ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

FASADTVÄTT

FASADTVÄTT

Fasadtvätt som tar bort svartmögel

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

* Jämförelsepriset avser likande produkt med samma verksamma substanser till samma area.

Rekommenderad produkt för Fasadtvätt

Snabb Produktfakta

Professionell sanering av alger, mossa, lava och svartmögel.

Är optimerad för att effektivt ta bort svår påväxt som mossa och svartmögel.

50% effektivare mot svår påväxt.

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT PROFFS räcker upp till 100m². Ger upp till 21 liter högeffektivt rengöringsmedel.

Fakta ALGRENT PROFFS för Fasad

Kan användas på träfasad, putsad fasad och tegelfasad för att tvätta bort alger, lava, mossa och svartmögel. Fungerar lika bra vindskivor och snickerier i både trä, plåt och plast.

ALGRENT PROFFS är en alg- och mögeltvätt för fasad som kan användas på de flesta ytor. Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen appliceras då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Algrent Proffs innehåller skumdämande medel och är anpassat för låg- eller högtrycktrycksspruta

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Vanligtvis är fasad mindre angripen av porös påväxt, vilket medför att åtgång är något lägre.

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT och ALGRENT PROFFS. Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Handledning Fasadtvätt

Förutsättningar

Ytan som du ska behandla ska vara torr och större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna. Rekommenderad yttertemperatur är mellan 0 och 25 grader, för att Algrent inte ska avdunsta för snabbt.


Utförande

1.Späds 1 del Algrent Proffs + 20 delar vatten vid normal behandling. För svår påväxt som svartmögel och stenpest, se sida "Optimal Rengöring"


2. Applicera blandningen på ytan med lågtryckspruta, borste, pensel eller roller så att det rinna lätt från ytan.


3. Efter 12 timmar har blandningen verkat klart och trängt ner i ytans porer. Påväxten är nu död.


3b. Om ytan har hög glans, rekommenderar vi att man spola av ytan efter 12 timmar, eftersom annars finns risk för att ytan mattas något.


4. Nu är allt klart. Väder och vind kommer spola bort den döda påväxten så småningom. Påväxt som mossa och lavar kan ta upp till 1 år innan regnet spolar bort den.


 4b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen att göra detta.

Tips Tvätta Fasad

Oftast är den norra delen av fasad mer angripen av påväxt än den södra delen. Börja därför med den norra sidan och ha en något högre koncentration av ALGRENT. Späd därefter ut blandningen med ytterligare vatten och fortsätt med den södra delen.

Tvätta fasad med högtryckstvätt

En bra lågtrycksspruta kostar några hundralappar och finns på de flesta byggvaruhus. Eftersom fasadens yta  är oftast över 200 kvm är det väl investerade pengar för att underlätta arbetet med fasaden.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta på taket som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Tvätta bort svartmögel som Proffs

Hur skadligt är det med alger och mögel på fasaden

ALGRENT kan användas på omålad träfasad, målad träfasad, putsad fasad, betong- och tegelfasad samt eternitbeklädd fasad.

alg och mögeltvätt

Den vanligaste påväxten på fasader är alger och svartmögel. Men även lavar är kan förekomma på putsade fasader eller på tegel.


Det är viktigt att ta bort påväxten fasaden. Lavar, alger och svartmögel binder fukt som kan ge frostsprängning på exempelvis en putsad fasad, eller ge rötskador på träfasaden.

Vad är fasadtvätt

Att göra en fasadtvätt innebär att man rengöra fasaden på huset från smuts, svartmögel, alger och annan påväxt eller föroreningar. Med fasad syftar vi på ytterväggen på huset. Till det kommer snickerier, vindskivor, dörr- och fönsterfoder och dörrar som vi behandlar separat.

Varför är fasadtvätt viktigt

Att göra en fasadtvätt är viktigt av flera skäl. Genom att avlägsna alger och svartmögel förhindrar du att de tränger in i fasadens yta och orsakar skador.


Avlägsnar man inte alger och svartmögel kommer ytan på sikt börja ruttna eller krackelerar om det gäller en putsad fasad. Dessa typ av skador är väldigt kostsamma att åtgärda. Gör man en regelbunden fasadtvätt förlänger du fasadens livslängd.


Ett annat viktigt skäl är husets estetiska utseende blir mer tilltalande genom att avlägsna smuts, svartmögel och alger. I många behöver man inte måla om hela huset för att få ett betydande lyft hur omgivningen ser på ditt hus.


Slutligen hjälper fasadtvätt till att bevara husets hälsa genom att minska allergener och förhindra spridningen av mögel in i huset som kan påverka din hälsa.

