SÅ TAR DU BORT RÖDALGER

- En guide för borttagning och sanering på putsade fasader.

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

Rekommenderad produkt mot Rödalger

Snabb Produktfakta

Professionell sanering av Rödalger, gröna alger, mossa, lavar och svartmögel.

Är optimerad för att effektivt ta bort svår påväxt som mossa och svartmögel.

50% effektivare mot svår påväxt.

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT PROFFS räcker upp till 100m². Ger upp till 21 liter högeffektivt rengöringsmedel.

Fakta ALGRENT PROFFS mot Rödalger

Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen applicerar då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Algrent Proffs innehåller skumdämande medel och är anpassat för låg- eller högtrycktrycksspruta

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen.

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

* Jämförelsepriset avser likande produkt med samma verksamma substanser till samma area.

Rödalger eller röda alger drabbar oftast fasader utomhus. I Sverige drabbas ca 10% av problemet med rödalger på fasaden, och det är främst villaägare i södra Sverige. Anledningen är att i södra Sverige är det vanliga med putsade fasader i ljusa kulörer eller kalkade fasader.

På ljusa fasader blir problemet med röda alger väldigt synligt. Men rödalger kan växa på alla typer av material och såklart kulörer. På exempelvis en fasad som är målad med faluröd slamfärg, är det mycket svårt att upptäcka.


I denna guide kommer vi att gå igenom hur du på ett effektivt sätt ta bort rödalger från din fasad och hur du kan skydda dig för att inte få tillbaka det.

Vad är Rödalger?

Rödalger som växer på putsade fasader är en typ av mikroskopiskt organismer som tillhör gruppen rödalger (Rhodophyta). Dessa alger är vanligtvis encelliga och kan orsaka en röd eller rosa missfärgning på fasadens yta.

Denna typ av rödalger, känd som "röd muralg", trivs i fuktiga och skuggiga miljöer. De kan växa på olika ytor, inklusive putsade fasader av byggnader. När de alger får fotfäste på fasaden, kan de sprida sig genom att bilda trådliknande strukturer som fäster sig vid ytan.

rödalger på putsad fasad

Rödalger eller röda alger drabbar oftast fasader utomhus. I Sverige drabbas ca 10% av problemet med rödalger på fasaden, och det är främst villaägare i södra Sverige. Anledningen är att i södra Sverige är det vanliga med putsade fasader i ljusa kulörer eller kalkade fasader.

På ljusa fasader blir problemet med röda alger väldigt synligt. Men rödalger kan växa på alla typer av material och såklart kulörer. På exempelvis en fasad som är målad med faluröd slamfärg, är det mycket svårt att upptäcka.


I denna guide kommer vi att gå igenom hur du på ett effektivt sätt ta bort rödalger från din fasad och hur du kan skydda dig för att inte få tillbaka det.

Vad är Rödalger?

Rödalger som växer på putsade fasader är en typ av mikroskopiskt organismer som tillhör gruppen rödalger (Rhodophyta). Dessa alger är vanligtvis encelliga och kan orsaka en röd eller rosa missfärgning på fasadens yta.

Denna typ av rödalger, känd som "röd muralg", trivs i fuktiga och skuggiga miljöer. De kan växa på olika ytor, inklusive putsade fasader av byggnader. När de alger får fotfäste på fasaden, kan de sprida sig genom att bilda trådliknande strukturer som fäster sig vid ytan.

Rödalger på putsade fasader är vanligt förekommande i områden med hög luftfuktighet eller bristande ventilation. De kan också frodas i områden med begränsad solljusexponering. Algerna får sin energi genom fotosyntes, och när de växer på fasaden kan de dra nytta av fukt och organiskt material som finns på ytan.

Tecken på Rödalger?

Rödalger kan få fäste på de flesta ytor, men är vanligast på fasader i tegel eller på putsade fasader.

Det vanligaste tecken på att din fasad är angripen av rödalger är att du får mindre fläckar som är bruna, röda eller svagt rosa.


