ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

RENGÖRA STENPLATTOR

RENGÖRA STENPLATTOR

Rengöra stenplattor

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

* Jämförelsepriset avser likande produkt med samma verksamma substanser till samma area.

Rekommenderad produkt för Stenplattor

Snabb Produktfakta

Professionell sanering av alger, mossa, lavar och svartmögel.

Är optimerad för att effektivt ta bort svår påväxt som mossa och svartmögel.

50% effektivare mot svår påväxt.

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT PROFFS räcker upp till 100m². Ger upp till 21 liter högeffektivt rengöringsmedel.

Fakta ALGRENT PROFFS på Stenplattor

Kan användas på stenplattor, marksten och stenpartier i Betong, Granit, Kalksten, Skiffer, Granitkeramik och Marktegel.

Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen appliceras då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Algrent Proffs innehåller skumdämande medel och är anpassat för låg- eller högtrycktrycksspruta

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. På marktegel och kalksten får man räkna med en åtgång på mer än 0,25 liter/m², eftersom materialen är mer uppsugande. 

Vid behandling av kakelpest och stenpest är åtgången ca 1 liter ALGRENT PROFFS per 50 kvm stenplattor. Vi rekommenderar att du gör 2 behandlingar med ca 2 veckors mellanrum och då blir åtgången dubbelt så mycket.  

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks. Har du gräs runt stenplattorna, kommer gräset blir lätt gulaktigt efter behandlingen. Efter ca 2 veckor är färgen på gräset återställd.

Handledning Stenplattor

Ta bort Kakelpest

1.Blanda till en 3% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:10, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 10 liter vatten). 1 liter räcker till ca 50kvm stenplattor.


2. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


3. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den. 


4. Låt verka i ca 2 vecka. Regn under denna perioden påverkar inte resultatet.


5. Spola av stenplattorna med en högtryckstvätt. Använd inte får hårt tryck, eftersom det skadar stenplattorna och ta bort fogsanden. Detta bör göras eftersom kakelpesten har en död vaxartad yta, som behövs ”ruggas upp” för att komma åt kakelpestens rötter i nästa steg.


6. Låt stenplattorna torka några dagar.


7. Applicera därefter igen en 3% lösning av ALGRENT PROFFS på dina stenplattor. Detta steg är för att döda kakelpestens rötter som sitter i markstenens porer. Om man inte gör detta kommer kakelpesten att komma tillbaka relativt snabbt.


8. KLART. Nu kommer det ta ca 1 månad innan kakelpesten och de vita fläckarna har försvunnit helt. Stenpesten är död, och kommer att försvinna och blekas bort efterhand.


Nu kommer du ha stenplattor fria från synlig kakelpest i upp till 5 år. Vill du göra en förebyggande behandling mot ny kakelpest, rekommenderar vi att du behandlar dina stenplattor med ALGRENT PROFFS efter 3 år. 


Då räcker det att applicera en 3% blandningen på Stenplattorna 1 gång, utan efterföljande högtryckstvättning.

Ta bort Mossa 

1.Börja med att borsta/skrap bort de största bitarna mossa från stenplattorna. Mossan är som en svamp och åtgången av Algrent blir väldigt stor om du inte gör detta. Dessutom har blandningen svårt att nå mossans rötter om det finns för mycket mossa.


2. Blanda till en 3% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:10, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 10 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 50kvm stenplattor.


3. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


4. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


5. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


6. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


7. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda mossan. Detta kan ta upp till 1 år.


 7b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdsslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen är gjord.

Ta bort Alger 

1. Blanda till en 1,5% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:20, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 20 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 100kvm stenplattor.


3. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


4. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


5. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


6. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


7. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda resterna av algerna.

Ta bort Lavar

1. Blanda till en 3% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:10, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 10 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 50kvm.


2. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


3. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


4. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


5. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


6. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda lavan. Detta kan ta upp till 1 år.


 6b. Vill du få bort den döda lavan tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdsslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen är gjord.

Tips Tvätta Stenplattor

En vanlig villaträdgård har oftast inte problem med kakelpest på alla stenplattor. Börja med att rengöra de områden som är angripna med kakelpest med en 3% lösning. Späd ut därefter blandningen med vatten för att behandla områden med alger och mossa. På så sätt får du ALGRENT att räcka längre och du överdosera inte.