Bättre än Grönfri vid fasadtvätt

Bäst sätt för fasadtvätt

Beroende på vilken typ av fasad du har och vilken typ av påväxt som du har på fasaden, skiljer sig metoden hur du tvättar fasaden åt. Med rätt utrustning och rätt alg och mögeltvätt är det enkelt att utföra.

För bästa resultat av din fasadtvätt bör följande saker vara uppfyllda

 • Yttertemperaturen mellan 0 och 25 grader
 • Fasaden temperatur bör inte vara mer än 25 grader. Utför därför jobbet inte i direkt sol, utan då det är molnigt.
 • Inga större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna

Vanligaste problemen på fasaden

Ta bort Svartmögel

Svartmögel på fasaden får man oftast på norrsidan av huset, där solen inte ligger på. Har du dessutom träd och växter nära fasaden bidrar det till en fuktig miljö, som svartmögel trivs i. Färgen på svartmögel är brun eller svart, och kan nästan ”krypa in under färgen”. 

På en mörk kulör kan det vara svårt att upptäcka svartmögel. Svartmögel är svårbehandlad och kan kräva flera behandlingar med Algrent för att få bort det.

Ta bort Alger

Alger som är gröna är vanliga på fasader i Sverige. Alger behöver sol för att växa. Fotosyntesen gör att gröna alger kan växer med en imponerande hastighet. Men gröna alger behöver även mycket fukt. Därför har man nästan aldrig alger på fasaden mot söder, där fuktigheten blir för låg.


Däremot fasaden mot öster och väster är oftast gynnsamma, med både sol och fukt. Färgen är mellan ljus och mörkgrön, och gröna alger är lätta att behandla med en alg och mögeltvätt som Algrent.

Ta bort Rödalger

Rödalger ser man oftast på putsade fasader eller fasader med tegel. Men rödalger kan växa på alla typ av material. Precis som för gröna alger vill rödalger ha både sol och fuktighet. Därför är den fasaden mot öster och väster oftast angripna av rödalger. Dvs fukt på morgon/kväll och sol på kväll/morgon.


Rödalger växter betydligt långsammare än gröna alger, pga en mindre effektiv fotosyntes. Behandlar man rödalgerna i tid, är denna påväxt lika lätt som gröna alger att få bort. Om däremot rödalger få sitta på fasaden under många år, innan man behandlar fasaden, är risken stor för permanenta missfärgningar på fasaden.

Fasadtvätt av Träfasad

Det vanligaste påväxten är svartmögel och gröna alger på en träfasad. Svartmögel är betydligt svårare att få bort, och kan kräva 2 stycken behandlingar.

 1. Blanda Algrent proffs 1:20 om du ska behandla gröna alger och 1:10 om du ska behandla svartmögel.
 2. Applicera blandningen på fasaden med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Om din fasad är hög glans (mer än glansvärde 7), bör du spola av fasade efter 12 timmar. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank målad yta om blandningen sitter för länge.
 4. Har du en matt fasad behöver du inte spola av fasaden efter 12 timmar, utan regnet kommer så småningom spola bort den döda påväxten.
 5. FÖR SVARTMÖGEL. Gör en visuell kontroll efter ca 2 veckor. Om svartmögel finns kvar, spola av ytan med vatten. Därefter upprepa du behandling på ytan med svartmögel med Algrent Proffs, enligt punkt 2. Se även sidan Om svartmögel

Fasadtvätt av putsad fasad

På putsade fasader är det vanligast med rödalger eller gröna alger. Om du ska ta bort svartmögel på en putsad fasad blanda du Algrent Proffs 1:10.

 1. Blanda Algrent proffs 1:20 om du ska behandla rödalger eller gröna alger, dvs 1 liter Algrent proffs med 20 liter vatten.
 2. Applicera blandningen på fasaden med hjälp av en lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli ordentligt blöt. Har du en grovputsad fasad kommer åtgången minst 0.3 liter per kvm. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Låt Algrent Proffs verkar i 12 timmar. Därefter kan du spola av försiktigt de döda algerna med trädgårdsslang. OBS använd inte en högtryckstvätt då den kraftiga vattenstrålen kommer att göra ”slipmärken” på den putsade fasaden.
 4. Nu har du tagit bort gröna alger och är allt klart.
 5. FÖR RÖDALGER. Gör en visuell kontroll efter ca 4 veckor. Om det finns spår av rödalger, bör du upprepa behandling med Algrent Proffs. Se även sidan Om rödalger för ytterligare information. 

