ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

TVÄTTA ALTAN

TVÄTTA ALTAN

Tvätta altan med Algrent

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

Rekommenderad produkt för Tralldäck

Snabb Produktfakta

Professionell sanering av alger, mossa, lavar och svartmögel.

Är optimerad för att effektivt ta bort svår påväxt som mossa och svartmögel.

50% effektivare mot svår påväxt.

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT PROFFS räcker upp till 100m². Ger upp till 21 liter högeffektivt rengöringsmedel.

Fakta ALGRENT PROFFS för Altan

ALGRENT kan användas på tralldäck av tryckimpregnerat gran och furu, lärk, bangkirai och komposit.

Fungerar både på obehandlad, behandlad eller målat trädäck.

Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen appliceras då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Algrent Proffs innehåller skumdämande medel och är anpassat för låg- eller högtrycktrycksspruta

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Om tralldäcket är av obehandlat tryckimpregnerat trä är åtgången något högre. För tralldäck i komposit är åtgången lägre.

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT. Var extra försiktig när du jobbar på tralldäcket. Den behandlade påväxten blir väldigt hal när den är blöt.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Handledning Tralltvätt

Förutsättningar

Ska du behandla en yta med mycket mossa, är det viktigt att ta bort (med borste eller vattenslang) stora mossklumpar innan du applicera Algrent. Anledningen är att mossan är som en svamp, och Algrent har svårt att tränga ner till mossans rötter.


Ytan som du ska behandla ska vara torr och större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna. Rekommenderad yttertemperatur är mellan 0 och 25 grader, för att Algrent inte ska avdunsta för snabbt.


Utförande

1.Späds 1 del Algrent Proffs + 20 delar vatten vid normal behandling. För svår påväxt som svartmögel och stenpest, se sida "Optimal Rengöring"


2. Applicera blandningen på ytan med lågtryckspruta, borste, pensel eller roller så att det rinna lätt från ytan.


3. Efter 12 timmar har blandningen verkat klart och trängt ner i ytans porer. Påväxten är nu död.


3b. Om ytan har hög glans, rekommenderar vi att man spola av ytan efter 12 timmar, eftersom annars finns risk för att ytan mattas något.


4. Nu är allt klart. Väder och vind kommer spola bort den döda påväxten så småningom. Påväxt som mossa och lavar kan ta upp till 1 år innan regnet spolar bort den.


 4b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen att göra detta.

Tips Tvätta Tralldäck

Beläggningen på ett tralldäck består oftast av både smuts och påväxt. Eftersom vattenavrinningen är dålig sköljer inte regnet av smutsen på tralldäcket på samma sätt som för ett tak. Därför är det effektivt att både rengöra och behandla mot påväxt samtidigt.

Tvätta altan med såpa och ättika

Blanda därför rengöringsmedel, exempelvis såpa i ALGRENT blandningen. Dosera rengöringsmedlet enligt förpackningen och ALGRENT enligt anvisning. Använd en vanlig skurborste och skrubba bort smutsen från tralldäcket. Skölja av tralldäcket enligt anvisningar.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Högeffektiv Alg och mögeltvätt

Därför ska du tvätta din altan och trädäck regelbundet

ALGRENT kan användas på trädäck av tryckimpregnerat gran och furu, lärk, bangkirai och komposit. Fungerar både på obehandlad, behandlad eller målat trädäck.


Den vanligaste påväxten på altanen är alger och svartmögel. Men även mossa och lava kan förekomma om du inte tvättat altanen på många år.


Oftast är det den dåliga vattenavrinningen skapar den fuktiga miljön som framförallt ger alger. Det är viktigt att ta bort alger och svartmögel, eftersom det kan ge rötskador på altanen och försvaga konstruktionen.


Dessutom blir altan väldigt hala av alger och mögel, vilket kan ge personskador om någon halkar.

