Algrent har samlat nedanför de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Om du inte hitta svaret på dina funderingar, är du välkommen att kontakta oss på

Info@algrent.com

Allmänt om rengöring

Allmänt om rengöring

Vad behöver jag för utrustning?

Det som du behöver är ALGRENT och vatten. Sen kan du välja hur du ska applicera blandningen på fasaden. Borste, roller, pensel eller lågtryckspruta fungera alldeles utmärkt.


Min rekommendation är att investerar i en lågtrycksspruta om det är en större yta du ska behandla.

Vad är en lågtrycksspruta?

Det är en spruta med en behållare (vanligtvis 5 liter) som du pumpar för hand upp ett tryck i. Därefter kan du applicera vätskan på ca 1 m2 innan du får pumpa upp trycket igen.


Lågtrycksprutor säljs på de flesta byggvaruhus eller DIY kedjor som Jula och Biltema. Kostar från 200kr och uppåt.

Fungerar inte vanlig såpa lika bra som ALGRENT?

Nej det gör det inte.


Såpa ta bort smutsen på ytan eftersom den innehåller tensider. Men påväxt som alger och mossa påverkas inte alls av tensider.


När man rengör med en grövre borste och såpa, skrubbar man mekaniskt bort viss del av påväxten. Men alger finns kvar i ytans porer och kan fortsätta växa. ALGRENT tränger däremot ner i porerna och dödar påväxten omedelbart.

Tvätta Tak

Tvätta Tak

På vårt uterum har vi ett transparant kanalplasttak som är angripet av alger. Kan jag rengöra med ALGRENT?

Självklart

ALGRENT påverkar inte plasten eller få den att åldras (gulnar) fortare. Blanda ALGRENT enligt instruktion och låt behandling sitta på max 12 timmar. Spolar därefter av ALGRENT med vatten, för behålla kanalplastens glansvärde.

Fungerar ALGRENT PROFFS på plåttak?

Ja

På själva plåtytan är porerna väldigt små, men det verksamma ämnet i ALGRENT binder mot ytan och dödar påväxten. Om plåttaket är högblankt är rekommendationen att spola av Algrent efter 12 timmar, eftersom det kan matta ytan. Är det matt plåttak behöver du inte göra någon avspolning.

Kan jag behandla mitt tak på vintern?

Vi rekommenderar att man använder ALGRENT när temperaturen är över 0 grader hela dygnet, och när större regnmängder inte väntas de närmaste 12 timmarna. Effekten av ALGRENT är densamma, oavsett om det är 1 eller 25 grader

Tänk på att försvara flaskan frostfritt, för att undvika läckage.

Vilken årstid är bäst att behandla taket?

Både den kort- och långsiktiga effekten av ALGRENT PROFFS påverkas inte av vilken årstid du utför jobbet. Det viktigast är temperatur över 0 grader och regnfritt i 12 timmar.

Vi rekommenderar även att inte spruta på blandningen när ytan på taket är för varm (max 25 grader), eftersom då avdunstar det verksamma ämnet i ALGRENT snabbare.

Mina vindskivor är hårt angripna av Svartmögel. Hur ska jag göra?

Svartmögel är den tuffaste påväxten att få bort. Vi rekommenderar att man använder sig av Algrent Proffs och blandar till en 3% lösning. Dvs 1 del Algrent och 10 delar vatten.

Om det finns områden där "svartmöglet nästan trängt in i färgen" är rekommendationen att utföra det 2 gånger med 6 månaders mellanrum.

Kan jag använda ALGRENT på papptak och asbestpannor?

Tvätta takpannor

Absolut

ALGRENT försvagar eller fräter inte på materialet. Dessa typer av takbeläggning har lågt glansvärde och därför är avspolning av taket inte nödvändigt efter 12 timmar. Låt regnet göra jobbet.

Vad behöver jag för utrustning för att tvätta taket?