En bra lågtrycksspruta kostar några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Ytan av stenplattor blir oftast uppåt 100 kvm och lågtryckssprutan underlätta arbetet väsentligt. Dessutom är det lättare att lägga på rätt mängd när du tvättar stenplattorna.

Det kan vara lockande att inte behandla stenplattor som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Algrent rengör stenplattor från mossa
Tvätta stenplattor

Tvätta stenplattor

Den vanligaste påväxten på stenplattor och marksten är mossa, alger och lavar. När det gäller lavar är det framförallt kakelpest som är det största problemet för de flesta villaägare. Beroende på vad för typ av påväxt du har på dina stenplattor, för du tvätta på olika sätt.


Rengöra stenplattor med såpa

Om du endast har smutsiga stenplattor räcker det att använda såpa. Såpa innehåller tensider som löser upp smuts och fett. Däremot har det ingen långtidseffekt alls på mossa, lavar och alger. Använder du såpa, så ”slipar” du bort den yttersta påväxten, men i ytans porer finns alger, mossa och lavar kvar. Året efteråt har du tyvärr lika mycket mossa, lavar, och alger igen.

Tvätta stenplattor

Den vanligaste påväxten på stenplattor och marksten är mossa, alger och lavar. När det gäller lavar är det framförallt kakelpest som är det största problemet för de flesta villaägare. Beroende på vad för typ av påväxt du har på dina stenplattor, för du tvätta på olika sätt.

Rengöra stenplattor med såpa

Om du endast har smutsiga stenplattor räcker det att använda såpa. Såpa innehåller tensider som löser upp smuts och fett. Däremot har det ingen långtidseffekt alls på mossa, lavar och alger.


Använder du såpa, så ”slipar” du bort den yttersta påväxten, men i ytans porer finns alger, mossa och lavar kvar. Året efteråt har du tyvärr lika mycket mossa, lavar, och alger igen.

Algrent ta bort Kakelpest

Vad är Kakelpest, Stenpest och Flispest (Flisepest)?

Denna lavar går under ett flertal namn. Kakelpest, Stenpest, Flispest och gråstenslavar är benämningar som vi använder i Sverige. Lavar är egentligen sammansatt organism av svamp och alger som lever tillsammans och dra nytta av varandras egenskaper. Det finns över 1800st olika lavar i Sverige, och de flesta är väldigt tåliga. Som villaägare med stenplattor är det främst släktet ägglavar och gråstenslavar som är det vanligast problemet i Sverige.


Gråstenslavar eller Stenpest trivs i solig miljö på granit, betong och tegel finns. Har du däremot kalksten som marksten i din trädgård slipper du kakelpest, eftersom den inte trivs på kalkrika material.

Är vädret milt, fuktigt och soligt är utbredningen av lavar extra påtaglig. Eftersom det enda som lavan behöver är sol (fotosyntesen) och vatten är den svår att svälta ut.

Algrent ta bort Kakelpest

Vad är Kakelpest, Stenpest och Flispest (Flisepest)?

Denna lavar går under ett flertal namn. Kakelpest, Stenpest, Flispest och gråstenslavar är benämningar som vi använder i Sverige. Lavar är egentligen sammansatt organism av svamp och alger som lever tillsammans och dra nytta av varandras egenskaper. Det finns över 1800st olika lavar i Sverige, och de flesta är väldigt tåliga. Som villaägare med stenplattor är det främst släktet ägglavar och gråstenslavar som är det vanligast problemet i Sverige.


Gråstenslavar eller kakelpest trivs i solig miljö på granit, betong och tegel finns. Har du däremot kalksten som marksten i din trädgård slipper du kakelpest, eftersom den inte trivs på kalkrika material.

Är vädret milt, fuktigt och soligt är utbredningen av lavar extra påtaglig. Eftersom det enda som lavan behöver är sol (fotosyntesen) och vatten är den svår att svälta ut.