Bästa sättet att tvätta en altan eller trädäck

Beroende på vilken typ av altan du har och vilken typ av påväxt som du har på trädäcket, skiljer sig metoden hur du tvättar åt. Med rätt utrustning och rätt alg och mögeltvätt är det enkelt att utföra.

För bästa resultat av din altantvätt bör följande saker vara uppfyllda

 • Yttertemperaturen mellan 0 och 25 grader
 • Materials temperatur som du ska behandla bör inte vara mer än 25 grader. Utför därför jobbet inte i direkt sol, utan då det är molnigt.
 • Inga större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna.

mögel på trall, altan eller trädäck

Effektivt sätt att tvätta din altan

Det effektivaste sättet när du tvätta din altan är att samtidigt ta bort alger etc. och smuts.

Smuts som finns på altanen är oftast nedfall från träd, jord från trädgården eller kanske barnens saft som de spillde i somras.


För att ta bort smuts från altanen ska man använda någon form av tensid. Mer avancerade tensider finns i exempelvis i tvättmedel. Enklare tensider finns i diskmedel och såpa. För att rengöra tvätta ditt trädäck rent från smuts, är det oftast fullt tillräckligt att använda diskmedel eller såpa.


Blanda därför i 1 msk diskmedel i blandningen med Algrent, så får du bort smuts samtidigt som algerna försvinner.

Så använder du högtryckstvätten på din altan

En högtryckstvätt är ett fantastiskt hjälpmedel för att rengöra din altan om den används på rätt sätt.

Högtryckstvätten är ett hjälpmedel inte en maskin som tar bort alger och svartmögel.


Om du spolar ditt trädäck med hårt tryck från högtryckstvätten kommer du få bort alger, men samtidigt förstör du trädäcket. Du kommer ”slipa” bort algerna (och den skyddande ytan) och samtidigt trycka in vatten långt in i trallen.


Följden blir att ditt trädäck får rötskador och träet flisar sig. Det enda du åstadkommer är försämrad hållfasthet, stickor i fötterna och ännu mer alger nästa år.

Använd högtryckstvätten istället för att effektivt spola rent trädäcket efter behandlingen med Algrent.


Hur hårt tryck ska du spola med för att inte förstöra trädäcket? En bra tumregel är att max spola med dubbla trycket som kommer från trädgårdsslangen. Från en trädgårdsslang kommer det mellan 3-5 bars tryck, så högtryckstvätten bör ge max 10 bars vattentryck från munstycket.

Högeffektiv Alg och mögeltvätt

Vanliga misstag vid rengöring av trädäck

Behandla endast där algerna syns

Det tar några år innan påväxt som alger, mossa, lava och svartmögel blir synligt för blotta ögat. Väljer du att inte behandla ett område på trädäcket med Algrent, kommer algerna fortsätta frodas där. Därför ska du behandla hela trädäcket om du vill döda all påväxt.


Spola för hårt med högtryckstvätten

Ett för hårt vattentryck från högtryckstvätten ruggar upp träets yta och trycker in vatten i träet. Detta medför att du får ännu mer alger och mögel nästa år.


ALGRENT tar inte bort smuts

På en altan eller ett trädäck finns det oftast både smuts och påväxt som alger. Algrent tvättar inte bort smuts i form av jord eller fläckar från nedfallna löv. Däremot tar Algrent bort alger, svartmögel och mossa mycket effektivt.

Att rengöra trädäck med Klorin

Klorin är en stark basiskt och miljöfarliga kemikalier som man kan köpa i de flesta livsmedelsaffärer. Det har väldigt liten effekt på alger, svartmögel och mossa som sitter på porösa ytor som trä. Klorin är bara verksam på ytan och tränger inte ner i materialet och dödar rötterna pga. ytspänningen. På hårda material som kakel har klorin en effekt mot mögel.


Om du använder klorin på din altan eller trädäck kommer ditt trädäck blekas och skruvarna som håller trallen på plats kommer att börja rosta. Dessutom kommer träet fibrer att brytas ner, vilket kan påverka hela konstruktionen.


