ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

TVÄTTA MARKIS

ALGRENT

199 kr540 kr

TVÄTTA MARKIS

Tvätta markis med mögel

ALGRENT

199 kr540 kr

* Jämförelsepriset avser likande produkt med samma verksamma substanser till samma area.

Rekommenderad produkt för Markiser

Snabb Produktfakta

För effektiv sanering av alger, lava och mögel

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är optimerad för att effektivt ta bort alger på alla typer av ytor.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT räcker upp till 80 m². Ger upp till 16 liter högeffektivt rengöringsmedel. 

Fakta ALGRENT på Markiser

Algrent kan användas på markiser i bomull, polyester och akryl. Delarna i aluminium, trä, eller plast som håller markisduken kommer inte påverkas av ALGRENT

Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen appliceras då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. På äldre markiser där skyddsbeläggningen är borta, är ytan mer uppsugande och därmed blir åtgången något högre.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT och ALGRENT PROFFS. Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Handledning Markis

Förutsättningar

Algrent kan användas på markiser i bomull, polyester och akryl. Delarna i aluminium, trä, eller plast som håller markisduken kommer inte påverkas av ALGRENT


Ytan som du ska behandla ska vara torr och större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna. Rekommenderad yttertemperatur är mellan 0 och 25 grader, för att ALGRENT inte ska avdunsta för snabbt.


Utförande

1.Späds 1 del ALGRENT + 15 delar vatten vid normal behandling. Om det finns mycket svartmögel på duken rekommenderar vi ALGRENT PROFFS. Blanda då 1 del ALGRENT PROFFS + 20 delar vatten.


2. Applicera blandningen på ytan med lågtryckspruta, borste, pensel eller roller så att det rinna lätt från ytan.


3. Efter 12 timmar har blandningen verkat klart och trängt ner i ytans porer. Påväxten är nu död.


3b. Om ytan har hög glans, rekommenderar vi att man spola av ytan efter 12 timmar, eftersom annars finns risk för att ytan mattas något.


4. Nu är allt klart. Väder och vind kommer spola bort den döda påväxten så småningom. Påväxt som mossa och lavar kan ta upp till 1 år innan regnet spolar bort den.


 4b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen att göra detta.

Tips Tvätta Markis

Svartmögel är det vanligaste problemet på markisdukar. Denna påväxt är den svåraste att behandla och få bort. Därför är rekommendationen att behandla markisen varje år med ALGRENT, så man minimerar risken för att svartmöglet får möjlighet att etablera sig.

En bra lågtrycksspruta kostar några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Är välinvesterade pengar, eftersom det underlätta arbetet och ger ett bättre resultat.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandlar en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Ta bort svartmögel från markis

ALGRENT kan användas på markisdukar av akryl, polyester och bomull, utan att bleka markisduken. Men ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner ett blankt tyg om blandningen sitter för länge.

Tvätta markis

Den vanligaste påväxten på markiser är alger och svartmögel, men även lavar är kan förekomma. Om du låter alger eller svartmögel sitta på för länge på markisen kommer tyget försvagas och risk för att markisduken spricker vid stark vind ökar.

ALGRENT kan användas på markisdukar av akryl, polyester och bomull, utan att bleka markisduken. Men ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner ett blankt tyg om blandningen sitter för länge.

Tvätta markis

Den vanligaste påväxten på markiser är alger och svartmögel, men även lavar är kan förekomma. Om du låter alger eller svartmögel sitta på för länge på markisen kommer tyget försvagas och risk för att markisduken spricker vid stark vind ökar .

Ta bort svartmögel från markis

Grogrunden för svartmögel är mycket hög för en markis eftersom den ibland fälls eller rullas ihop fuktig.

Markistvätt

Detta syns tydligaste på markisdukar av bomull men även vanligt på syntetiska markisdukar i polyester och akryl.

Rengöra markis med bikarbonat

För att få en långtidsverkande effekt och hålla svartmöglet i schack, bör man inte spola av blandningen från markisduken.

Tvätta markis med ättika

Grogrunden för svartmögel är mycket hög för en markis eftersom den ibland fälls eller rullas ihop fuktig.

Markistvätt

Detta syns tydligaste på markisdukar av bomull men även vanligt på syntetiska markisdukar i polyester och akryl.

Rengöra markis med bikarbonat

För att få en långtidsverkande effekt och hålla svartmöglet i schack, bör man inte spola av blandningen från markisduken.

Tvätta markis med ättika

Arbetsbeskrivning Markis

Steg 1

Rengör markisduken från smuts. Lämpligt är att använda ett vanligt rengöringsmedel och vatten. Grön såpa är effektivt för att ta bort smuts och fett. Påväxten av alger och svartmögel finns fortfarande kvar mellan dukens fibrer, men ytan är ren.


Steg 2 Markisduk i hög glans

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på markisduken med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska markisen vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.

För markisdukar med hög glans ska ALGRENT verka max 12 timmar. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge. Efter din behandling av markisen med ALGRENT är påväxten död. Spolar av markisduken med vatten och använd eventuellt en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 2 Övriga Markisdukar

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på markisduken med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska markisen vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Låt blandning därefter torka på duken. Efter att din behandling av markisen med ALGRENT är påväxten död. Spola inte av duken, eftersom det ger en långtidsverkande effekt mot svartmögel.

Arbetsbeskrivning Markis

Steg 1

Rengör markisduken från smuts. Lämpligt är att använda ett vanligt rengöringsmedel och vatten. Grön såpa är effektivt för att ta bort smuts och fett. Påväxten av alger och svartmögel finns fortfarande kvar mellan dukens fibrer, men ytan är ren.


Steg 2 Markisduk i hög glans

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på markisduken med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska markisen vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.

För markisdukar med hög glans ska ALGRENT verka max 12 timmar. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge. Efter din behandling av markisen med ALGRENT är påväxten död. Spolar av markisduken med vatten och använd eventuellt en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 2 Övriga Markisdukar

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på markisduken med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungera även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska markisen vara fuktiga en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Låt blandning därefter torka på duken. Efter att din behandling av markisen med ALGRENT är påväxten död. Spola inte av duken, eftersom det ger en långtidsverkande effekt mot svartmögel.

Tvätta markis med Algrent Proffs
Tvätta markis med Algrent Proffs