Dessa små fläckar växer sedan ut från sitt centrum och blir ett större område. Efter några år har du områden som är 10cm i diameter. Om man inte gör något kommer dessa områden växa ihop med varandra och du får stora områden som är täckta av rödalgens trådliknande struktur.

Rödalger på cementvägg

Rödalger på putsade fasader är vanligt förekommande i områden med hög luftfuktighet eller bristande ventilation. De kan också frodas i områden med begränsad solljusexponering. Algerna får sin energi genom fotosyntes, och när de växer på fasaden kan de dra nytta av fukt och organiskt material som finns på ytan.

Tecken på Rödalger?

Rödalger kan få fäste på de flesta ytor, men är vanligast på fasader i tegel eller på putsade fasader.

Det vanligaste tecken på att din fasad är angripen av rödalger är att du får mindre fläckar som är bruna, röda eller svagt rosa.


Dessa små fläckar växer sedan ut från sitt centrum och blir ett större område. Efter några år har du områden som är 10cm i diameter. Om man inte gör något kommer dessa områden växa ihop med varandra och du får stora områden som är täckta av rödalgens trådliknande struktur.

Vädersträcketens betydelse för Rödalger

Tillväxten av rödalgen sker långsamt. Har man en vit eller ljus fasad upptäcker man fläckarna rätt tidigt. På en mörkare röd tegelfasad är de mycket svårt att upptäcka, innan fläckarna med rödalger blivit stora.

Väderstreckets betydelse

Rödalger behöver solljus för fotosyntesen. Men den trivs inte i allt för starkt solljus, då oftast fukthalten blir för låg.
Därför är det sällan man har problem med rödalger på en fasad mot söder med mycket sol. En fasad av mot norr drabbas sällan av rödalger eftersom solljuset är otillräckligt.

Däremot fasaden mot väster och öster är de mest optimala för rödalgen tillväxt. Sol på morgon eller sen eftermiddag, samt fukt på eftermiddag och morgon.

Tillväxten av rödalgen sker långsamt. Har man en vit eller ljus fasad upptäcker man fläckarna rätt tidigt. På en mörkare röd tegelfasad är de mycket svårt att upptäcka, innan fläckarna med rödalger blivit stora.

Väderstreckets betydelse

Rödalger behöver solljus för fotosyntesen. Men den trivs inte i allt för starkt solljus, då oftast fukthalten blir för låg.
Därför är det sällan man har problem med rödalger på en fasad mot söder med mycket sol. En fasad av mot norr drabbas sällan av rödalger eftersom solljuset är otillräckligt.

Däremot fasaden mot väster och öster är de mest optimala för rödalgen tillväxt. Sol på morgon eller sen eftermiddag, samt fukt på eftermiddag och morgon.

Risker med Rödalger

  • Rödalger kan orsaka en missfärgning på fasadytan om de får sitta länge. Även om du behandlar ytan mot rödalgerna, kommer den permanent missfärgen bestå.
  • Rödalger kan växa in i ytan på fasaden. Med tiden kan de tränga in i sprickor och porer i materialen, vilket kan leda till sprickor och skador på fasadytan. När det gäller putsade fasader, lossnar själva putsen i större bitar, vilket ger omfattande renovering på sikt.
  • Den ökade fukthalten på fasadytan från rödalgerna, gör att andra typer av mögel- eller svampangrepp kan lättare få fäste.

Vad ska du inte göra för att ta bort Rödalger

Det som du inte ska gör är att försöka spola bort rödalgerna med en högtryckstvätt. Den kraftiga vattenstrålen kommer skada putsen permanent och ”slipa mönster” i putsen och rödalgerna kommer garanterat att överleva.

Röda alger på putsad fasad eller kalkad fasad

Risker med Rödalger

  • Rödalger kan orsaka en missfärgning på fasadytan om de får sitta länge. Även om du behandlar ytan mot rödalgerna, kommer den permanent missfärgen bestå.
  • Rödalger kan växa in i ytan på fasaden. Med tiden kan de tränga in i sprickor och porer i materialen, vilket kan leda till sprickor och skador på fasadytan. När det gäller putsade fasader, lossnar själva putsen i större bitar, vilket ger omfattande renovering på sikt.
  • Den ökade fukthalten på fasadytan från rödalgerna, gör att andra typer av mögel- eller svampangrepp kan lättare få fäste.