Använd därför inte Klorin eftersom det kommer att förstöra din altan på några år.

mögel på trall, altan eller trädäck

Bästa sättet att tvätta trall

Det vanligaste materialet på en altan är impregnerad trall. Vissa behandlar det med olja andra med produkter som Sioo:x träskyddsprodukter. Men det vanligast är att den impregnerad trallen är helt obehandlad.


De allra flesta vil tvätta altanen på våren och förbereda trädäcket för att sätta ut trädgårdsmöbler, grillar mm. Efter den långa vintern finns det oftast spår av både alger, svartmögel och smuts.


Oavsett hur du behandlat din trall eller inte, är sättet att tvätta trallen detsamma. Har du ett behandlat trädäck med exempelvis Sioo:x träskyddsprodukter kan du behöva göra någon efterbehandling av trallen efter tvättningen.


Bästa sättet att tvätta trallen är att ta bort smuts, alger och svartmögel samtidigt med hjälp av Algrent och såpa.

Steg-för-steg guide hur du ska rengöra trall

På trall är det vanligast påväxten alger och svartmögel. Om du har mycket svartmögel på din trall rekommenderar vi att du använder Algrent Proffs och blandar 1:10.

 1. Spola av trallen med en högtryckstvätt eller trädgårdsslang för att få bort den ytliga smutsen. Låt trallen därefter torka i några timmar.
 2. Blanda Algrent 1:15 om du ska behandla gröna alger eller Algrent Proffs 1:10 om du i huvudsak ska behandla svartmögel.
 3. Applicera blandningen på trallen med hjälp av en lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli ordentligt blöt. Normalt sätt är åtgången ca 0,25 liter blandning per kvm. För optimal effekt av ALGRENT ska trallen vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 4. Låt blandning verkar på trallen i minst 12 timmar.
 5. Därefter kan du spola av försiktigt de döda algerna med trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Tänk på om du använder en högtryckstvätt reducerar trycket, så att inte trallen skadas av den kraftiga vattenstrålen.
 6. Nu kan du njuta av en trall fri från alger och svartmögel i upp till 5 år


Högeffektiv Alg och mögeltvätt

Skydda din obehandlade trall med rätt behandling

Även om du behandla din trall med olja, såpa eller Soix kommer det inte skyddar dig mot påväxt som alger och svartmögel. Däremot bidrar dessa produkter till att inte sprickor i trallen uppstår så lätt, och ytan blir jämnare.


Nackdelen med att behandla trallen är att färgen på trallen ändras, eftersom du tillför olja eller fett till träet. Så även om du väljer en färglös trallolja, kommer den bli betydligt mörkare efter några behandlingar.

Många vill inte ha någon behandling på sitt tralldäck av impregnerad trall eftersom dom gillar den ”grå drivvedsfärgen”. Hur gör man då?


Det enda du kan göra då är att acceptera att det blir lite sprickor i trallen när du inte behandla trallen. Dessa småsprickor är bara en estetisk fråga, eftersom det inte påverkar konstruktions hållbarhet eller att du får stickor i fötterna.

Hur påverkar svart mögel trä

För att du ska få svartmögel på din altan, krävs det fukt, syre, näringsämne och rätt temperatur. Tar du bort en av dessa fyra faktorer kommer du inte få något svartmögel. Men den enda faktor du kan till viss del påverka är näringsämnen.


Genom att tvätta din trall regelbundet med såpa eller någon annan tensid kommer du ta bort alla näringsämnen. Tyvärr måste du göra det året om ifall du ska slippa svartmögel på ditt trädäck.

mögel på trall, altan eller trädäck

Bästa sätten att ta bort alger från altanen

Det bästa sättet att ta bort alger är med ett algmedel som ALGRENT. Gröna alger är lätta att få bort och det krävs en låg koncentration av Bensaltensid för att algerna ska försvinna. Blanda Algrent enligt instruktion och applicera det på din altan. Efter 12 timmar har Algrent verkat klart och du har en altan fri från alger.