Fasadtvätt av Tegelfasad

En vanlig tegelfasad har en relativt slät yta. Den vanligaste påväxten är gröna alger eller rödalger. I sällsynta fall kan svartmögel förekomma. Om du ska tvätta bort svartmögel från tegelfasaden ska du blanda Algrent Proffs 1:10.

 1. Blanda Algrent proffs 1:20 om du ska behandla rödalger eller gröna alger, dvs en 1,5% blandning.
 2. Applicera blandningen på tegelfasaden med hjälp av en lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli ordentligt blöt och droppa lätt från fasaden. Åtgången blir ungefär 0,2 liter per kvm för en slät tegelfasad. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Efter 12 timmar har påväxten dött. Du kan därefter spola av ytan, men detta är inte nödvändigt. Regnet kommer skölja av fasaden efterhand.
 4. FÖR RÖDALGER. Gör en visuell kontroll efter ca 4 veckor. Om det finns spår av rödalger, bör du upprepa behandling med Algrent Proffs. Se även sidan Om rödalger för ytterligare information.

tvätta tegelfasad, alger och mögel
Fasadtvätt av mexitegel

Fasadtvätt av Mexitegel

Mexitegel har en mer ojämn yta och en mycket grövre struktur än ”vanlig” tegelfasad. Som för tegelfasad är det vanligt med gröna alger och rödalger på mexitegel. Men på grund av den grövre ytan, är det även vanligt både med mossa och lavar på mexitegel.


Ska du behandla rödalger eller gröna alger på din mexitegel fasad gör du på samma sätt som för en tegelfasad, se Fasadtvätt tegelfasad.

Nedanför går jag igenom stegen för att ta bort mossa och lavar på mexitegel.

 1. Blanda Algrent proffs 1:10 om du ska tvätta bort lavar och mossa från mexitegel. Dvs en 3% lösning av bensaltensid.
 2. Applicera blandningen på mexitegel fasaden. Rekommendationen är att använda en lågtrycksspruta för att behandla ytor större än 50 kvm. Men det går självklart lika bra med pensel, borste eller roller. Ytan ska bli ordentligt blöt och droppa lätt från fasaden. Pga. den grova strukturen på mexiteglet blir åtgången ungefär 0.4, liter per kvm. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Efter 12 timmar har påväxten dött. Men framförallt lavar har benägenhet att sitta kvar på fasaden under en lång tid, trots att det är dött. Därför rekommenderar vi att man spola bort den döda lavan (eller mossan), ca 1 vecka efter att du gjort behandlingen med Algrent Proffs. Lavar sitter inte hårt, utan en trädgårdsslang med 2 bars vattentryck är tillräckligt för att spola bort lavar.

Tvätta fasad innan målning

I samband med att man ska måla om sin träfasad är det mycket viktigt att ta bort alla påväxt som alger, rödalger och svartmögel innan ett nytt färgskikt på träfasaden.


Detta är speciellt viktigt att få bort svartmögel som kan börja växa under det nya färgskiktet och skapa blåsor. Dessutom är risken stor att mögelsporerna sprids över en större yta på fasaden genom penseln eller rollen som du målar med.

Att bara tvätta fasad innan målning med en målartvätt tar inte bort svartmögel och alger. Målartvätten innehåller kraftiga tensider som tar bort fett och smuts från fasaden. Den kraftiga tensiden mattar ytan och gör den sträv, vilket gör att det nya färgskiktet fäster bättre mot det gamla skiktet.


Det är mycket bättre att tvätta huset innan målning med en kraftig alg och mögeltvätt som Algrent Proffs. 

 • Du tar bort alger och svartmögel från fasaden
 • Du mattar ytan och får den sträv, så att det nya färgskiktet fäster bättre
 • Ingen avspolning behövs av fasaden innan ommålning

Steg-för-steg guide: Tvätta fasad innan målning

 1. Blanda Algrent proffs 1:10. För att ytan ska mattas krävs en 3% lösning.
 2. Applicera blandningen på fasaden med hjälp av en lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För bästa effekten av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Efter 12 timmar har Algrent verkat klart och svartmögel och alger har dött. Vill du har mer information om svartmögel, se sidan Om svartmögel. Om det finns områden där det funnit mycket alger eller svartmögel bör du spola av dessa innan målning. Områden på fasaden med lite påväxt behövs inte spolas av innan målning.
 4. Efter 48 timmar eller då din fasad är helt torr efter eventuell avspolning, kan du börja din målning.

