RENGÖR EFFEKTIVT

Tvätta tegeltak

ALGRENT kan användas på det flesta typer av material och ytor. Produkten fungerar på målade ytor och behandlade ytor, obehandlade ytor och ytor med tryck.


Hur man applicera blandningen på ytan är högst individuellt och vad du tycker bra att använda. Vi på ALGRENT rekommenderar lågtrycksspruta till större ytor, men borste, eller roller ger såklart samma resultat.

Tvätta Tak

… mossan binder fukt, som kan skada ”

Fasadtvätt

”… eller ge rötskador på träfasaden”

Tvätta Tak

… binder fukt, som kan skada ”

Fasadtvätt

”… ger rötskador på träfasaden”

Mossa tak

Medlet bleker inte ytan eller påskynda åldringsprocessen av materialet. Däremot kan högblanka ytor (glansvärde 8 eller mer) mattas något om inte ALGRENT spolas av efter 12 timmar. 


Denna avspolning påverkar inte slutresultatet, eftersom medlet har trängt ner i ytans porer och dödat påväxten.


Att ytan mattas kan vara en fördel om du ska måla om exempelvis fasaden efter behandlingen med ALGRENT. I dessa fall dödar du alger och svartmögel på fasaden, samtidigt produkten fungerar som en målartvätt. På så sätt slipper spara du ett moment.

Rödalger

Rengöra Stenplattor

”…är Kakelpest, Stenpest och Flispest”

Tvätta Altan

”… tralldäck är alger och svartmögel”

Tvätta Markis

”… kommer tyget försvagas och risk för ”

Rengöra Utemöbler

”… Utemöbler är ofta svåra att rengöra”

Ta bort alger på altan

Rengöra Stenplattor

”…är Kakelpest, Stenpest och Flispest”

Tvätta Altan

”… tralldäck är alger och svartmögel”

Rengöra Utemöbler

”… Utemöbler är svåra att rengöra”

Tvätta Markis

”… kommer tyget försvagas och risk”