Rengöra trädäck med ättika

Ett husmors tips är att rengöra trädäcket med ättika. Ättika har ett lågt Ph-värde på runt 4,5. Produkten finns oftast i två varianter, en 12% och en 24% i livsmedelsbutiken. Båda styrkan av ättika räknas som en svag syra.


Husmorstipset är att blanda 2 dl ättika, 1 liter vatten och några droppar diskmedel. Därefter skrubbar man trädäcket med denna blandning för att få bort alger och svartmögel.

Tyvärr fungerar det inte, och har mycket begränsad långtidseffekt på alger och svartmögel. Men du kommer däremot få en ren altan fri från smuts.


Det som händer är att du mekaniskt ta bort de yttersta algerna och möglet på trädäckets yta. Ättikan dödar inte algerna, men hämmar deras tillväxt i någon vecka. Effekten av ättikan på ett helt år är obefintlig.

Högeffektiv Alg och mögeltvätt

Tvätta altan med såpa och ättika

Ett annat husmorstips är att tvätta altanen med såpa och ättika. I detta fall är såpa byts ut mot diskmedel. Tipset är att blanda 2dl ättika, 1 liter vatten, och 0,5 dl såpa och skrubbar altanen med blandningen.


Både såpa och diskmedel är tensider, där såpa brukar klassas som en enklare tensid. Att man ska använda en större mängd såpa än diskmedel, beror på att tensider är enklare och mindre koncentrerad.

Tensider löser fett och smuts från en hård eller mjuk yta. Såpan har ingen effekt på alger och svartmögel.


Även här ta du mekaniskt bort alger och svartmögel från altanens yta. Varken såpa eller ättikan har någon effekt på påväxten.

Använda ogräsättika på altanen

Ogräsättika är egentligen samma sak som ättika, men är inte lika filtrerad. När man tillverka ättika renar men produkten efter destillationen. Om ättikan ska användas i mat görs reningen i flera steg för att ta bort slaggprodukter från jäsningen. Ogräsättika är bara en ättika med mer slaggprodukter i.


Ogräsättika har ingen effekt på alger och svartmögel. Det hämmar tillväxten av alger kortvarigt genom det låga PH-värdet. Långtidseffekten är försumbar.

mögel på trall, altan eller trädäck

Tvätta trall och behandla med såpa 

Att tvätta trall med såpa för att få bort smuts är effektivt. Men mot alger och svartmögel har det ingen effekt. En såpad trall får en mycket fin och varm färg.

Eftersom såpa innehåller fett, bidra det till att minska sprickorna i trallen.

Gör så här för bästa resultat med såpa trall.

 1. Behandla trallen med Algrent för att ta bort alger och svartmögel, se Handledning Tralltvätt.
 2. Efter att 12 timmar spolar av trallen med trädgårdsslangen för ta bort den döda påväxten.
 3. Blanda såpa i en hink med ljummet vatten. Ca 3dl såpa till 10 liter vatten. Detta räcker till ca 30 kvm trall
 4. Skrubba trallen med såpan med hjälp av en grov skurborste
 5. Låt det sedan torka in, skölj inte bort såpan. Såpans fett ska tränga ner i trallen.
 6. Klart. Trallen känns nu mjuk, ger varm känsla och är fri från alger och mögel i upp till 5 år.
 7. Om du vill ha större effekt av såpan, dvs en lenare och gråare yta är det bara att såpskura igen.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs

Därför ska du tvätta din altan och trädäck regelbundet

ALGRENT kan användas på trädäck av tryckimpregnerat gran och furu, lärk, bangkirai och komposit. Fungerar både på obehandlad, behandlad eller målat trädäck.