Fasadtvätt av Träfasad
tvätta tegelfasad

Tvätta huset och tvätta husfasaden regelbundet

Arbetet med all påväxt som mossa, alger och svartmögel på en fasad är bäst om det görs förebyggande. Dvs om man tvätta husfasaden 3-4 år med en alg och mögeltvätt som Algrent kommer husfasaden alltid vara frisk och mängden påväxt kommer hållas på en mycket låg nivå.

Gör man inget åt fasaden kommer både alger och svartmögel komma tillbaka, förr eller senare. Det första man är troligtvis gröna alger på fasaden åt öster eller väster. Något år senare kommer du kunna se svartmögel på norrsidan av husfasaden.


Att då tvätta huset kommer dels kräva en starkare blandning av Algrent Proffs, dels mer arbete då du eventuellt får behandla fasaden 2 gånger mot svartmögel.


Men att använda en så avancerad produkt som Algrent varje år för att tvätta huset och få bort smuts är att skjuta över målet. Smuts är mycket enkelt att få bort med en vanlig tensid som exempelvis såpa. Därför rekommenderar vi på Algrent att tvätta fasad med såpa om du behöver ta bort damm, pollen, frömjöl etc från fasaden varje år.

När på året kan du tvätta fasaden

Du kan tvätta fasaden hela året, bara det är över 0 grader Celsius de närmaste 24 timmarna. Eftersom Algrent blandas med vatten kan blandningen orsaka frostsprängning om temperaturen, under exempelvis natten, är under 0 grader.


Det är inte heller bra att tvätta fasaden när temperaturen är över 25 grader. Lufttemperaturen är inte det viktigaste här utan temperaturen på materialet. Exempelvis kan en solig och vacker vårdag kan en svart träfasad mot söder vara över 30 grader. Den höga yttemperaturen gör att Algrent avdunstar för snabbt för att produkten ska ge en optimal effekt.


Därför rekommenderar vi på Algrent att tvätta fasaden när det inte är klarblå himmel, utan en molnig dag, då risken för större regnskurar är låg. Det går lika bra på vintern, våren, sommaren eller hösten. Effekten på alger, svartmögel, mossa och lavar densamma oavsett årstid, bara temperaturen är mellan 0 och 25 grader.

Tvätta husfasad, snickerier, vindskivor, foder och dörrblad

Vanligtvis får man inte bara påväxt som alger och svartmögel på husfasaden, utan på andra yttre delar på fasaden. Oftast vill du tvätta även dessa delar när du gör din fasadtvätt. Algrent blandas och appliceras på samma sätt för att användas på vindskivor, foder etc som för själva husfasaden.

Nedanför går jag igenom några av dessa yttre delar och vad du ska tänka på när du tvätta bort på påväxten.

Snickerier

Det vanligaste i Sverige är vita snickerier. Det första som blir synligt brukar var gröna alger på snickerier. Alger är lätt att behandla med Algrent. Spraya på blandningen, låt verka i 12 timmar och låt sedan regnet gör jobbet.

Svartmögel är väldigt oestetiskt på vita snickerier. Detta mögel är svårbehandlat om det fått sitta på snickerierna under många år. Kräver oftast 2 behandling med en 3% lösning av Algrent Proffs som görs med någon månads mellanrum

Vindskivor

Vindskivor är en del på huset som oftast har både alger och svartmögel. Detta pga. att vindskivorna vanligtvis sitter i en östlig och västlig riktning, som är gynnsamt för gröna alger eller rödalger. Algrent är en perfekt alg och mögeltvätt för detta ändamål.
Du tvättar vindskivorna med Algrent på samma sätt som för snickerier. Ommålning av vindskivor behövs göras ca vad 10 år. Tänk på att tvätta vindskivorna innan målning med Algrent, så att allt svartmögel är dött. Om du inte gör detta kommer svartmöglet snabbt tillbaka på dina nymålade vindskivor.

Dörr- och fönsterfoder

Dörrfoder och fönsterfoder brukar klara sig relativt bra mot påväxt. Får man något är det vanligtvis svartmögel angrepp. Behandla då dessa ytor med en 3% lösning av Algrent Proffs. Tänk på att foder oftast är målat med en färg med högt glansvärde. Därför är det viktigt att du spola av ytan med vatten efter max 12 timmar för att ytan inte ska mattas.

Dörr och dörrblad

En målad dörr klarar sig oftast bra mot alger och svartmögel. Om du får svartmögel på dörrbladet, behandlar du det på samma sätt som för dörr- och fönsterfoder.