Vad ska du inte göra för att ta bort Rödalger

Det som du inte ska gör är att försöka spola bort rödalgerna med en högtryckstvätt. Den kraftiga vattenstrålen kommer skada putsen permanent och ”slipa mönster” i putsen och rödalgerna kommer garanterat att överleva.

Förberedelser för att ta bort Rödalger

Att ta bort rödalger är oftast relativt enkelt om man gör det i tid. Ytan som rödalgerna sitter på är ofta väldigt begränsad. Det räcker ofta att göra en behandling för att neutralisera rödalgerna. Om fläckarna är små och rödalgerna bara funnit i några år, kommer troligtvis inga missfärgningar har uppstått på fasaden.


Om du haft rödalger i relativt många år, har de ofta fått en större utbredning. Men med ett effektivt algmedel är det relativt enkelt att behandla ytan. Men troligtvis har rödalgerna gett en synlig permanent missfärgning om fasaden är i en ljus kulör. För att återställa fasaden till sin ursprungliga färg kräver då att du målar/kalkar om ytan

Rödalger på träfasad

Förberedelser för att ta bort Rödalger

Att ta bort rödalger är oftast relativt enkelt om man gör det i tid. Ytan som rödalgerna sitter på är ofta väldigt begränsad. Det räcker ofta att göra en behandling för att neutralisera rödalgerna. Om fläckarna är små och rödalgerna bara funnit i några år, kommer troligtvis inga missfärgningar har uppstått på fasaden.


Om du haft rödalger i relativt många år, har de ofta fått en större utbredning. Men med ett effektivt algmedel är det relativt enkelt att behandla ytan. Men troligtvis har rödalgerna gett en synlig permanent missfärgning om fasaden är i en ljus kulör. För att återställa fasaden till sin ursprungliga färg kräver då att du målar/kalkar om ytan

Steg för att ta bort Rödalger från fasaden

Att ta bort rödalger från fasaden kan du göra hela året. Men vi rekommenderar att temperaturen är mellan 0 och 25 grader och att större regnmängder undviks det närmaste 12 timmarna efter behandling. Ytan bör inte vara mer än 25 grader Celsius, eftersom Algrent Proffs avdunstar för snabbt då. Så en molnig dag utan direkt sol på ytan är det lämpligast.


Följ nedanstående steg för att du på ett effektivt sätt ska kunna ta bort rödalgerna och få ett skydd som varar i minst 5 år.

Rödalger på vit grovputsad fasad

Steg för att ta bort Rödalger från fasaden

Att ta bort rödalger från fasaden kan du göra hela året. Men vi rekommenderar att temperaturen är mellan 0 och 25 grader och att större regnmängder undviks det närmaste 12 timmarna efter behandling. Ytan bör inte vara mer än 25 grader Celsius, eftersom Algrent Proffs avdunstar för snabbt då. Så en molnig dag utan direkt sol på ytan är det lämpligast.


Följ nedanstående steg för att du på ett effektivt sätt ska kunna ta bort rödalgerna och få ett skydd som varar i minst 5 år.

Steg 1: Behandla rödalgerna med Algrent Proffs

Första steget är att applicera det mögel- och svampborttagnings medlet, Algrent Proffs på ytan. Är ytan mer än 50 kvm rekommenderar vi starkt att du investerar i en lågtrycksspruta, som finns på de flesta byggvaruhusen.

Om du använder en lågtrycksspruta kan den ge en spraydimma som kan vara irriterande för luftvägarna. Använd därför alltid någon form av munskydd/andningsskydd då du använder Algrent med en lågtrycksspruta. Utför jobbet med lågtryckspruta då det är relativt vindstilla, annars är risken att stora mänger inte träffar avsedd ytan.
Om du inte vill använda en lågtrycksspruta går det lika bra med roller, pensel, trasa eller borste för appliceringen.