Den vanligaste påväxten på altanen är alger och svartmögel. Men även mossa och lava kan förekomma om du inte tvättat altanen på många år.


Oftast är det den dåliga vattenavrinningen skapar den fuktiga miljön som framförallt ger alger. Det är viktigt att ta bort alger och svartmögel, eftersom det kan ge rötskador på altanen och försvaga konstruktionen.


Dessutom blir altan väldigt hala av alger och mögel, vilket kan ge personskador om någon halkar.

Bästa sättet att tvätta en altan eller trädäck

Beroende på vilken typ av altan du har och vilken typ av påväxt som du har på trädäcket, skiljer sig metoden hur du tvättar åt. Med rätt utrustning och rätt alg och mögeltvätt är det enkelt att utföra.

För bästa resultat av din altantvätt bör följande saker vara uppfyllda

 • Yttertemperaturen mellan 0 och 25 grader
 • Materials temperatur som du ska behandla bör inte vara mer än 25 grader. Utför därför jobbet inte i direkt sol, utan då det är molnigt.
 • Inga större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs

Effektivt sätt att tvätta din altan

Det effektivaste sättet när du tvätta din altan är att samtidigt ta bort alger etc. och smuts.

Smuts som finns på altanen är oftast nedfall från träd, jord från trädgården eller kanske barnens saft som de spillde i somras.


För att ta bort smuts från altanen ska man använda någon form av tensid. Mer avancerade tensider finns i exempelvis i tvättmedel. Enklare tensider finns i diskmedel och såpa. För att rengöra tvätta ditt trädäck rent från smuts, är det oftast fullt tillräckligt att använda diskmedel eller såpa.


Blanda därför i 1 msk diskmedel i blandningen med Algrent, så får du bort smuts samtidigt som algerna försvinner.

Så använder du högtryckstvätten på din altan

En högtryckstvätt är ett fantastiskt hjälpmedel för att rengöra din altan om den används på rätt sätt.

Högtryckstvätten är ett hjälpmedel inte en maskin som tar bort alger och svartmögel.


Om du spolar ditt trädäck med hårt tryck från högtryckstvätten kommer du få bort alger, men samtidigt förstör du trädäcket. Du kommer ”slipa” bort algerna (och den skyddande ytan) och samtidigt trycka in vatten långt in i trallen.


Följden blir att ditt trädäck får rötskador och träet flisar sig. Det enda du åstadkommer är försämrad hållfasthet, stickor i fötterna och ännu mer alger nästa år.

Använd högtryckstvätten istället för att effektivt spola rent trädäcket efter behandlingen med Algrent.


Hur hårt tryck ska du spola med för att inte förstöra trädäcket? En bra tumregel är att max spola med dubbla trycket som kommer från trädgårdsslangen. Från en trädgårdsslang kommer det mellan 3-5 bars tryck, så högtryckstvätten bör ge max 10 bars vattentryck från munstycket.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs

Vanliga misstag vid rengöring av trädäck

Behandla endast där algerna syns

Det tar några år innan påväxt som alger, mossa, lava och svartmögel blir synligt för blotta ögat. Väljer du att inte behandla ett område på trädäcket med Algrent, kommer algerna fortsätta frodas där. Därför ska du behandla hela trädäcket om du vill döda all påväxt.


Spola för hårt med högtryckstvätten

Ett för hårt vattentryck från högtryckstvätten ruggar upp träets yta och trycker in vatten i träet. Detta medför att du får ännu mer alger och mögel nästa år.


ALGRENT tar inte bort smuts

På en altan eller ett trädäck finns det oftast både smuts och påväxt som alger. Algrent tvättar inte bort smuts i form av jord eller fläckar från nedfallna löv. Däremot tar Algrent bort alger, svartmögel och mossa mycket effektivt.

