en trasa.

Steg 5: Låt Algrent Proffs verka i 12 timmar

Efter att du applicera mögelborttagningen ska det verka i 12 timmar. Under denna period ska inte den behandlade ytan utsättas för mer vatten.


Efter 12 timmar har svartmöglet neutraliserats och dött. Även om möglet har dött kommer det sitta kvar på ytan. Efter ca 1 år kommer det att fallit bort från ytan och blekts bort. Exempelvis på en vind eller i något annat utrymme där man inte frekvent befinner sig, är detta inget problem.

Steg 6: Torka bort svartmöglet från ytan

Ibland vill man att det döda svartmöglet ska försvinna direkt, eftersom det är en estetisk fråga. Exempelvis i ett badrum eller på en vägg inomhus ser det inte trivsamt ut att ha svartmöglet kvar i 1 år.


Därför kan du torka av den behandlade ytan efter 12 timmar med exempelvis såpa för att ta bort de döda resterna av svartmögel. Använd skyddshandskar när du gör det.

Steg 7: Behöver du upprepa behandling mot svartmögel

En avgörande faktor för att lyckas ta bort svartmöglet med 1st behandling är hur långt svartmöglet har penetrerat materialets yta.

När svartmögel har fått växa till sig under lång tid i en fuktig miljö, penetreras ytan djupare av svartmöglet.


Om du ser att svartmöglet krypet ”in under färgen” eller lyft ytan måste du behandla området med Algrent Proffs 2 gånger. Ofta är det enskilda områden på exempelvis en vägg där detta har skett, vilket förenkla arbetet att bara göra punktinsatser.

Svartmögel på trädäck

Steg 6: Torka bort svartmöglet från ytan

Ibland vill man att det döda svartmöglet ska försvinna direkt, eftersom det är en estetisk fråga. Exempelvis i ett badrum eller på en vägg inomhus ser det inte trivsamt ut att ha svartmöglet kvar i 1 år.


Därför kan du torka av den behandlade ytan efter 12 timmar med exempelvis såpa för att ta bort de döda resterna av svartmögel. Använd skyddshandskar när du gör det.

Steg 7: Behöver du upprepa behandling mot svartmögel

En avgörande faktor för att lyckas ta bort svartmöglet med 1st behandling är hur långt svartmöglet har penetrerat materialets yta.

När svartmögel har fått växa till sig under lång tid i en fuktig miljö, penetreras ytan djupare av svartmöglet.


Om du ser att svartmöglet krypet ”in under färgen” eller lyft ytan måste du behandla området med Algrent Proffs 2 gånger. Ofta är det enskilda områden på exempelvis en vägg där detta har skett, vilket förenkla arbetet att bara göra punktinsatser.

Steg 8: Behandling nr 2 mot svartmögel

Vänta ca 2 veckor med att upprepa behandling med Algrent Proffs. Är ytan fuktkänslig får den möjlighet att stabilisera sig igen.


Upprepa behandling från steg 2 alternativt från steg 4. Under visa förutsättningar kan svartmöglet krypa ut från ytan efter att du gjort behandling nr 1. Då bör du börja med att torka ytan med Såpa/Yes.

Steg för att ta bort svartmögel från ytor utomhus

Att ta bort svartmögel på en fasad eller vindskivor utomhus är enklare än att jobba inomhus. Du kan göra detta under hela året. Men vi rekommenderar att temperaturen är mellan 0 och 25 grader och att större regnmängder undviks det närmaste 12 timmarna efter behandling. Ytan bör inte vara mer än 25 grader Celsius, eftersom Algrent Proffs avdunstar för snabbt då.


Följ nedanstående steg för att du på ett effektivt sätt ska kunna eliminera svartmöglet. I beskrivningen nedan har vi utgått från att materialet tål vatten i rimliga mängder.

Steg 1: Behandla svartmögel angripna ytan med Algrent Proffs

Första steget är att applicera det mögelborttagnings medlet, Algrent Proffs på ytan. Om ytan är mer än 50 kvm rekommenderar vi starkt att du investerar i en lågtrycksspruta. En enklare lågtrycksspruta kan köpas från 100kr på ditt närmaste byggvaruhus.