Tvätta bort rödalger med Algrent

Steg 1: Behandla rödalgerna med Algrent Proffs

Första steget är att applicera det mögel- och svampborttagnings medlet, Algrent Proffs på ytan. Är ytan mer än 50 kvm rekommenderar vi starkt att du investerar i en lågtrycksspruta, som finns på de flesta byggvaruhusen.

Om du använder en lågtrycksspruta kan den ge en spraydimma som kan vara irriterande för luftvägarna. Använd därför alltid någon form av munskydd/andningsskydd då du använder Algrent med en lågtrycksspruta. Utför jobbet med lågtryckspruta då det är relativt vindstilla, annars är risken att stora mänger inte träffar avsedd ytan.
Om du inte vill använda en lågtrycksspruta går det lika bra med roller, pensel, trasa eller borste för appliceringen.

Börja med att blanda till en 1,5% lösning av Algrent Proffs. Dvs blanda 1 del Algrent proffs med 20 delar vatten. Applicera därefter blandningen med en roller, pensel, svamp eller lågtryckspruta på ytan med rödalger.

Ofta är det lokala fläckar av rödalger som är synliga, men de trådliknande rötterna sträcker sig en bra bit från epicentrumet. Applicera därför även på blandningen av Algrent ungefär 50 cm från dessa epicentrum.


Du ska lägga på så mycket på att det droppar lätt från ytan. Åtgången kommer bli mellan 0.2-0,25 liter blandningen per kvm. Dvs 1 liter Algrent Proffs som du blanda till en 1,5% lösning, räcker till ca 100 kvm. Är det en grovputsad yta som du behandlar är åtgången det dubbla, dvs cirka 0,5 liter blandning per kvm.

Mexitegel med rödalger

Börja med att blanda till en 1,5% lösning av Algrent Proffs. Dvs blanda 1 del Algrent proffs med 20 delar vatten. Applicera därefter blandningen med en roller, pensel, svamp eller lågtryckspruta på ytan med rödalger.

Ofta är det lokala fläckar av rödalger som är synliga, men de trådliknande rötterna sträcker sig en bra bit från epicentrumet. Applicera därför även på blandningen av Algrent ungefär 50 cm från dessa epicentrum.


Du ska lägga på så mycket på att det droppar lätt från ytan. Åtgången kommer bli mellan 0.2-0,25 liter blandningen per kvm. Dvs 1 liter Algrent Proffs som du blanda till en 1,5% lösning, räcker till ca 100 kvm. Är det en grovputsad yta som du behandlar är åtgången det dubbla, dvs cirka 0,5 liter blandning per kvm.

Steg 2: Låt Algrent verkar i minst 12 timmar på ytan med rödalger

Ej putsad eller kalkad fasadyta

Under de närmaste 12 timmarna neutraliserar och dödar algmedlet, Algrent Proffs rödalgerna och dess trådliknande rötter. Därefter har det verkat klart.

Om ytan du som du har behandlat har hög glans, rekommenderar vi att du spola av den efter 12 timmar. Skälet är att Algrent kan matta ytan något om det får sitta kvar. Men hög glans menar vi glansvärde 7 eller mer.


Spola då av utan med exempelvis en högtryckstvätt, för att lösgöra de döda rödalgerna. Använd inte för hårt tryck då vattnet kan tränga in bakom exempelvis fasaden, och ge skador.

Har du en yta som har ett lägre glansvärde, behöver du inte spola av ytan, utan allt är klart. Men även om möglet har dött kommer det sitta kvar på ytan. Efter ca 1 år kommer det att fallit bort från ytan och blekts bort.


Har du en lågglansyta men vill av estetiska skäl få bort rödalgerna tidigare, kan du spola av ytan med exempelvis en högtryckstvätt. Vänta då minst 12 timmar med att göra detta.