Det som du behöver är ALGRENT PROFFS och vatten. Sen kan du välja hur du ska applicera blandningen på taket. Borste, roller, pensel eller lågtryckspruta fungera alldeles utmärkt.

Vår rekommendation är att investerar i en lågtrycksspruta om det är en större yta du ska behandla.

Tvätta Fasad

Tvätta Fasad

Hur tvättar jag en vitputsad fasad?

På en putsad fasad är alger och lava den vanligaste påväxten och är relativt lätta att få bort. Om du inte har tvättat din vita fasad på länge, rekommenderar vi att du blanda i lite såpa (innehåller tensider) i blandningen för att lösgöra smutsen samtidigt.


1. Blanda enligt instruktion.

2. Spruta på blandningen på fasaden. Tänk på att blöta ytan ordentligt, Åtgången blir något högre än för en träfasad, ca 0,4 liter/m2.

3. Låt ALGRENT verka i minst 24 timmar.

4. Om du vill att den döda påväxten ska försvinna direkt, får du spola av ytan. Annars kommer den döda lavan sitta kvar i upp till 1 år, innan regnet spolar bort den.

Hur tar man bort rödalger på min putsade fasad?

Det finns svart, röda och gröna alger som sätter kan sätta sig på fasaden. Röda alger tenderar att sätta sig djupare i fasaden än gröna alger.


Att behandla en fasad med röda alger görs på samma sätt som gröna alger. Men eftersom de sitter djupare är vår rekommendation att behandla ytan 2 gånger med 6 månaders mellanrum.


Eftersom du har en putsad fasad, kan du använda en högtryckstvätt för att spola bort de döda algresterna efter behandling.

Hur tvättar jag en tegelfasad?

Den vanligaste påväxten på en tegelfasad eller en putsad fasad är alger och lava. När du rengjort teglet med ALGRENT kommer färgskiftningarna i teglet blir mindre eftersom påväxten försvinner.


Blanda ALGRENT enligt instruktion och applicera blandningen med hjälp av en lågtryckspruta. Tänk på att ytan ska bli ordentligt blöt. Eftersom tegel är poröst, kommer åtgången vara ca 0,4 liter/m2. Låt blandningen verka på teglet i minst 24 timmar. Spola därefter eventuellt av ytan med vatten för att snabbt få bort den döda påväxten.

Hur får jag bort alger på fasaden?

Gröna lager är det vanligaste påväxten på fasader. Om du ska måla om fasaden är det mycket viktigt att du få bort algerna innan du målar på ny färg. Annars finns dom kvar och du kommer sprida dessa mikroskopiska sporer med din målarpensel över hela fasaden


Fördelen med gröna alger är att de är relativt lätta att få bort. Använd ALGRENT eller ALGRENT PROFFS för att neutralisera algerna på fasaden och se framemot en fasad som är fri från alger i upp till 5 år.

Kan man tvätta fasaden med högtryckstvätt?

Fördelen är att det är enkelt och går snabbt. Nackdelen är att du trycker in vatten bakom fasaden, som kan ge permanenta fuktskador på fasaden samt att alger, lava och svartmögel finns kvar i ytans porer. 1 år senare är alger, lava och svartmögel tillbaka på fasaden i oförminskad mängd.


Om du vill ha ett bättre resultat och mindre arbete under en 5 års period, ska du använda ALGRENT.


1. Blanda enligt instruktion och applicera blandningen med hjälp av en lågtrycksspruta.

2. Låt blandningen verka i minst 24 timmar.

3. Spola av fasaden och den döda påväxten med en trädgårdsslang.

4. Nu har du en fasad som kommer vara fri från alger, lava och svartmögel i upp till 5 år.

Kan man tvätta fasaden med Yes diskmedel?

Självklart kan du använda ett diskmedel, men det kommer inte ge någon långtidseffekt för att få bort algerna och annan påväxt på fasaden. Skrubbar du fasaden med en borste kommer du mekaniskt ta bort de ytliga algerna, men inte de i ytans porer.