Den enda nackdelen med en lågtrycksspruta är att den ger en spraydimma som kan vara irriterande för luftvägarna. Använd därför alltid någon form av munskydd/andningsskydd då du använder Algrent med en lågtrycksspruta. Tänk även på att utföra appliceringen med lågtryckspruta då det är relativt vindstilla. Risken är annars att stora delar strålen inte träffar avsedd ytan.


Börja med att blanda till en 3% lösning av Algrent Proffs. Dvs blanda 1 del Algrent proffs med 10 delar vatten.

Applicera därefter blandningen med en roller, pensel, svamp eller lågtryckspruta på ytan med svartmögel.


Du ska lägga på så mycket på ytan med svartmögel att det droppar lätt från ytan. Åtgången kommer bli mellan 0.2-0,25 liter blandningen per kvm. Dvs 1 liter Algrent Proffs som du blanda till en 3% lösning, räcker till ca 50 kvm.

Algrent Proffs är bäst mot svartmögel

Steg 8: Behandling nr 2 mot svartmögel

Vänta ca 2 veckor med att upprepa behandling med Algrent Proffs. Är ytan fuktkänslig får den möjlighet att stabilisera sig igen.


Upprepa behandling från steg 2 alternativt från steg 4. Under visa förutsättningar kan svartmöglet krypa ut från ytan efter att du gjort behandling nr 1. Då bör du börja med att torka ytan med Såpa/Yes.

Steg för att ta bort svartmögel från ytor utomhus

Att ta bort svartmögel på en fasad eller vindskivor utomhus är enklare än att jobba inomhus. Du kan göra detta under hela året. Men vi rekommenderar att temperaturen är mellan 0 och 25 grader och att större regnmängder undviks det närmaste 12 timmarna efter behandling. Ytan bör inte vara mer än 25 grader Celsius, eftersom Algrent Proffs avdunstar för snabbt då.


Följ nedanstående steg för att du på ett effektivt sätt ska kunna eliminera svartmöglet. I beskrivningen nedan har vi utgått från att materialet tål vatten i rimliga mängder.

Steg 1: Behandla svartmögel angripna ytan med Algrent Proffs

Första steget är att applicera det mögelborttagnings medlet, Algrent Proffs på ytan. Om ytan är mer än 50 kvm rekommenderar vi starkt att du investerar i en lågtrycksspruta. En enklare lågtrycksspruta kan köpas från 100kr på ditt närmaste byggvaruhus.


Den enda nackdelen med en lågtrycksspruta är att den ger en spraydimma som kan vara irriterande för luftvägarna. Använd därför alltid någon form av munskydd/andningsskydd då du använder Algrent med en lågtrycksspruta. Tänk även på att utföra appliceringen med lågtryckspruta då det är relativt vindstilla. Risken är annars att stora delar strålen inte träffar avsedd ytan.


Börja med att blanda till en 3% lösning av Algrent Proffs. Dvs blanda 1 del Algrent proffs med 10 delar vatten.

Applicera därefter blandningen med en roller, pensel, svamp eller lågtryckspruta på ytan med svartmögel.


Du ska lägga på så mycket på ytan med svartmögel att det droppar lätt från ytan. Åtgången kommer bli mellan 0.2-0,25 liter blandningen per kvm. Dvs 1 liter Algrent Proffs som du blanda till en 3% lösning, räcker till ca 50 kvm.

Steg 2: Låt Algrent verkar i minst 12 timmar

Under de närmaste 12 timmarna neutraliserar och dödar algmedlet, Algrent Proffs svartmöglet. Därefter har det verkat klart.

Om ytan du som du har behandlat har hög glans, rekommenderar vi att du spola av den efter 12 timmar. Skälet är att Algrent kan matta ytan något om det får sitta kvar. Men hög glans menar vi glansvärde 7 eller mer.


Spola då av utan med exempelvis en högtryckstvätt, för att lösgöra det döda svartmöglet. Men använd inte för hårt tryck då vattnet kan tränga in bakom exempelvis fasaden, och ge skador.