Har du en ytterdörr i teak eller teakliknande material är svartmögel väldigt vanligt på dörrbladet. Blanda till en 3% lösning av Algrent Proffs. Applicera blandningen med exempelvis en vanlig blomstersputa. Låt verka i 12 timmar och torka därefter av blandningen sedan med vatten. Spola inte av med vattenslang eller högtryckstvätt. Dörrbladet kan bli skevt och dörren svår att stänga.
Om du har problem med kalkfläckar på din dörr i teak, kan du använda Algrent för att ta bort dessa vita fläckar. Dessa kalkutfällningar är naturliga från teak.

Vad kostar en fasadtvätt

Att anlita en firma för att göra en fasadtvätt kostar ca 10 000 kr för en enplans normalvilla med ca 150 kvm fasadyta innan rotavdag, dvs cirka 70kr kvm. Har du en normal tvåplansvilla med ca 250 kvm fasadyta blir priset ca 90kr per kvm, pga hyra av skylift. Slutnota blir då cirka 22 000kr innan rotavdrag (30% avdrag).

Den alg och mögeltvätt som dessa professionella firmor använder sig av är av exakt samma slag som Algrent.

Att göra fasadtvätten själv kostar ca 1200 för en alg och mögeltvätt som Algrent Proffs. Då räcker det till 200 kvm fasadyta med svår svartmögel angrepp. Dvs du får behandla hela ytan med en 3% Bensaltensid lösning. Så det är stora besparingar att fasadtvätt själv.
Fasadtvätt av Tegelfasad

Hur skadligt är det med alger och mögel på fasaden

ALGRENT kan användas på omålad träfasad, målad träfasad, putsad fasad, betong- och tegelfasad samt eternitbeklädd fasad.

alg och mögeltvätt

Den vanligaste påväxten på fasader är alger och svartmögel. Men även lavar är kan förekomma på putsade fasader eller på tegel.


Det är viktigt att ta bort påväxten fasaden. Lavar, alger och svartmögel binder fukt som kan ge frostsprängning på exempelvis en putsad fasad, eller ge rötskador på träfasaden.

Vad är fasadtvätt

Att göra en fasadtvätt innebär att man rengöra fasaden på huset från smuts, svartmögel, alger och annan påväxt eller föroreningar. Med fasad syftar vi på ytterväggen på huset. Till det kommer snickerier, vindskivor, dörr- och fönsterfoder och dörrar som vi behandlar separat.

Varför är fasadtvätt viktigt

Att göra en fasadtvätt är viktigt av flera skäl. Genom att avlägsna alger och svartmögel förhindrar du att de tränger in i fasadens yta och orsakar skador.


Avlägsnar man inte alger och svartmögel kommer ytan på sikt börja ruttna eller krackelerar om det gäller en putsad fasad. Dessa typ av skador är väldigt kostsamma att åtgärda. Gör man en regelbunden fasadtvätt förlänger du fasadens livslängd.


Ett annat viktigt skäl är husets estetiska utseende blir mer tilltalande genom att avlägsna smuts, svartmögel och alger. I många behöver man inte måla om hela huset för att få ett betydande lyft hur omgivningen ser på ditt hus.


Slutligen hjälper fasadtvätt till att bevara husets hälsa genom att minska allergener och förhindra spridningen av mögel in i huset som kan påverka din hälsa.

Tvätta bort svartmögel som Proffs

Bäst sätt för fasadtvätt

Beroende på vilken typ av fasad du har och vilken typ av påväxt som du har på fasaden, skiljer sig metoden hur du tvättar fasaden åt. Med rätt utrustning och rätt alg och mögeltvätt är det enkelt att utföra.

För bästa resultat av din fasadtvätt bör följande saker vara uppfyllda

 • Yttertemperaturen mellan 0 och 25 grader
 • Fasaden temperatur bör inte vara mer än 25 grader. Utför därför jobbet inte i direkt sol, utan då det är molnigt.
 • Inga större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna

Vanligaste problemen på fasaden

Ta bort Svartmögel

Svartmögel på fasaden får man oftast på norrsidan av huset, där solen inte ligger på. Har du dessutom träd och växter nära fasaden bidrar det till en fuktig miljö, som svartmögel trivs i. Färgen på svartmögel är brun eller svart, och kan nästan ”krypa in under färgen”. 

På en mörk kulör kan det vara svårt att upptäcka svartmögel. Svartmögel är svårbehandlad och kan kräva flera behandlingar med Algrent för att få bort det.

Ta bort Alger

Alger som är gröna är vanliga på fasader i Sverige. Alger behöver sol för att växa. Fotosyntesen gör att gröna alger kan växer med en imponerande hastighet. Men gröna alger behöver även mycket fukt. Därför har man nästan aldrig alger på fasaden mot söder, där fuktigheten blir för låg.


