ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

OPTIMAL RENGÖRNING

Ta bort svartmögel

Tvätta trall med såpa

ALGRENT PROFFS är anpassad för att kunna möta de krav du har på rengöringen.


Utifrån hur mycket påväxt som finns på ytan, kan du dosera ALGRENT PROFFS för att få den effektivaste behandling av ytan och det mest optimala resultatet.


Genom rätt dosering maximerar du effektiviteten av ALGRENT PROFFS, får den lägsta kostnaden och bidrar med lägsta resursanvändning.


ALGRENT PROFFS är anpassad för att kunna möta de krav du har på rengöringen.


Utifrån hur mycket påväxt som finns på ytan, kan du dosera ALGRENT PROFFS för att få den effektivaste behandling av ytan och det mest optimala resultatet.


Genom rätt dosering maximerar du effektiviteten av ALGRENT PROFFS, får den lägsta kostnaden och bidrar med lägsta resursanvändning.

Ta bort mögel med ättika

Rätt dosering

Få bort svartmögel

Uppskatta hur mycket påväxt det finns på området du ska behandla. Är det 10% eller mindre av ytan som påväxt finns på? Eller var det mer än 50% av taket som var mossbelagt innan du borstade av det?


Såklart finns det mindre områden av den yta du ska behandla där påväxten är mer framträdande än på andra ställen. Men genom att göra en uppskattning av hela ytan kommer du så nära optimal blandning man kan komma.


För att behandla ytor där svartmögel är det mest framträdande rekommenderas maximal koncentration. Ytor du behandla varje år med ALGRENT PROFFS kommer lägsta koncentration var tillräcklig.

Bild 1

Rätt dosering

Få bort svartmögel

Uppskatta hur mycket påväxt det finns på området du ska behandla. Är det 10% eller mindre av ytan som påväxt finns på? Eller var det mer än 50% av taket som var mossbelagt innan du borstade av det?


Såklart finns det mindre områden av den yta du ska behandla där påväxten är mer framträdande än på andra ställen. Men genom att göra en uppskattning av hela ytan kommer du så nära optimal blandning man kan komma.


För att behandla ytor där svartmögel är det mest framträdande rekommenderas maximal koncentration. Ytor du behandla varje år med ALGRENT PROFFS kommer lägsta koncentration var tillräcklig.

Ta bort svartmögel på trä

Den övre bilden visar ett tralldäck med mer än 50% påväxt. Dessutom är ytan hårt angripen av svartmögel. Rekommendationen är att behandla ytan med maximal koncentration av ALGRENT PROFFS dvs bland 1 del ALGRENT PROFFS och 10 delar vatten.


Bilden till vänster visar ett tralldäck med mindre än 10% påväxt. Ytan är ytterst lite påverkad av svartmögel och den mest framträdande är gröna alger. Rekommendationen är att behandla ytan med minimal koncentration av ALGRENT PROFFS dvs blanda 1 del ALGRENT PROFFS och 20 delar vatten. Alternativt väljer man ALGRENT och blandar 1 till 15.

Ta bort svartmögel med Algrent Proffs

Ta bort svartmögel på trä

Bild 1 visar ett tralldäck med mer än 50% påväxt. Dessutom är ytan hårt angripen av svartmögel. Rekommendationen är att behandla ytan med maximal koncentration av ALGRENT PROFFS dvs bland 1 del ALGRENT PROFFS och 10 delar vatten.


Bild 2 visar ett tralldäck med mindre än 10% påväxt. Ytan är ytterst lite påverkad av svartmögel och den mest framträdande är gröna alger. Rekommendationen är att behandla ytan med minimal koncentration av ALGRENT PROFFS dvs blanda 1 del ALGRENT PROFFS och 20 delar vatten. Alternativt väljer man ALGRENT och blandar 1 till 15.

Algrent är bättre än grönfri

Rengöring altan

Tabellen till höger visar rekommenderade blandningsförhållanden för ALGRENT PROFFS utifrån mängden påväxt.


För produkten ALGRENT rekommenderas alltid att blanda 1 del ALGRENT och 15 delar vatten för att få rätt koncentration av det verksamma ämnet.

Algrent är bättre än grönfri

Rengöring altan

Tabellen visar rekommenderade blandningsförhållanden för ALGRENT PROFFS utifrån mängden påväxt.


För produkten ALGRENT rekommenderas alltid att blanda 1 del ALGRENT och 15 delar vatten för att få rätt koncentration av det verksamma ämnet.

För svår påväxt

ALGRENT PROFFS
ALGRENT
PROFFS
299 kr703 kr
299 kr703 kr

För lätt påväxt

ALGRENT
ALGRENT

199 kr540 kr
199 kr540 kr