ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

RENGÖRA MARKIS

ALGRENT kan användas på markisdukar av akryl, polyester och bomull, utan att bleka markisduken. Men ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner ett blankt tyg om blandningen sitter för länge.

Tvätta markis

Den vanligaste påväxten på markiser är alger och svartmögel, men även lava är kan förekomma. Om du låter alger eller svartmögel sitta på för länge på markisen kommer tyget försvagas och risk för att markisduken spricker vid stark vind ökar .

Grogrunden för svartmögel är mycket hög för en markis eftersom den ibland fälls eller rullas ihop fuktig.

Markistvätt

Detta syns tydligaste på markisdukar av bomull men även vanligt på syntetiska markisdukar i polyester och akryl.

Rengöra markis med bikarbonat

För att få en långtidsverkande effekt och hålla svartmöglet i schack, bör man inte spola av blandningen från markisduken.

Arbetsbeskrivning Markis

Steg 1

Rengör markisduken från smuts. Lämpligt är att använda ett vanligt rengöringsmedel och vatten. Grön såpa är effektivt för att ta bort smuts och fett. Påväxten av alger och svartmögel finns fortfarande kvar mellan dukens fibrer, men ytan är ren.


Steg 2 Markisduk i hög glans

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på markisduken med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska markisen vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.

För markisdukar med hög glans ska ALGRENT verka max 6 timmar. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge. Efter din behandling av markisen med ALGRENT är påväxten död. Spolar av markisduken med vatten och använd eventuellt en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 2 Övriga Markisdukar

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på markisduken med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska markisen vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Låt blandning därefter torka på duken. Efter att din behandling av markisen med ALGRENT är påväxten död. Spola inte av duken, eftersom det ger en långtidsverkande effekt mot svartmögel.

  • Åtgång
  • Blandning
  • Skydd & Säkerhet
  • Tips

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. På äldre markiser där skyddsbeläggningen är borta, är ytan mer uppsugande och därmed blir åtgången något högre.

ALGRENT PROFFS spädes 1+20 med vatten, ALGRENT spädes 1+15 med vatten

Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT och ALGRENT PROFFS. Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.
Svartmögel är det vanligaste problemet på markisdukar. Denna påväxt är den svåraste att behandla och få bort. Därför är rekommendationen att behandla markisen varje år med ALGRENT, så man minimerar risken för att svartmöglet får möjlighet att etablera sig.

En bra lågtrycksspruta kostar några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Är välinvesterade pengar, eftersom det underlätta arbetet och ger ett bättre resultat.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandlar en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Rekommenderad produkt för markiser

ALGRENT

199 kr540 kr