Att rengöra trädäck med Klorin

Klorin är en stark basiskt och miljöfarliga kemikalier som man kan köpa i de flesta livsmedelsaffärer. Det har väldigt liten effekt på alger, svartmögel och mossa som sitter på porösa ytor som trä. Klorin är bara verksam på ytan och tränger inte ner i materialet och dödar rötterna pga. ytspänningen. På hårda material som kakel har klorin en effekt mot mögel.


Om du använder klorin på din altan eller trädäck kommer ditt trädäck blekas och skruvarna som håller trallen på plats kommer att börja rosta. Dessutom kommer träet fibrer att brytas ner, vilket kan påverka hela konstruktionen.


Använd därför inte Klorin eftersom det kommer att förstöra din altan på några år.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs

Bästa sättet att tvätta trall

Det vanligaste materialet på en altan är impregnerad trall. Vissa behandlar det med olja andra med produkter som Sioo:x träskyddsprodukter. Men det vanligast är att den impregnerad trallen är helt obehandlad.


De allra flesta vil tvätta altanen på våren och förbereda trädäcket för att sätta ut trädgårdsmöbler, grillar mm. Efter den långa vintern finns det oftast spår av både alger, svartmögel och smuts.


Oavsett hur du behandlat din trall eller inte, är sättet att tvätta trallen detsamma. Har du ett behandlat trädäck med exempelvis Sioo:x träskyddsprodukter kan du behöva göra någon efterbehandling av trallen efter tvättningen.


Bästa sättet att tvätta trallen är att ta bort smuts, alger och svartmögel samtidigt med hjälp av Algrent och såpa.

Steg-för-steg guide hur du ska rengöra trall

På trall är det vanligast påväxten alger och svartmögel. Om du har mycket svartmögel på din trall rekommenderar vi att du använder Algrent Proffs och blandar 1:10.

 1. Spola av trallen med en högtryckstvätt eller trädgårdsslang för att få bort den ytliga smutsen. Låt trallen därefter torka i några timmar.
 2. Blanda Algrent 1:15 om du ska behandla gröna alger eller Algrent Proffs 1:10 om du i huvudsak ska behandla svartmögel.
 3. Applicera blandningen på trallen med hjälp av en lågtrycksspruta, pensel, borste eller roller. Ytan ska bli ordentligt blöt. Normalt sätt är åtgången ca 0,25 liter blandning per kvm. För optimal effekt av ALGRENT ska trallen vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.
 4. Låt blandning verkar på trallen i minst 12 timmar.
 5. Därefter kan du spola av försiktigt de döda algerna med trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Tänk på om du använder en högtryckstvätt reducerar trycket, så att inte trallen skadas av den kraftiga vattenstrålen.
 6. Nu kan du njuta av en trall fri från alger och svartmögel i upp till 5 år


Ingen mossa tak med Algrent Proffs

Skydda din obehandlade trall med rätt behandling

Även om du behandla din trall med olja, såpa eller Soix kommer det inte skyddar dig mot påväxt som alger och svartmögel. Däremot bidrar dessa produkter till att inte sprickor i trallen uppstår så lätt, och ytan blir jämnare.


Nackdelen med att behandla trallen är att färgen på trallen ändras, eftersom du tillför olja eller fett till träet. Så även om du väljer en färglös trallolja, kommer den bli betydligt mörkare efter några behandlingar.

Många vill inte ha någon behandling på sitt tralldäck av impregnerad trall eftersom dom gillar den ”grå drivvedsfärgen”. Hur gör man då?


Det enda du kan göra då är att acceptera att det blir lite sprickor i trallen när du inte behandla trallen. Dessa småsprickor är bara en estetisk fråga, eftersom det inte påverkar konstruktions hållbarhet eller att du får stickor i fötterna.

Hur påverkar svart mögel trä

För att du ska få svartmögel på din altan, krävs det fukt, syre, näringsämne och rätt temperatur. Tar du bort en av dessa fyra faktorer kommer du inte få något svartmögel. Men den enda faktor du kan till viss del påverka är näringsämnen.