Algrent tar enkelt bort röda alger på fasaden

Steg 2: Låt Algrent verkar i minst 12 timmar på ytan med rödalger

Ej putsad eller kalkad fasadyta

Under de närmaste 12 timmarna neutraliserar och dödar algmedlet, Algrent Proffs rödalgerna och dess trådliknande rötter. Därefter har det verkat klart.

Om ytan du som du har behandlat har hög glans, rekommenderar vi att du spola av den efter 12 timmar. Skälet är att Algrent kan matta ytan något om det får sitta kvar. Men hög glans menar vi glansvärde 7 eller mer.


Spola då av utan med exempelvis en högtryckstvätt, för att lösgöra de döda rödalgerna. Använd inte för hårt tryck då vattnet kan tränga in bakom exempelvis fasaden, och ge skador.

Har du en yta som har ett lägre glansvärde, behöver du inte spola av ytan, utan allt är klart. Men även om möglet har dött kommer det sitta kvar på ytan. Efter ca 1 år kommer det att fallit bort från ytan och blekts bort.


Har du en lågglansyta men vill av estetiska skäl få bort rödalgerna tidigare, kan du spola av ytan med exempelvis en högtryckstvätt. Vänta då minst 12 timmar med att göra detta.

Putsad eller kalkad fasadyta

Om din yta som är behandlad är puts eller kalkad, ska du inte använda högtryckstvätt för att spola bort de döda rödalgerna. En högtrycksvätt med en koncentrerad vattenstråle kommer ”slipa” ytan och ge permanenta märken på fasaden.

Vill du spola bort de döda rödalgerna, kan du använda en trädgårdslang, med max 2 bars tryck, för att försiktigt skölja bort påväxten. Om du ska göra detta, så vänta minst 12 timmar efter behandlingen med Algrent Proffs.

Steg 3: Upprepa eventuellt behandling mot rödalger

Den mest avgörande faktorn för om du lyckats ta bort rödalgerna från fasaden är, hur länge den har suttit där.

De tester som Algrent har gjort, visar att en yta där rödalgerna fått växa i 5år eller mindre, klara 90% av fallen sig med 1 behandling med Algrent Proffs för att få bort alla rödalger.


Har däremot rödalgerna fått växa på ytan 10 år eller mer, behövs det i 80% av fallen en andra behandling med Algrent för att lyckas neutraliserat allt.

Rödalger på kalkad fasad

Putsad eller kalkad fasadyta

Om din yta som är behandlad är puts eller kalkad, ska du inte använda högtryckstvätt för att spola bort de döda rödalgerna. En högtrycksvätt med en koncentrerad vattenstråle kommer ”slipa” ytan och ge permanenta märken på fasaden.


Vill du spola bort de döda rödalgerna, kan du använda en trädgårdslang, med max 2 bars tryck, för att försiktigt skölja bort påväxten. Om du ska göra detta, så vänta minst 12 timmar efter behandlingen med Algrent Proffs.

Steg 3: Upprepa eventuellt behandling mot rödalger

Den mest avgörande faktorn för om du lyckats ta bort rödalgerna från fasaden är, hur länge den har suttit där.

De tester som Algrent har gjort, visar att en yta där rödalgerna fått växa i 5år eller mindre, klara 90% av fallen sig med 1 behandling med Algrent Proffs för att få bort alla rödalger.


Har däremot rödalgerna fått växa på ytan 10 år eller mer, behövs det i 80% av fallen en andra behandling med Algrent för att lyckas neutraliserat allt.

Steg 4: Inspektion av ytan med behandlade rödalger

Det tar tid för de döda rödalgerna att ”försvinna” och blekas bort. Vänta därför minst 1 månad med att inspektera ytan, oavsett om du har spolat av ytan efter behandling 1 eller inte.


Gör en grundlig inspektion av de områden där rödalgernas epicentrum var innan behandling 1. Finns det spår av rödalger i dessa områden? Levande rödalger har en intensivare röd eller brun färg än de döda rödalgerna.

