ÅTERFÖRSÄLJARE

Var kan man köpa Algrent?

På Algrent.com

Eftersom vi tror att kunskap är viktig när man köper en produkt, vill vi som experter kunna informera och utbilda hur man använder våra produkter.

Därför har vi på Algrent valt att endast sälja våra produkter direkt till kunder genom olika kanaler.

Algrent produkter innehåller Bensalkonklorid och vi säljer bensaltensidi 2 olika styrkor.

Övriga försäljningskanaler

Yrkesmässiga användare

Om du är en professionell användare av tak- och fasadtvätt produkter och vill göra större inköp, kontakta oss direkt på Order@algrent.com