Däremot fasaden mot öster och väster är oftast gynnsamma, med både sol och fukt. Färgen är mellan ljus och mörkgrön, och gröna alger är lätta att behandla med en alg och mögeltvätt som Algrent.

Ta bort Rödalger

Rödalger ser man oftast på putsade fasader eller fasader med tegel. Men rödalger kan växa på alla typ av material. Precis som för gröna alger vill rödalger ha både sol och fuktighet. Därför är den fasaden mot öster och väster oftast angripna av rödalger. Dvs fukt på morgon/kväll och sol på kväll/morgon.


Rödalger växter betydligt långsammare än gröna alger, pga en mindre effektiv fotosyntes. Behandlar man rödalgerna i tid, är denna påväxt lika lätt som gröna alger att få bort. Om däremot rödalger få sitta på fasaden under många år, innan man behandlar fasaden, är risken stor för permanenta missfärgningar på fasaden.

Fasadtvätt av Träfasad

Det vanligaste påväxten är svartmögel och gröna alger på en träfasad. Svartmögel är betydligt svårare att få bort, och kan kräva 2 stycken behandlingar.

 1. Blanda Algrent proffs 1:20 om du ska behandla gröna alger och 1:10 om du ska behandla svartmögel.
 2. Applicera blandningen på fasaden med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Om din fasad är hög glans (mer än glansvärde 7), bör du spola av fasade efter 12 timmar. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank målad yta om blandningen sitter för länge.
 4. Har du en matt fasad behöver du inte spola av fasaden efter 12 timmar, utan regnet kommer så småningom spola bort den döda påväxten.
 5. FÖR SVARTMÖGEL. Gör en visuell kontroll efter ca 2 veckor. Om svartmögel finns kvar, spola av ytan med vatten. Därefter upprepa du behandling på ytan med svartmögel med Algrent Proffs, enligt punkt 2. Se även sidan Om svartmögel

Bättre än Grönfri vid fasadtvätt

Fasadtvätt av putsad fasad

På putsade fasader är det vanligast med rödalger eller gröna alger. Om du ska ta bort svartmögel på en putsad fasad blanda du Algrent Proffs 1:10.

 1. Blanda Algrent proffs 1:20 om du ska behandla rödalger eller gröna alger, dvs 1 liter Algrent proffs med 20 liter vatten.
 2. Applicera blandningen på fasaden med hjälp av en lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli ordentligt blöt. Har du en grovputsad fasad kommer åtgången minst 0.3 liter per kvm. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Låt Algrent Proffs verkar i 12 timmar. Därefter kan du spola av försiktigt de döda algerna med trädgårdsslang. OBS använd inte en högtryckstvätt då den kraftiga vattenstrålen kommer att göra ”slipmärken” på den putsade fasaden.
 4. Nu har du tagit bort gröna alger och är allt klart.
 5. FÖR RÖDALGER. Gör en visuell kontroll efter ca 4 veckor. Om det finns spår av rödalger, bör du upprepa behandling med Algrent Proffs. Se även sidan Om rödalger för ytterligare information. 

Fasadtvätt av Tegelfasad

En vanlig tegelfasad har en relativt slät yta. Den vanligaste påväxten är gröna alger eller rödalger. I sällsynta fall kan svartmögel förekomma. Om du ska tvätta bort svartmögel från tegelfasaden ska du blanda Algrent Proffs 1:10.

 1. Blanda Algrent proffs 1:20 om du ska behandla rödalger eller gröna alger, dvs en 1,5% blandning.
 2. Applicera blandningen på tegelfasaden med hjälp av en lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli ordentligt blöt och droppa lätt från fasaden. Åtgången blir ungefär 0,2 liter per kvm för en slät tegelfasad. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Efter 12 timmar har påväxten dött. Du kan därefter spola av ytan, men detta är inte nödvändigt. Regnet kommer skölja av fasaden efterhand.
 4. FÖR RÖDALGER. Gör en visuell kontroll efter ca 4 veckor. Om det finns spår av rödalger, bör du upprepa behandling med Algrent Proffs. Se även sidan Om rödalger för ytterligare information.

Tvätta tegelfasad, alger och mögel

Fasadtvätt av Mexitegel

Mexitegel har en mer ojämn yta och en mycket grövre struktur än ”vanlig” tegelfasad. Som för tegelfasad är det vanligt med gröna alger och rödalger på mexitegel. Men på grund av den grövre ytan, är det även vanligt både med mossa och lav på mexitegel.