Eftersom det rör sig om små fläckar, kan mobiltelefonens kamera vara till stor hjälp att förstora upp bilden, för att lättare kunna avgöra skillnaden.

Putsad fasad med rödalger efter Algrent Proffs

Steg 4: Inspektion av ytan med behandlade rödalger

Det tar tid för de döda rödalgerna att ”försvinna” och blekas bort. Vänta därför minst 1 månad med att inspektera ytan, oavsett om du har spolat av ytan efter behandling 1 eller inte.


Gör en grundlig inspektion av de områden där rödalgernas epicentrum var innan behandling 1. Finns det spår av rödalger i dessa områden? Levande rödalger har en intensivare röd eller brun färg än de döda rödalgerna.


Eftersom det rör sig om små fläckar, kan mobiltelefonens kamera vara till stor hjälp att förstora upp bilden, för att lättare kunna avgöra skillnaden.

Steg 5: Behandling nr 2 mot rödalger

Om du har konstaterat att det fortfarande finns rödalger kvar på fasaden, rekommenderar vi att du upprepa behandling.

Det ska vara minst 1 månad mellan behandling 1 och 2, för att effekten av Algrent Proffs ska vara optimal för rödalger.


Behandling 2 görs på samma sätt och med samma blandningsförhållande av Algrent Proffs som behandling 1.

Förebyggande åtgärder för att undvika att rödalger kommer tillbaka

Efter behandlingen med Algrent Proffs, kommer du vara skyddad i upp till 5 år mot nya synliga rödalger. På grund av att Algrent tränger ner i ytans porer, får du ett långtidsskydd mot nya rödalger.

Men det ger inget permanent skydd, utan rödalgerna kommer att komma tillbaka om du inte åtgärdar grundproblemet.

Grundproblemet är alltid fukt i kombination solljus, när det gäller rödalger. Växter som buskar och träd binder fukt lokalt runt växten. Står den växt nära fasaden kommer rödalgerna tillbaka bakom/runt växten.

Förebyggande behandling av rödalger med Algrent Proffs

Steg 5: Behandling nr 2 mot rödalger

Om du har konstaterat att det fortfarande finns rödalger kvar på fasaden, rekommenderar vi att du upprepa behandling.

Det ska vara minst 1 månad mellan behandling 1 och 2, för att effekten av Algrent Proffs ska vara optimal för rödalger.


Behandling 2 görs på samma sätt och med samma blandningsförhållande av Algrent Proffs som behandling 1.

Förebyggande åtgärder för att undvika att rödalger kommer tillbaka

Efter behandlingen med Algrent Proffs, kommer du vara skyddad i upp till 5 år mot nya synliga rödalger. På grund av att Algrent tränger ner i ytans porer, får du ett långtidsskydd mot nya rödalger.


Men det ger inget permanent skydd, utan rödalgerna kommer att komma tillbaka om du inte åtgärdar grundproblemet.


Grundproblemet är alltid fukt i kombination solljus, när det gäller rödalger. Växter som buskar och träd binder fukt lokalt runt växten. Står den växt nära fasaden kommer rödalgerna tillbaka bakom/runt växten.

Har fasaden fått permanenta missfärgning

Har du haft angrepp av rödalger under många år, utan att behandla det, är det vanligt med permanenta missfärgningar. Tydligast blir det på en ljus fasad, med områden i en gulare kulörton för de områden som varit angripna av rödalger.


Dessa kommer tyvärr inte försvinna eller blekas bort. Det som återstår att accepterar missfärgningarna, vilket kommer uppfattas som betydligt mer estetiskt än fläckar med rödalger, eller måla/kalka om fasaden.

Det effektivaste och enklaste förebyggande åtgärden mot rödalger

Eftersom solljus och fukt är svårt att ändra på, om du har en du vill ha en levande trädgård med växter. Därför är det effektivaste och enklast att göra förebyggande behandling mot rödalger med Algrent.