Har du en yta som har ett lägre glansvärde, behöver du inte spola av ytan, utan allt är klart. Men även om möglet har dött kommer det sitta kvar på ytan. Efter ca 1 år kommer det att fallit bort från ytan och blekts bort.


Vill du av estetiska skäl få bort svartmöglet tidigare, kan du spola av ytan med exempelvis en högtryckstvätt. Vänta då minst 12 timmar med att göra detta.

Steg 3: Eventuellt upprepa behandling mot svartmögel

En avgörande faktor för att lyckas ta bort svartmöglet utomhus med 1st behandling är hur långt svartmöglet har penetrerat materialets yta.

Om svartmögel har fått växa till sig under lång tid har det penetrerat ytan djupare och kräver en behandling till.


Generellt sätt kan man säga att då svartmöglet krypet ”in under färgen” eller lyft ytan måste du behandla området med Algrent Proffs 2 gånger.

Svartmögel avger mykotoxiner

Steg 2: Låt Algrent verkar i minst 12 timmar

Under de närmaste 12 timmarna neutraliserar och dödar algmedlet, Algrent Proffs svartmöglet. Därefter har det verkat klart.

Om ytan du som du har behandlat har hög glans, rekommenderar vi att du spola av den efter 12 timmar. Skälet är att Algrent kan matta ytan något om det får sitta kvar. Men hög glans menar vi glansvärde 7 eller mer.


Spola då av utan med exempelvis en högtryckstvätt, för att lösgöra det döda svartmöglet. Men använd inte för hårt tryck då vattnet kan tränga in bakom exempelvis fasaden, och ge skador.

Har du en yta som har ett lägre glansvärde, behöver du inte spola av ytan, utan allt är klart. Men även om möglet har dött kommer det sitta kvar på ytan. Efter ca 1 år kommer det att fallit bort från ytan och blekts bort.


Vill du av estetiska skäl få bort svartmöglet tidigare, kan du spola av ytan med exempelvis en högtryckstvätt. Vänta då minst 12 timmar med att göra detta.

Steg 3: Eventuellt upprepa behandling mot svartmögel

En avgörande faktor för att lyckas ta bort svartmöglet utomhus med 1st behandling är hur långt svartmöglet har penetrerat materialets yta.

Om svartmögel har fått växa till sig under lång tid har det penetrerat ytan djupare och kräver en behandling till.


Generellt sätt kan man säga att då svartmöglet krypet ”in under färgen” eller lyft ytan måste du behandla området med Algrent Proffs 2 gånger.

Steg 4: Behandling nr 2 mot svartmögel

Börja med att spola av ytan med exempelvis en högtryckstvätt för att få bort det döda svartmöglet.

Låt därefter ytan torka i någon dag.

Upprepa därefter steg 1.

Förebyggande åtgärder för att undvika svartmögel kommer tillbaka

När du gjort behandling med Algrent Proffs, kommer du vara skyddad i upp till 5 år mot nytt synligt svartmögel. Eftersom Algrent tränger ner i ytans porer, får du ett långtidsskydd mot nytt svartmögel.


Men det skydd är inte permanent, utan svartmöglet kommer att komma tillbaka om du inte åtgärdar grundproblemet.

Grundproblemet är alltid fukt i kombination med dålig ventilation, när det gäller svartmögel. I ett badrum är det mycket svårt att undvika detta. Även med en fuktstyrd badrumsfläkt, kan områden i badrummet drabbas av svartmögel.


Samma orsak är det utomhus att du får tillbaka svartmögel. Växter som buskar och träd binder fukt lokalt runt växten. Står den växt nära fasaden kommer svartmögel komma tillbaka bakom/runt växten.

För att sammanfatta detta finns det åtgärder du kan göra för att undvika få tillbaka svartmögel.

 • Se till att det finns tillräcklig ventilation inomhus, så att fukthalten ligger på max 50%.
 • Ta bort träd och buskar nära huset som binder fukt

När man bör anlita professionell hjälp

Om du har ett större svartmögelangrepp inomhus bör du överväga att anlita ett företag som hjälper dig med saneringen. Ett professionellt företag har annan typ av skyddsutrustning som krävs för att skydda sig mot toxiner.