Genom att tvätta din trall regelbundet med såpa eller någon annan tensid kommer du ta bort alla näringsämnen. Tyvärr måste du göra det året om ifall du ska slippa svartmögel på ditt trädäck.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs

Bästa sätten att ta bort alger från altanen

Det bästa sättet att ta bort alger är med ett algmedel som ALGRENT. Gröna alger är lätta att få bort och det krävs en låg koncentration av Bensaltensid för att algerna ska försvinna. Blanda Algrent enligt instruktion och applicera det på din altan. Efter 12 timmar har Algrent verkat klart och du har en altan fri från alger.

Rengöra trädäck med ättika

Ett husmors tips är att rengöra trädäcket med ättika. Ättika har ett lågt Ph-värde på runt 4,5. Produkten finns oftast i två varianter, en 12% och en 24% i livsmedelsbutiken. Båda styrkan av ättika räknas som en svag syra.


Husmorstipset är att blanda 2 dl ättika, 1 liter vatten och några droppar diskmedel. Därefter skrubbar man trädäcket med denna blandning för att få bort alger och svartmögel.

Tyvärr fungerar det inte, och har mycket begränsad långtidseffekt på alger och svartmögel. Men du kommer däremot få en ren altan fri från smuts.


Det som händer är att du mekaniskt ta bort de yttersta algerna och möglet på trädäckets yta. Ättikan dödar inte algerna, men hämmar deras tillväxt i någon vecka. Effekten av ättikan på ett helt år är obefintlig.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs

Tvätta altan med såpa och ättika

Ett annat husmorstips är att tvätta altanen med såpa och ättika. I detta fall är såpa byts ut mot diskmedel. Tipset är att blanda 2dl ättika, 1 liter vatten, och 0,5 dl såpa och skrubbar altanen med blandningen.


Både såpa och diskmedel är tensider, där såpa brukar klassas som en enklare tensid. Att man ska använda en större mängd såpa än diskmedel, beror på att tensider är enklare och mindre koncentrerad.

Tensider löser fett och smuts från en hård eller mjuk yta. Såpan har ingen effekt på alger och svartmögel.


Även här ta du mekaniskt bort alger och svartmögel från altanens yta. Varken såpa eller ättikan har någon effekt på påväxten.

Använda ogräsättika på altanen

Ogräsättika är egentligen samma sak som ättika, men är inte lika filtrerad. När man tillverka ättika renar men produkten efter destillationen. Om ättikan ska användas i mat görs reningen i flera steg för att ta bort slaggprodukter från jäsningen. Ogräsättika är bara en ättika med mer slaggprodukter i.


Ogräsättika har ingen effekt på alger och svartmögel. Det hämmar tillväxten av alger kortvarigt genom det låga PH-värdet. Långtidseffekten är försumbar.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs

Tvätta trall och behandla med såpa 

Att tvätta trall med såpa för att få bort smuts är effektivt. Men mot alger och svartmögel har det ingen effekt. En såpad trall får en mycket fin och varm färg.

Eftersom såpa innehåller fett, bidra det till att minska sprickorna i trallen.

Gör så här för bästa resultat med såpa trall.

 1. Behandla trallen med Algrent för att ta bort alger och svartmögel, se Handledning Tralltvätt.
 2. Efter att 12 timmar spolar av trallen med trädgårdsslangen för ta bort den döda påväxten.
 3. Blanda såpa i en hink med ljummet vatten. Ca 3dl såpa till 10 liter vatten. Detta räcker till ca 30 kvm trall
 4. Skrubba trallen med såpan med hjälp av en grov skurborste
 5. Låt det sedan torka in, skölj inte bort såpan. Såpans fett ska tränga ner i trallen.
 6. Klart. Trallen känns nu mjuk, ger varm känsla och är fri från alger och mögel i upp till 5 år.
 7. Om du vill ha större effekt av såpan, dvs en lenare och gråare yta är det bara att såpskura igen.