Diskmedel innehåller tensider och är bra på att lösa fett och smuts. Fasaden blir ren från smuts, men påverkar inte alger, svartmögel eller mossa. Mängden alger kommer 1 år senare vara lika stor.


ALGRENT tränger ner i ytans porer och dödar algerna på djupet. Detta ger en långtidseffekt som fördröjer nya alger i upp till 5 år.

Hur får man bort svartmögel på fasaden?

Svartmögel är den svåraste påväxten att få bort. Tydligast är det på vita vindskivor och andra snickerier, men kan finns överallt på fasaden. Är lätt att förväxla med vanlig smuts. Om svartmöglet får sitta länge tenderar det att ”krypa under färgen”, vilket försvårar det ytterligare att tvätta bort.


Vi rekommenderar att man använder sig av ALGRENT PROFFS och blandar till en 3% lösning. Dvs 1 del Algrent och 10 delar vatten. Om det finns områden där "svartmöglet trängt under färgen" är rekommendationen att utföra det 2 gånger med 6 månaders mellanrum, exempelvis vår och höst. Då får man en ordentligt desinficerad yta som kommer hålla borta svartmöglet i upp till 5 år.

Kan man använda ALGRENT som målartvätt?

Om du ska målar om fasaden är ALGRENT PROFFS den perfekta målartvätten. Dels tar du bort alger och svartmögel innan målning och dels mattas ytan så att den nya färgen fäster bättre.


1. Blanda ALGRENT PROFFS till en 6% lösning, dvs för 1 + 5 delar vatten för att blandningen ska ge en mattande effekt på ytan.

2. Applicera på blandningen på fasaden.

3. Låt blandningen sitta på minst 48 timmar. Därefter spola bort resterna av mossa, alger och svartmögel från fasaden med en vattenslang. Använd ej högtryckstvätt då det är risk för vattnet tränger in bakom fasaden.

4. Vänta därefter ytterligare minst 48 timmar, innan du påbörja målningen av fasaden.


Skulle inte detta hjälpa, rekommenderar vi Esosbygg i Malmö för att utföra målning av din fasad.

Hur tvättar man en fasad av eternit?

ALGRENT fungerar utmärkt på eternitfasader och tränger ner djupt ner i den porösa plattan och dödar påväxten. När man rengör eternitplattor ska man vara försiktig med rengöringen eftersom plattan innehåller asbest. Använd därför inte högtryckstvätt eller en borste för att få bort lava, alger och mossa från fasaden.


Spruta på blandningen och låt den verka i minst 48 timmar. Därefter är all påväxt död, men sitter kvar tills, väder och vind spolat ytan ren. Om du vill påskynda denna process, spolar du av eternitfasaden med en vanlig trädgårdsslang.

Tvätta Altan och Trädäck

Tvätta Altan och Trädäck

Kan vår katt gå på tralldäcket efter vi har rengjort det med ALGRENT?

JA


ALGRENT PROFFS är varken farligt för människor eller djur, och är ett godkänt medel i Sverige och EU. Vill man vara extra försiktig, kan man låta katten vänta att gå på tralldäcket tills den har torkat. Efter 7 dagar har 99% av det verksamma ämnet i ALGRENT avdunstat från träets yta. 


Är ALGRENT ett vanligt Terrasstvättmedel?

Nej.

De allra flesta terasstvättmedel innehåller endast tensider. Tensider är effektiva mot smuts, men har ingen effekt mot alger och svartmögel. ALGRENT innehåller Bensaltensid, som tränger ner i ytans porer och desinficera (dödar) alger och svartmögel.

Kan man använda ättika istället för ALGRENT?

NEJ

Ättika dödar inte alger, mossa och svartmögel, utan påverkar kortsiktigt PH-värdet i miljön där påväxten finns. Detta hämmar tillväxten av ny påväxt, men efter någon månad är effekten borta.