Rengöra stenplattor med högtryckstvätt

Tvätta och Rengöra Marksten med Högtryckstvätt

Undvika att rengöra marksten med högtryckstvätt. Den hårda vattenstrålen rugga upp utan på stenplattorna. Du får en synligt ren yta första året. Men den uppruggade ytan ger mossa och lavar ännu bättre möjlighet att breda ut sig året efteråt.


Det andra problemet med att rengöra marksten med högtryckstvätt är du spolar bort fogsanden mellan stenarna. När fogsanden är borta, blir det enklare för ogräs, maskrosor, mossa och lavar att få fäste och etablera sig.

Men många gillar att använda högtryckstvätten vid rengöring av villaträdgården. Rekommendationen är därför att skruva ner trycket ordentligt, och använda den för att skölja ytan, inte ”slipa” bort påväxten.

Tvätta och Rengöra Marksten med Högtryckstvätt

Undvika att rengöra marksten med högtryckstvätt. Den hårda vattenstrålen rugga upp utan på stenplattorna. Du får en synligt ren yta första året. Men den uppruggade ytan ger mossa och lavar ännu bättre möjlighet att breda ut sig året efteråt.


Det andra problemet med att rengöra marksten med högtryckstvätt är du spolar bort fogsanden mellan stenarna. När fogsanden är borta, blir det enklare för ogräs, maskrosor, mossa och lavar att få fäste och etablera sig.

Men många gillar att använda högtryckstvätten vid rengöring av villaträdgården. Rekommendationen är därför att skruva ner trycket ordentligt, och använda den för att skölja ytan, inte ”slipa” bort påväxten.

Rengöra stenplattor med högtryckstvätt
Tvätta stenplattor med mossa

Mossa på Stenplattor

Får man mossa på stenplattorna, är det oftast mellan stenplattornas fogar. Orsaken är att fogsanden är borta som ger mossan möjlighet få fäste och börja växa mellan stenarna.

Ta bort mossa på Stenplattor

Att ta bort mossan är ofta enkelt med en hårdare borste. Tyvärr kommer mossan tillbaka väldigt snabbt om du inte behandlar med ett mossdödande medel som ALGRENT PROFFS. Medlet går in i stenplattans porer och mellan stenplattorna och dödar mossans rötter.


Efter att du behandlat med ALGRENT kan du fylla på med fogsand, för att förebygga ny mossa.

Kakelpest på Stenplattor

Kakelpest får man framförallt där det både är fuktigt och soligt. Tex på stenplattor under ett mindre träd, eller nära buskar är typiska platser. Kakelpest är bland de svåraste att behandla i en villaträdgård. Lavans yta är relativt hård och vaxartad, så därför har algdödande medel svårt att neutralisera denna typ av lavar. 

Övriga lavar på Stenplattor

Släktet ägglavar är vanlig lavan i en villaträdgård. Växer ofta på stenpartier som inte används som gångstråk eller på betongpannor på taket. Gillar sol och fukt, men är känslig för mekanisk åverkan. Vissa arter av denna lavar är grå till färgen, andra mer gul. Denna typ av lavar behandlar du som du gör med mossa.

Lava på stenplattor
Tar bort alger på stenplattor

Alger på Stenplattor

Om du har Alger på dina stenplattor är det viktigt att du ta bort detta, eftersom plattorna blir hala vid regn. Stenplattor används oftast som en gångväg i trädgården, är det viktigt att du kan gå säkert på plattorna.

Alger är väldigt enkelt att behandla med ALGRENT. 


Blanda enligt instruktion och applicera på stenplattorna. Om du har gräs runt dina stenplattor kommer den inte påverkas av ALGRENT. Efter 12 timmar har medlet verkat klart och algerna är borta.

Tvätta stenplattor med mossa

Mossa på Stenplattor

Får man mossa på stenplattorna, är det oftast mellan stenplattornas fogar. Orsaken är att fogsanden är borta som ger mossan möjlighet få fäste och börja växa mellan stenarna.

Ta bort mossa på Stenplattor

Att ta bort mossan är ofta enkelt med en hårdare borste. 

Tyvärr kommer mossan tillbaka väldigt snabbt om du inte behandlar med ett mossdödande medel som ALGRENT PROFFS. Medlet går in i stenplattans porer och mellan stenplattorna och dödar mossans rötter.


