ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

FASADTVÄTT


ALGRENT kan användas på omålad träfasad, målad träfasad, putsad fasad, betong- och tegelfasad samt eternitbeklädd fasad.

Tvätta husfasad

Den vanligaste påväxten på fasader är alger och svartmögel. Men även lava är kan förekomma på putsade fasader eller på tegel.


Det är framförallt viktigt att ta bort lavan på fasaden. Det är den som binder fukt som kan ge frostsprängning på exempelvis en putsad fasad, eller ge rötskador på träfasaden.

ALGRENT kan användas på omålad träfasad, målad träfasad, putsad fasad, betong- och tegelfasad samt eternitbeklädd fasad.

Tvätta husfasad

Den vanligaste påväxten på fasader är alger och svartmögel. Men även lava är kan förekomma på putsade fasader eller på tegel.


Det är framförallt viktigt att ta bort lavan på fasaden. Det är den som binder fukt som kan ge frostsprängning på exempelvis en putsad fasad, eller ge rötskador på träfasaden.


ALGRENT är långtidsverkande och skyddar fasaden mot att ny påväxt etableras. Skyddet varar upp till 5 år innan den synliga påväxten är tillbaka.

Alg och mögeltvätt

På fasader som ligger i skugga eller där växter finns nära kan ny påväxt komma tillbaka tidigare.


Med fasad menas även ytor på huset som snickerier, vindskivor, dörr- och fönsterfoder. Fasadtvätt fixar du enkelt och smidigt själv. Ett normalhus har mellan 150 och 250 kvm fasadyta. Att fasadtvätta ett 1-plans hus med Algrent Proffs gör du på ca 2 timmar. 


Arbetsbeskrivning Fasad

Få bort svartmögel

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på fasaden med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Fasaden spolas inte rent av regn på samma sätt som taket görs. Påväxten dör omedelbart när du behandla din fasad med ALGRENT, men den sitter kvar. Därför krävs vatten och eventuellt att man använder sig av en borste för att lösgöra den.


Steg 1 Alla typer av fasader

För målad fasad med hög glans låt ALGRENT verka max 1 dygn. På övriga fasader ska ALGRENT verka minst 1 dygn. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank målad yta om blandningen sitter för länge.


Steg 2 Målade fasader med hög glans

Efter att ALGRENT har verkat spolar av fasaden med vatten. Använd en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 2 Övriga fasader

Efter din behandling av fasaden med ALGRENT är påväxten död. Den kommer sitta var om du inte spolar av den. Av estetiska skäl kan du spola av fasaden och eventuellt borsta bort den döda påväxten. Detta är dock inte nödvändigt. Om man väntar några månader med att spola av fasaden, kommer påväxten lossna lättare än om du gör det i anslutning till behandlingen.Rekommenderad produkt för Fasad

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr
Fri Frakt
Alla order över 299kr är fraktifri
100% Nöjd Kund Garanti
Du har 30 dagar att test produkten
Snabb Leverans
1-2 dagars levernstid. Postnord eller DHL du bestämmer.

Snabb Produktfakta

Professionell sanering av alger, mossa, lava och svartmögel.

Är optimerad för att effektivt ta bort svår påväxt som mossa och svartmögel.

50% effektivare mot svår påväxt.

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT PROFFS räcker upp till 100m². Ger upp till 21 liter högeffektivt rengöringsmedel.

Fakta ALGRENT PROFFS för Fasad

Kan användas på träfasad, putsad fasad och tegelfasad för att tvätta bort alger, lava, mossa och svartmögel. Fungerar lika bra vindskivor och snickerier i både trä, plåt och plast.

ALGRENT PROFFS är en alg- och mögeltvätt för fasad som kan användas på de flesta ytor. Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen applicerar då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Algrent Proffs innehåller skumdämande medel och är anpassat för låg- eller högtrycktrycksspruta

Åtgång

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Vanligtvis är fasad mindre angripen av porös påväxt, vilket medför att åtgång är något lägre.

ALGRENT PROFFS spädes 1+20 med vatten, ALGRENT spädes 1+15 med vatten

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT och ALGRENT PROFFS. Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Handledning Fasadtvätt

Förutsättningar

Ytan som du ska behandla ska vara torr och större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna. Rekommenderad yttertemperatur är mellan 0 och 25 grader, för att Algrent inte ska avdunsta för snabbt.


Utförande

1.Späds 1 del Algrent Proffs + 20 delar vatten vid normal behandling. För svår påväxt som svartmögel och stenpest, se sida "Optimal Rengöring"


2. Applicera blandningen på ytan med lågtryckspruta, borste, pensel eller roller så att det rinna lätt från ytan.


3. Efter 12 timmar har blandningen verkat klart och trängt ner i ytans porer. Påväxten är nu död.


3b. Om ytan har hög glans, rekommenderar vi att man spola av ytan efter 12 timmar, eftersom annars finns risk för att ytan mattas något.


4. Nu är allt klart. Väder och vind kommer spola bort den döda påväxten så småningom. Påväxt som mossa och lava kan ta upp till 1 år innan regnet spolar bort den.


 4b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen att göra detta.

Tips Tvätta Fasad

Oftast är den norra delen av fasad mer angripen av påväxt än den södra delen. Börja därför med den norra sidan och ha en något högre koncentration av ALGRENT. Späd därefter ut blandningen med ytterligare vatten och fortsätt med den södra delen.

Tvätta fasad med högtryckstvätt

En bra lågtrycksspruta koster några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Eftersom fasadens yta  är oftast över 200 kvm är det väl investerade pengar för att underlätta arbetet med fasaden.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta på taket som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

* Jämförelsepriset avser likande produkt med samma verksamma substanser till samma area.