ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

FASADTVÄTT


ALGRENT kan användas på omålad träfasad, målad träfasad, putsad fasad, betong- och tegelfasad samt eternitbeklädd fasad.

Tvätta husfasad

Den vanligaste påväxten på fasader är alger och svartmögel. Men även lava är kan förekomma på putsade fasader eller på tegel.


Det är framförallt viktigt att ta bort lavan på fasaden. Det är den som binder fukt som kan ge frostsprängning på exempelvis en putsad fasad, eller ge rötskador på träfasaden.


ALGRENT är långtidsverkande och skyddar fasaden mot att ny påväxt etableras. Skyddet varar upp till 5 år innan den synliga påväxten är tillbaka.

Alg och mögeltvätt

På fasader som ligger i skugga eller där växter finns nära kan ny påväxt komma tillbaka tidigare.


Med fasad menas även ytor på huset som snickerier, vindskivor, dörr- och fönsterfoder.

Arbetsbeskrivning Fasad

Få bort svartmögel

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på fasaden med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Fasaden spolas inte rent av regn på samma sätt som taket görs. Påväxten dör omedelbart när du behandla din fasad med ALGRENT, men den sitter kvar. Därför krävs vatten och eventuellt att man använder sig av en borste för att lösgöra den.


Steg 1 Alla typer av fasader

För målad fasad med hög glans låt ALGRENT verka max 1 dygn. På övriga fasader ska ALGRENT verka minst 1 dygn. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank målad yta om blandningen sitter för länge.


Steg 2 Målade fasader med hög glans

Efter att ALGRENT har verkat spolar av fasaden med vatten. Använd en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 2 Övriga fasader

Efter din behandling av fasaden med ALGRENT är påväxten död. Den kommer sitta var om du inte spolar av den. Av estetiska skäl kan du spola av fasaden och eventuellt borsta bort den döda påväxten. Detta är dock inte nödvändigt. Om man väntar några månader med att spola av fasaden, kommer påväxten lossna lättare än om du gör det i anslutning till behandlingen.


  • Åtgång
  • Blandning
  • Skydd & Säkerhet
  • Tips

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Vanligtvis är fasad mindre angripen av porös påväxt, vilket medför att åtgång är något lägre.

ALGRENT PROFFS spädes 1+20 med vatten, ALGRENT spädes 1+15 med vatten

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT och ALGRENT PROFFS. Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Tvätta fasad med högtryckstvätt

Oftast är den norra delen av fasad mer angripen av påväxt än den södra delen. Börja därför med den norra sidan och ha en något högre koncentration av ALGRENT. Späd därefter ut blandningen med ytterligare vatten och fortsätt med den södra delen.

En bra lågtrycksspruta koster några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Är välinvesterade pengar, eftersom det underlätta arbetet och ger ett bättre resultat.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då inte det är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Rekommenderad produkt för fasad

ALGRENT PROFFS
299 kr703 kr