Då för du var 3-4 år behandla riskområdena på fasaden med Algrent Proffs. En enkel åtgärd till en ringa kostnad för att undvika rödalger som är estetiskt oattraktivt och som kan ge skador på din fasad

Missfärgningar av rödalger

Har fasaden fått permanenta missfärgning

Har du haft angrepp av rödalger under många år, utan att behandla det, är det vanligt med permanenta missfärgningar. Tydligast blir det på en ljus fasad, med områden i en gulare kulörton för de områden som varit angripna av rödalger.


Dessa kommer tyvärr inte försvinna eller blekas bort. Det som återstår att accepterar missfärgningarna, vilket kommer uppfattas som betydligt mer estetiskt än fläckar med rödalger, eller måla/kalka om fasaden.

Det effektivaste och enklaste förebyggande åtgärden mot rödalger

Eftersom solljus och fukt är svårt att ändra på, om du har en du vill ha en levande trädgård med växter. Därför är det effektivaste och enklast att göra förebyggande behandling mot rödalger med Algrent.


Då för du var 3-4 år behandla riskområdena på fasaden med Algrent Proffs. En enkel åtgärd till en ringa kostnad för att undvika rödalger som är estetiskt oattraktivt och som kan ge skador på din fasad

När man bör anlita professionell hjälp

Att behandla rödalger och relativt enkelt och effektivt att göra själv. Men har du mycket stora angrepp, på ställen som kräver byggnadsställningar för att komma åt, är det lämpligt att anlita ett företag som hjälper dig med saneringen.


Dessa professionella företag använder samma produkter, men har annan typ av skyddsutrustning, tillgång till skylift och en bred kunskap om problemen med rödalger.

Professionell hjälp med rödalger på putsad fasad

När man bör anlita professionell hjälp

Att behandla rödalger och relativt enkelt och effektivt att göra själv. Men har du mycket stora angrepp, på ställen som kräver byggnadsställningar för att komma åt, är det lämpligt att anlita ett företag som hjälper dig med saneringen.


Dessa professionella företag använder samma produkter, men har annan typ av skyddsutrustning, tillgång till skylift och en bred kunskap om problemen med rödalger.

Vanliga frågor om hur man ta bort Rödalger.

Här är de vanligaste frågorna och svaren som vi får om rödalger eller röda alger.

1. Hur får man bort rödalger på en putsad fasad?

Är det en putsad fasad eller en kalkad fasad kan du behandla direkt med Algrent Proffs. Blanda till en 1,5% lösning, dvs blanda algmedlet 1 till 20 och applicerar den på fasaden. Åtgången av blandningen kan skilja sig åt beroende på strukturen på fasadytan. Men räkna med minst 0,25 liter per kvm. Det ska rinna lätt från ytan som du behandlar. Efter 12 timmar har algmedlet verkar klart.

2. Kan jag använda ALGRENT för att ta bort rödalger från trä?

ALGRENT PROFFS fungerar även att behandla röda alger på trä. Blanda till 1.5% lösning och applicera på träfasaden. Vänta 12 timmar och spolar eventuellt därefter av fasaden.

3. . Vad är bästa sättet att förebygga rödalger på en putsad fasad?

Fukt och solljus ger näring till rödalgerna. Det är detta som gör att rödalgerna etablera sig på din putsade fasad och gör att algerna växer till sig. Att ta bort buskar och träd nära fasaden är ett sätt att skapa en mer ogynnsamt förhållande för röda alger.

Men ofta är inte det möjligt. Då är det bra att behandla den putsade fasaden med Algrent Proffs i förebyggande syfte. Rekommendationen är att var 3-4 år behandla fasaden i förebyggande syfte. Ofta behöver du inte ta hela fasaden, utan de områden där du haft problem tidigare med rödalger.

4. Hur lång tid tar det att ta bort rödalger på fasaden? 

Behandlar du en yta utomhus med en lågtrycksspruta och ALGRENT PROFFS går relativt enkelt och snabbt. En vanlig villa i Sverige har en fasadyta på mellan 150 och 250 kvm. Med en lågtrycksspruta tar det ca 2 timmar att behandla hela fasaden med Algrent Proffs.