Vad som är ett större svartmögelangrepp är svårt att definiera eftersom det är många faktorer som samverkar. Men en tumregel kan vara att en om ytan inomhus som ska åtgärdas är större än 50 kvm med kraftig svartmögeltillväxt kommer koncentration av toxiner var så hög att bättre skyddsutrustning krävs.

Ta bort svartmögel med Algrent

Steg 4: Behandling nr 2 mot svartmögel

Börja med att spola av ytan med exempelvis en högtryckstvätt för att få bort det döda svartmöglet.

Låt därefter ytan torka i någon dag.

Upprepa därefter steg 1.

Förebyggande åtgärder för att undvika svartmögel kommer tillbaka

När du gjort behandling med Algrent Proffs, kommer du vara skyddad i upp till 5 år mot nytt synligt svartmögel. Eftersom Algrent tränger ner i ytans porer, får du ett långtidsskydd mot nytt svartmögel.


Men det skydd är inte permanent, utan svartmöglet kommer att komma tillbaka om du inte åtgärdar grundproblemet.

Grundproblemet är alltid fukt i kombination med dålig ventilation, när det gäller svartmögel. I ett badrum är det mycket svårt att undvika detta. Även med en fuktstyrd badrumsfläkt, kan områden i badrummet drabbas av svartmögel.


Samma orsak är det utomhus att du får tillbaka svartmögel. Växter som buskar och träd binder fukt lokalt runt växten. Står den växt nära fasaden kommer svartmögel komma tillbaka bakom/runt växten.

För att sammanfatta detta finns det åtgärder du kan göra för att undvika få tillbaka svartmögel.

 • Se till att det finns tillräcklig ventilation inomhus, så att fukthalten ligger på max 50%.
 • Ta bort träd och buskar nära huset som binder fukt

När man bör anlita professionell hjälp

Om du har ett större svartmögelangrepp inomhus bör du överväga att anlita ett företag som hjälper dig med saneringen. Ett professionellt företag har annan typ av skyddsutrustning som krävs för att skydda sig mot toxiner.

Vad som är ett större svartmögelangrepp är svårt att definiera eftersom det är många faktorer som samverkar. Men en tumregel kan vara att en om ytan inomhus som ska åtgärdas är större än 50 kvm med kraftig svartmögeltillväxt kommer koncentration av toxiner var så hög att bättre skyddsutrustning krävs.

Vanliga frågor om hur man ta bort svartmögel

Här är några vanliga frågor och svar om hur man tar bort svartmögel från trä, på utomhus och inomhus ytor.

1. Hur får man bort svartmögel från trä?

Är det rent trä, dvs obehandlat eller omålat trä är det bara att behandla direkt med Algrent Proffs. Blanda till en 3% lösning och applicerar den på träet. Lägg på ca 0.2 liter per kvm, eller tills det droppar lätt. Efter 12 timmar har mögelmedlet verkar klart.

2. Kan jag använda ALGRENT för att ta bort svartmögel från trä?  

Vi rekommenderar att du använder ALGRENT PROFFS för att ta bort svartmögel från trä. Denna produkt är ca 50% starkare vilket krävs för att neutralisera svartmögel. Svartmögel är en svårbehandlad mögelsort som kräver ett starkare alg- och mögeltvätt.

3. Vad är bästa sättet att förebygga svartmögel på trä och andra ytor? 

Det bästa sättet är att hålla luftfuktigheten under 50% samt se till att utrymmet är välventilerat. Om man får svartmögel är det viktigt att man behandlar så snart som möjligt. Svartmögel har ett mycel eller rotsystemet som gör att det sprids relativt snabbt över en större yta.

4. Hur lång tid tar det att ta bort svartmögel? 

Behandlar du en yta utomhus med en lågtrycksspruta och ALGRENT PROFFS går relativt enkelt och snabbt. En vanlig villa i Sverige har en fasadyta på mellan 150 och 250 kvm. Med en lågtrycksspruta tar det ca 2 timmar att behandla denna fasad med Algrent Proffs.