Många borsta ytan efter man behandlat den med ättika. Det som man gör då är att mekaniskt ta bort påväxten på ytan och kortsiktigt bromsar tillväxten av nya alger. Men på djupet, i materialets porer finns algerna kvar.

Hur tvättar jag trädäck på bästa sätt?

Uppskatta hur mycket Alger och Svartmögel som trädäcket är angripit av. Blanda ALGRENT PROFFS enligt instruktion (se Optimal rengöring)

Spruta ut blandningen på torrt trädäck, när större regnmängder inte väntas de närmaste 12 timmarna. För enkel applicering av blandningen rekommenderas en lågtrycksspruta.


Om du har oljat eller målat trädäck, med hög glans rekommenderas att spola av trädäcket efter 12 timmar. Har du traditionellt obehandlat trädäck av impregnerat trä, behövs det inte, utan regnet kommer spola bort resterna av påväxten.

Fungerar inte vanlig såpa lika bra som ALGRENT PROFFS på trädäcket?

Nej det gör det inte.

Såpa ta bort smutsen på ytan eftersom den innehåller tensider. Men påväxt som alger och svartmögel påverkas inte alls av tensider.


När man rengör med en grövre borste och såpa, skrubbar man mekaniskt bort viss del av påväxten. Men alger finns kvar i ytans porer och kan fortsätta växa. ALGRENT tränger däremot ner i träets porer och dödar påväxten på djupet.

Varför ser inte trädäcket rent ut efter jag behandlar det med ALGRENT PROFFS?

Det är skillnad mellan smuts och påväxt som exempelvis svartmögel. 


Ibland kan det vara svårt att avgöra vilket det är. Men oftast har man både smuts och påväxt på trädäcket efter vintern.

ALGRENT PROFFS innehåller inga tensider som är en vanlig komponent i rengöringsmedel för att lösa upp smuts. 


Tips är att blanda lite såpa, när du blandar ALGRENT PROFFS, så rengör du för smutsen samtidigt. Spola av däcket med vatten efter 12 timmar, för att få bort smutsen.

Jag har betongplattor som underlag på min altan. Kan jag använda ALGRENT?

ALGRENT kan användas på betongplattor, skifferplattor och trädgårdsklinkers. Medlet skadar eller försvagar inte plattan. 


Fördelen med ALGRENT jämfört med tensidbaserade rengöringsmedel för sten, är att medlet tränger ner i stenens porer och dödar påväxten. ALGRENT ger därför en betydligt bättre långtidseffekt.

Övrig användning

Övrig användning

Hur rengör jag mina utemöbler i plast?

Plastprodukter som möbler är ofta blanka (har en högre glans) för att smutsen inte ska fastna. Alla rengöringsmedel är lätt korrosiva och kan matta yta om blandningen verkar för länge. Så även ALGRENT.


Rekommendationen är att ALGRENT sitter på ytan max 2 timmar, innan den spolas av. Det är viktigt att man blandar ALGRENT enligt instruktionen.

Hur får man bort svartmögel på vinden inomhus?

ALGRENT är avsett för att användas utomhus, men kan även användas inomhus. Det viktigaste är att ha bra ventilation under tiden du applicerar blandningen, använder andningsskydd och att ingen vistas i det behandlade utrymmet på 1 vecka.

1. Sätt upp någon form av mindre fläkt på vinden, någon timme innan du ska rengöra. På så sätt har du etablerat ett luftflöde och en ventilation på vinden.

2. Blanda en 3% lösning och applicera blandningen med en lågtrycksspruta på ytan. Är ytan stor, delar du upp den i flera delar, som du gör med 1 veckas mellanrum. Stäng av fläkten mellan tillfällena.

3. Efter 24 timmar har svartmöglet dött och efter ca 1 vecka har blandningen avdunstat från ytan, och man kan vistas i utrymmet igen. Ingen avspolning behövs.

Om produkten ALGRENT

Om produkten ALGRENT

Blir det bättra att blanda i mindre vatten?

