ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

RENGÖR ALTAN


ALGRENT kan användas på tralldäck av tryckimpregnerat gran och furu, lärk, bangkirai och komposit.

Fungerar både på obehandlad, behandlad eller målat trädäck.

Tvätta trall

Den vanligaste påväxten på ett tralldäck är alger och svartmögel. Partier som ligger mycket i skugga kan även vara drabbad av mossa. Algerna gör att tralldäcket blir halt och att rötskador kan uppstå.


Ett tralldäck är lika hårt utsatt för regn som ett tak. Men oftast är vattenavrinningen betydligt sämre än för ett tak. Den fuktiga miljön ger framförallt alger en möjlighet att föröka sig.


Vanligt rengöringsmedel som exempelvis såpa rengör bara ytan från alger. I träets porer finns alger kvar, som kommer få möjlighet att växa under säsongen.

ALGRENT tar död på algerna på ytan och tränger ner i träets porer.

Rengöra trall

Att rengöra ett tralldäck med en högtryckstvätt är som att slipa med ett grovt sandpapper. Man får bort det översta lagret av alger första året. Andra året är det betydligt mer alger på grund av att ytan är grövre och algerna har fått möjlighet att tränga ner djupare i träets porer .

Arbetsbeskrivning Tralldäck

Tvätta altan

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på tralldäcket med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska tralldäcket vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Steg 1 Alla typer av tralldäck

För målat tralldäck med hög glans eller tralldäck i komposit låt ALGRENT verka max 1 dygn. För övriga typer av tralldäck ska ALGRENT verka minst 1 dygn. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge.


Steg 2 Målat tralldäck eller trall av komposit.

Efter att ALGRENT har verkat, spola av tralldäcket med vatten. Använd en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 2 Övriga tralldäck

Efter din behandling av tralldäcket med ALGRENT är påväxten död. Regnet kommer spola bort resterna av påväxten med tiden. Vill du påskynda detta, använd vatten och en borste för att för bort den döda påväxten.


Steg 3 Alla typer av tralldäck

Om ditt trallgolv är smutsigt av jord med mera är det lämpligt att använda rengöringsmedel. Vanlig grön såpa är lämpligt och effektivt för smuts.


  • Åtgång
  • Blandning
  • Skydd & Säkerhet
  • Tips

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Om tralldäcket är av obehandlat tryckimpregnerat trä är åtgången något högre. För tralldäck i komposit är åtgången lägre.

ALGRENT PROFFS spädes 1+20 med vatten, ALGRENT spädes 1+15 med vatten

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT och ALGRENT PROFFS. Om du använder en spruta för att behandla ytan, rekommenderas andningsskydd på grund av att spraydimman kan irritera luftvägarna

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Tvätta altan med såpa och ättika

Beläggningen på ett tralldäck består oftast av både smuts och påväxt. Eftersom vattenavrinningen är dålig sköljer inte regnet av smutsen på tralldäcket på samma sätt som för ett tak. Därför är det effektivt att både rengöra och behandla mot påväxt samtidigt.

Blanda därför rengöringsmedel, exempelvis såpa i ALGRENT blandningen. Dosera rengöringsmedlet enligt förpackningen och ALGRENT enligt anvisning. Använd en vanlig skurborste och skrubba bort smutsen från tralldäcket. Skölja av tralldäcket enligt anvisningar.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då inte det är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Rekommenderad produkt för tralldäck

ALGRENT PROFFS
299 kr703 kr