Efter att du behandlat med ALGRENT kan du fylla på med fogsand, för att förebygga ny mossa.

Lava på stenplattor

Kakelpest på Stenplattor

Kakelpest får man framförallt där det både är fuktigt och soligt. Tex på stenplattor under ett mindre träd, eller nära buskar är typiska platser. Kakelpest är bland de svåraste att behandla i en villaträdgård. Lavans yta är relativt hård och vaxartad, så därför har algdödande medel svårt att neutralisera denna typ av lavar. 

Övriga lavar på Stenplattor

Släktet ägglavar är vanlig lavan i en villaträdgård. Växer ofta på stenpartier som inte används som gångstråk eller på betongpannor på taket. Gillar sol och fukt, men är känslig för mekanisk åverkan. Vissa arter av denna lavar är grå till färgen, andra mer gul. Denna typ av lavar behandlar du som du gör med mossa.

Tar bort alger på stenplattor

Alger på Stenplattor

Om du har Alger på dina stenplattor är det viktigt att du ta bort detta, eftersom plattorna blir hala vid regn. Stenplattor används oftast som en gångväg i trädgården, är det viktigt att du kan gå säkert på plattorna.


Alger är väldigt enkelt att behandla med ALGRENT. Blanda enligt instruktion och applicera på stenplattorna. Om du har gräs runt dina stenplattor kommer den inte påverkas av ALGRENT. Efter 12 timmar har medlet verkat klart och algerna är borta.

Stenplattor utan kakelpest

Så Tvättar du Stenplattor

Beroende på vilken typ av påväxt du ska ta bort från stenplattorna är arbetssättet lite olika. Tänk på att använda skyddsutrustning och blanda ALGRENT enligt instruktionen nedan. 


En starkare lösning än 3% kommer inte ge bättre resultat. Risken är istället att gräs och växter runt stenplattorna påverkas negativt.

Så tar du bort kakelpest från stenplattor
Stenplattor utan kakelpest

Arbetsbeskrivning Tvätta Stenplattor

Beroende på vilken typ av påväxt du ska ta bort från stenplattorna är arbetssättet lite olika. Tänk på att använda skyddsutrustning och blanda ALGRENT enligt instruktionen nedan. En starkare lösning än 3% kommer inte ge bättre resultat. Risken är istället att gräs och växter runt stenplattorna påverkas negativt.

Så tar du bort kakelpest från stenplattor
Algrent tvättar stenplattor rent från kakelpest

Arbetsbeskrivning Tvätta bort Kakelpest

1.Blanda till en 3% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:10, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 10 liter vatten). 1 liter räcker till ca 50kvm stenplattor.


2. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


3. Applicera blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den. 


4. Låt verka i ca 2 vecka. Regn under denna perioden påverkar inte resultatet.


5. Spola av stenplattorna med en högtryckstvätt. Använd inte får hårt tryck, eftersom det skadar stenplattorna och ta bort fogsanden. Detta bör göras eftersom kakelpesten har en död vaxartad yta, som behövs ”ruggas upp” för att komma åt kakelpestens rötter i nästa steg.


6. Låt stenplattorna torka några dagar.


7. Applicera därefter igen en 3% lösning av ALGRENT PROFFS på dina stenplattor. Detta steg är för att döda kakelpestens rötter som sitter i markstenens porer. Om man inte gör detta kommer kakelpesten att komma tillbaka relativt snabbt.


8. KLART. Nu kommer det ta ca 1 månad innan kakelpesten och de vita fläckarna har försvunnit helt. Stenpesten är död, och kommer att försvinna och blekas bort efterhand.


Nu kommer du ha stenplattor fria från synlig kakelpest i upp till 5 år. Vill du göra en förebyggande behandling mot ny kakelpest, rekommenderar vi att du behandlar dina stenplattor med ALGRENT PROFFS efter 3 år. 


Då räcker det att applicera en 3% blandningen på Stenplattorna 1 gång, utan efterföljande högtryckstvättning.