Ska du behandla rödalger eller gröna alger på din mexitegel fasad gör du på samma sätt som för en tegelfasad, se Fasadtvätt tegelfasad.

Nedanför går jag igenom stegen för att ta bort mossa och lavar på mexitegel.

 1. Blanda Algrent proffs 1:10 om du ska tvätta bort lavar och mossa från mexitegel. Dvs en 3% lösning av bensaltensid.
 2. Applicera blandningen på mexitegel fasaden. Rekommendationen är att använda en lågtrycksspruta för att behandla ytor större än 50 kvm. Men det går självklart lika bra med pensel, borste eller roller. Ytan ska bli ordentligt blöt och droppa lätt från fasaden. Pga. den grova strukturen på mexiteglet blir åtgången ungefär 0.4, liter per kvm. För optimal effekt av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Efter 12 timmar har påväxten dött. Men framförallt lavar har benägenhet att sitta kvar på fasaden under en lång tid, trots att det är dött. Därför rekommenderar vi att man spola bort den döda lavan (eller mossan), ca 1 vecka efter att du gjort behandlingen med Algrent Proffs. Lavar sitter inte hårt, utan en trädgårdsslang med 2 bars vattentryck är tillräckligt för att spola bort lavar.

Fasadtvätt av mexitegel

Tvätta fasad innan målning

I samband med att man ska måla om sin träfasad är det mycket viktigt att ta bort alla påväxt som alger, rödalger och svartmögel innan ett nytt färgskikt på träfasaden.


Detta är speciellt viktigt att få bort svartmögel som kan börja växa under det nya färgskiktet och skapa blåsor. Dessutom är risken stor att mögelsporerna sprids över en större yta på fasaden genom penseln eller rollen som du målar med.

Att bara tvätta fasad innan målning med en målartvätt tar inte bort svartmögel och alger. Målartvätten innehåller kraftiga tensider som tar bort fett och smuts från fasaden. Den kraftiga tensiden mattar ytan och gör den sträv, vilket gör att det nya färgskiktet fäster bättre mot det gamla skiktet.


Det är mycket bättre att tvätta huset innan målning med en kraftig alg och mögeltvätt som Algrent Proffs. 

 • Du tar bort alger och svartmögel från fasaden
 • Du mattar ytan och får den sträv, så att det nya färgskiktet fäster bättre
 • Ingen avspolning behövs av fasaden innan ommålning

Steg-för-steg guide: Tvätta fasad innan målning

 1. Blanda Algrent proffs 1:10. För att ytan ska mattas krävs en 3% lösning.
 2. Applicera blandningen på fasaden med hjälp av en lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För bästa effekten av ALGRENT ska fasaden vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 3. Efter 12 timmar har Algrent verkat klart och svartmögel och alger har dött. Vill du har mer information om svartmögel, se sidan Om svartmögel. Om det finns områden där det funnit mycket alger eller svartmögel bör du spola av dessa innan målning. Områden på fasaden med lite påväxt behövs inte spolas av innan målning.
 4. Efter 48 timmar eller då din fasad är helt torr efter eventuell avspolning, kan du börja din målning.

Fasadtvätt av Träfasad

Tvätta huset och tvätta husfasaden regelbundet

Arbetet med all påväxt som mossa, alger och svartmögel på en fasad är bäst om det görs förebyggande. Dvs om man tvätta husfasaden 3-4 år med en alg och mögeltvätt som Algrent kommer husfasaden alltid vara frisk och mängden påväxt kommer hållas på en mycket låg nivå.

Gör man inget åt fasaden kommer både alger och svartmögel komma tillbaka, förr eller senare. Det första man är troligtvis gröna alger på fasaden åt öster eller väster. Något år senare kommer du kunna se svartmögel på norrsidan av husfasaden.


Att då tvätta huset kommer dels kräva en starkare blandning av Algrent Proffs, dels mer arbete då du eventuellt får behandla fasaden 2 gånger mot svartmögel.


Men att använda en så avancerad produkt som Algrent varje år för att tvätta huset och få bort smuts är att skjuta över målet. Smuts är mycket enkelt att få bort med en vanlig tensid som exempelvis såpa. Därför rekommenderar vi på Algrent att tvätta fasad med såpa om du behöver ta bort damm, pollen, frömjöl etc från fasaden varje år.

Tvätta tegelfasad

När på året kan du tvätta fasaden

Du kan tvätta fasaden hela året, bara det är över 0 grader Celsius de närmaste 24 timmarna. Eftersom Algrent blandas med vatten kan blandningen orsaka frostsprängning om temperaturen, under exempelvis natten, är under 0 grader.