Nej det gör det inte.


En koncentration av mer än 3% av bensaltensid (Alkylbensyldimetylammoniumklorid) gör inte resultat bättre eller mer långtidsverkande. Risken ökar bara att ytan som du behandlar blir påverkad av ALGRENT korrosiva egenskaper.

Är ALGRENT farligt?

Nej ALGRENT PROFFS är inte farligt.

Det verksamma ämnet Bensaltensid (Alkylbensyldimetyl- ammoniumklorid) är ett godkänt medel i Sverige och EU.


Ämnet är en vanlig tillsats i exempelvis hudvårdsprodukter, eftersom det är desinficerande.

Hur ska jag hantera ALGRENT?

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart men innehåller ett flertal kemiska föreningar. Därför ska man vara försiktig när man blandar det och inte sprida det i onödan.


Använd skyddsglasögon och handskar, samt använd inte mer än nödvändigt

Vad är skillnaden mellan ALGRENT och ALGRENT PROFFS?

ALGRENT PROFFS är anpassad för svårare påväxt eller då du har en högre koncentration av påväxt.


Den svåraste påväxten att neutralisera är svartmögel. Därför är rekommendationen att om du ska behandla exempelvis vitmålade vindskivor som är angripna av svartmögel, bör man använda ALGRENT PROFFS.


Den andra faktorn som påverkar är hur mycket av ytan som är angripet av påväxt. Om ytan som du ska behandla är mer än 30% angripen av påväxt, bör du använda ALGRENT PROFFS.

Hur ska jag blanda ALGRENT och ALGRENT Proffs?

Blanda enligt instruktionerna och skaka behållaren lätt, så att blandningen blir homogen. Du kan tillsätta exempelvis lite såpa till blandningen om du vill rengöra ytan från smuts samtidigt.

Service, returer och övrigt

Service, returer och övrigt

Service, returer och övrigt

Kan man köpa ALGRENT i någon butik?

Tyvärr inte. Vi säljer endast produkterna online, via vår hemsida

Skickar ni utomlands?

För tillfället skickar ALGRENT endast inom Sverige.

Är det säkert att handla på ALGRENT.COM?

Självklart

ALGRENT erbjuder enbart säkra betalalternativ genom några av marknadens ledande betalningsförmedlare. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. När du gör en beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dessa uppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.


Vi följer svensk lag och konsumentverkets riktlinjer.

Hur lång är leveranstiden?

ALGRENT levereras vanligtvis inom 24 timmar efter beställning och du har 1-2 dagar senare paket på utlämningsstället, under normala förutsättningar. DHL är vanligtvis 1 dag snabbare än Postnord.


Om ordern registreras innan kl. 13.00 på en vardag skickas det normalt samma dag. På helgdagar skickas ordern först nästkommande vardag.

Om jag väljer Postnord, får jag då paket i min brevlådan?

Troligtvis får du paketet hemlevererat, men tyvärr är det inget som ALGRENT kan styra.


Om du beställer 1 eller 2 flaskor är vårt emballage är lite för stort för Postnords standardpaket. Men oftast är Postnord flexibla och lämna det i brevlådan ändå.

Hur returnerar jag en produkt?

Som kund har du 14 dagars öppet köp. ALGRENT ersätter dig till 100%, förutom returfrakten som du själv står för. Detta förutsätter dock att varan du vill returnera är oanvänd.


Kontakta oss alltid innan en retur så hjälper vi dig. Att avstå från att hämta ut sin försändelse är inte en giltig ångerrätt. Läs mer under outlöst försändelse under köp- och leveransvillkor.

Vad innebär 100% nöjd garantin?

ALGRENT är säkra på att du kommer bli 100% nöjd. Därför får du 30 dagar att testa produkten. Om du inte skulle bli nöjd och mer än 90% av innehållet är kvar, har du möjlighet att skicka tillbaka varan.


ALGRENT ersätter dig till 100%, förutom returfrakten som du själv står för.