Algrent rengör stenplattor från mossa

Arbetsbeskrivningar övrig påväxt

Ta bort Mossa på stenplattor

1.Börja med att borsta/skrap bort de största bitarna mossa från stenplattorna. Mossan är som en svamp och åtgången av Algrent blir väldigt stor om du inte gör detta. Dessutom har blandningen svårt att nå mossans rötter om det finns för mycket mossa.


2. Blanda till en 3% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:10, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 10 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 50kvm stenplattor.


3. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


4. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


5. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


6. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


7. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda mossan. Detta kan ta upp till 1 år.


 7b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdsslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen är gjord.

Ta bort Alger på stenplattor

1. Blanda till en 1,5% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:20, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 20 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 100kvm stenplattor.


3. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


4. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


5. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


6. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


7. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda resterna av algerna.

Ta bort lavar på stenpartier

1. Blanda till en 3% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:10, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 10 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 50kvm.


2. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


3. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


4. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


5. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


6. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda lavan. Detta kan ta upp till 1 år.


 6b. Vill du få bort den döda lavan tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdsslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen är gjord.

Arbetsbeskrivning Tvätta bort Kakelpest

1.Blanda till en 3% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:10, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 10 liter vatten). 1 liter räcker till ca 50kvm stenplattor.


2. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


3. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den. 


4. Låt verka i ca 1 vecka. Regn under denna perioden påverkar inte resultatet.


5. Spola av stenplattorna med en högtryckstvätt. Använd inte får hårt tryck, eftersom det skadar stenplattorna och ta bort fogsanden. Detta bör göras eftersom kakelpesten har en död vaxartad yta, som behövs ”ruggas upp” för att komma åt kakelpestens rötter i nästa steg.


6. Låt stenplattorna torka några dagar.


7. Applicera därefter igen en 3% lösning av ALGRENT PROFFS på dina stenplattor. Detta steg är för att döda kakelpestens rötter som sitter i markstenens porer. Om man inte gör detta kommer kakelpesten att komma tillbaka relativt snabbt.


8. KLART. Nu kommer det ta ca 1 månad innan kakelpesten och de vita fläckarna har försvunnit helt. Stenpesten är död, och kommer att försvinna och blekas bort efterhand.


Nu kommer du ha stenplattor fria från synlig kakelpest i upp till 5 år. Vill du göra en förebyggande behandling mot ny kakelpest, rekommenderar vi att du behandlar dina stenplattor med ALGRENT PROFFS efter 3 år. 


Då räcker det att applicera en 3% blandningen på stenplattorna 1 gång, utan efterföljande högtryckstvättning.

Arbetsbeskrivningar övrig påväxt

Ta bort Mossa på stenplattor

1.Börja med att borsta/skrap bort de största bitarna mossa från stenplattorna. Mossan är som en svamp och åtgången av Algrent blir väldigt stor om du inte gör detta. Dessutom har blandningen svårt att nå mossans rötter om det finns för mycket mossa.


2. Blanda till en 2% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:15, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 15 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 75kvm stenplattor.


3. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


4. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


5. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


6. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


7. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda mossan. Detta kan ta upp till 1 år.


 7b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdsslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen är gjord.

Ta bort Alger på stenplattor

1. Blanda till en 1,5% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:20, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 20 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 100kvm stenplattor.


3. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


4. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


5. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


6. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


7. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda resterna av algerna.


Ta bort lavar på stenpartier

1. Blanda till en 2% lösning av ALGRENT PROFFS. (blanda 1:15, dvs 1 liter ALGENT PROFFS och 15 liter vatten). 1 liter ALGRENT PROFFS räcker till ca 75kvm.


2. Välj en tidpunkt då det inte kommer någon större mängde regn, de närmaste 12 timmarna.


3. Applicerar blandningen på stenplattorna med lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det rinner för mycket från den.


4. Har du gräs runt plattorna kommer det inte påverkas av av ALGRENT PROFFS. 


5. Efter 12 timmar har ALGRENT Proffs verkat klart. 


6. KLART. Nu kommer väder och vind kommer skölja bort den döda lavan. Detta kan ta upp till 1 år.


 6b. Vill du få bort den döda lavan tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdsslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen är gjord.