Det är inte heller bra att tvätta fasaden när temperaturen är över 25 grader. Lufttemperaturen är inte det viktigaste här utan temperaturen på materialet. Exempelvis kan en solig och vacker vårdag kan en svart träfasad mot söder vara över 30 grader. Den höga yttemperaturen gör att Algrent avdunstar för snabbt för att produkten ska ge en optimal effekt.


Därför rekommenderar vi på Algrent att tvätta fasaden när det inte är klarblå himmel, utan en molnig dag, då risken för större regnskurar är låg. Det går lika bra på vintern, våren, sommaren eller hösten. Effekten på alger, svartmögel, mossa och lava densamma oavsett årstid, bara temperaturen är mellan 0 och 25 grader.

Tvätta husfasad, snickerier, vindskivor, foder och dörrblad

Vanligtvis får man inte bara påväxt som alger och svartmögel på husfasaden, utan på andra yttre delar på fasaden. Oftast vill du tvätta även dessa delar när du gör din fasadtvätt. Algrent blandas och appliceras på samma sätt för att användas på vindskivor, foder etc som för själva husfasaden.

Nedanför går jag igenom några av dessa yttre delar och vad du ska tänka på när du tvätta bort på påväxten.

Snickerier

Det vanligaste i Sverige är vita snickerier. Det första som blir synligt brukar var gröna alger på snickerier. Alger är lätt att behandla med Algrent. Spraya på blandningen, låt verka i 12 timmar och låt sedan regnet gör jobbet.

Svartmögel är väldigt oestetiskt på vita snickerier. Detta mögel är svårbehandlat om det fått sitta på snickerierna under många år. Kräver oftast 2 behandling med en 3% lösning av Algrent Proffs som görs med någon månads mellanrum

Vindskivor

Vindskivor är en del på huset som oftast har både alger och svartmögel. Detta pga. att vindskivorna vanligtvis sitter i en östlig och västlig riktning, som är gynnsamt för gröna alger eller rödalger. Algrent är en perfekt alg och mögeltvätt för detta ändamål.
Du tvättar vindskivorna med Algrent på samma sätt som för snickerier. Ommålning av vindskivor behövs göras ca vad 10 år. Tänk på att tvätta vindskivorna innan målning med Algrent, så att allt svartmögel är dött. Om du inte gör detta kommer svartmöglet snabbt tillbaka på dina nymålade vindskivor.

Dörr- och fönsterfoder

Dörrfoder och fönsterfoder brukar klara sig relativt bra mot påväxt. Får man något är det vanligtvis svartmögel angrepp. Behandla då dessa ytor med en 3% lösning av Algrent Proffs. Tänk på att foder oftast är målat med en färg med högt glansvärde. Därför är det viktigt att du spola av ytan med vatten efter max 12 timmar för att ytan inte ska mattas.

Dörr och dörrblad

En målad dörr klarar sig oftast bra mot alger och svartmögel. Om du får svartmögel på dörrbladet, behandlar du det på samma sätt som för dörr- och fönsterfoder.

Har du en ytterdörr i teak eller teakliknande material är svartmögel väldigt vanligt på dörrbladet. Blanda till en 3% lösning av Algrent Proffs. Applicera blandningen med exempelvis en vanlig blomstersputa. Låt verka i 12 timmar och torka därefter av blandningen sedan med vatten. Spola inte av med vattenslang eller högtryckstvätt. Dörrbladet kan bli skevt och dörren svår att stänga.
Om du har problem med kalkfläckar på din dörr i teak, kan du använda Algrent för att ta bort dessa vita fläckar. Dessa kalkutfällningar är naturliga från teak.

Vad kostar en fasadtvätt

Att anlita en firma för att göra en fasadtvätt kostar ca 10 000 kr för en enplans normalvilla med ca 150 kvm fasadyta innan rotavdag, dvs cirka 70kr kvm. Har du en normal tvåplansvilla med ca 250 kvm fasadyta blir priset ca 90kr per kvm, pga hyra av skylift. Slutnota blir då cirka 22 000kr innan rotavdrag (30% avdrag).

Den alg och mögeltvätt som dessa professionella firmor använder sig av är av exakt samma slag som Algrent.

Att göra fasadtvätten själv kostar ca 1200 för en alg och mögeltvätt som Algrent Proffs. Då räcker det till 200 kvm fasadyta med svår svartmögel angrepp. Dvs du får behandla hela ytan med en 3% Bensaltensid lösning. Så det är stora besparingar att fasadtvätt själv.
Fasadtvätt av Tegelfasad