ALGRENT ÄR Effektivt och miljövänligt

TVÄTTA ALTAN

TVÄTTA ALTAN

Tvätta altan med Algrent

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

ALGRENT PROFFS

299 kr703 kr

Rekommenderad produkt för Tralldäck

Snabb Produktfakta

Professionell sanering av alger, mossa, lava och svartmögel.

Är optimerad för att effektivt ta bort svår påväxt som mossa och svartmögel.

50% effektivare mot svår påväxt.

Långtidsverkande mot ny påväxt i upp till 5 år.

Är biologiskt nedbrytbar

1 liter koncentrat av ALGRENT PROFFS räcker upp till 100m². Ger upp till 21 liter högeffektivt rengöringsmedel.

Fakta ALGRENT PROFFS för Altan

ALGRENT kan användas på tralldäck av tryckimpregnerat gran och furu, lärk, bangkirai och komposit.

Fungerar både på obehandlad, behandlad eller målat trädäck.

Blandningen kan användas på de flesta material som, trä, betong, sten, asfalt, tegel, puts, plast, plåt, tyg, takpapp, etternit och kompositmaterial.

För att applicera blandningen kan lågtryckspruta, borste, pensel eller roller användas.

Bleker eller påverkar ej ytor som blandningen appliceras på. Vid hög glans på ytan rekommenderas att ytan sköljs av efter max 12 timmar, pga. blandningen kan matta ytan.

Rekommendationen är att blandningen applicerar då yttertemperaturen är mellan 0 och 25 grader samt att det är regnfritt under 12 timmar efter applicering.

Algrent Proffs innehåller skumdämande medel och är anpassat för låg- eller högtrycktrycksspruta

Åtgång
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Om tralldäcket är av obehandlat tryckimpregnerat trä är åtgången något högre. För tralldäck i komposit är åtgången lägre.

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT. Var extra försiktig när du jobbar på tralldäcket. Den behandlade påväxten blir väldigt hal när den är blöt.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Handledning Tralltvätt

Förutsättningar

Ska du behandla en yta med mycket mossa, är det viktigt att ta bort (med borste eller vattenslang) stora mossklumpar innan du applicera Algrent. Anledningen är att mossan är som en svamp, och Algrent har svårt att tränga ner till mossans rötter.


Ytan som du ska behandla ska vara torr och större regnmängder ska inte förväntas de närmaste 12 timmarna. Rekommenderad yttertemperatur är mellan 0 och 25 grader, för att Algrent inte ska avdunsta för snabbt.


Utförande

1.Späds 1 del Algrent Proffs + 20 delar vatten vid normal behandling. För svår påväxt som svartmögel och stenpest, se sida "Optimal Rengöring"


2. Applicera blandningen på ytan med lågtryckspruta, borste, pensel eller roller så att det rinna lätt från ytan.


3. Efter 12 timmar har blandningen verkat klart och trängt ner i ytans porer. Påväxten är nu död.


3b. Om ytan har hög glans, rekommenderar vi att man spola av ytan efter 12 timmar, eftersom annars finns risk för att ytan mattas något.


4. Nu är allt klart. Väder och vind kommer spola bort den döda påväxten så småningom. Påväxt som mossa och lava kan ta upp till 1 år innan regnet spolar bort den.


 4b. Vill du få bort den döda påväxten tidigare, kan du spola av den behandlade ytan med vatten (trädgårdslang eller högtryckstvätt). Vänta då minst 48h efter behandlingen att göra detta.

Tips Tvätta Tralldäck

Beläggningen på ett tralldäck består oftast av både smuts och påväxt. Eftersom vattenavrinningen är dålig sköljer inte regnet av smutsen på tralldäcket på samma sätt som för ett tak. Därför är det effektivt att både rengöra och behandla mot påväxt samtidigt.

Tvätta altan med såpa och ättika

Blanda därför rengöringsmedel, exempelvis såpa i ALGRENT blandningen. Dosera rengöringsmedlet enligt förpackningen och ALGRENT enligt anvisning. Använd en vanlig skurborste och skrubba bort smutsen från tralldäcket. Skölja av tralldäcket enligt anvisningar.

Det kan vara lockande att inte behandla en yta som inte har någon synbar påväxt. Tänk på att mycket av påväxten blir synbar först efter några år, när rotsystemet fått fäste i ytans porer. Om du inte behandla en yta kommer troligtvis påväxten först bli synbara där.

För att ALGRENT ska ge ett optimalt resultat är det viktigt att behandlingen får verkar minst 12 timmar på ytan. Behandla därför inte ytor som är frostbelagda eller då större mängder regn förväntas komma inom 12 timmar.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men genom att behandla ytor med ALGRENT då det inte är någon växtsäsong, slipper du skydda växter och blommor från direktkontakt med blandningen.

Högeffektiv Alg och mögeltvätt

ALGRENT kan användas på tralldäck av tryckimpregnerat gran och furu, lärk, bangkirai och komposit.

Fungerar både på obehandlad, behandlad eller målat trädäck.

Tvätta trall

Den vanligaste påväxten på ett tralldäck är alger och svartmögel. Partier som ligger mycket i skugga kan även vara drabbad av mossa. Algerna gör att tralldäcket blir halt och att rötskador kan uppstå.


Ett tralldäck är lika hårt utsatt för regn som ett tak. Men oftast är vattenavrinningen betydligt sämre än för ett tak. Den fuktiga miljön ger framförallt alger en möjlighet att föröka sig.

ALGRENT kan användas på tralldäck av tryckimpregnerat gran och furu, lärk, bangkirai och komposit.

Fungerar både på obehandlad, behandlad eller målat trädäck.

Tvätta trall

Den vanligaste påväxten på ett tralldäck är alger och svartmögel. Partier som ligger mycket i skugga kan även vara drabbad av mossa. Algerna gör att tralldäcket blir halt och att rötskador kan uppstå.


Ett tralldäck är lika hårt utsatt för regn som ett tak. Men oftast är vattenavrinningen betydligt sämre än för ett tak. Den fuktiga miljön ger framförallt alger en möjlighet att föröka sig.

Högeffektiv Alg och mögeltvätt
mögel på trall, altan eller trädäck

Vanligt rengöringsmedel som exempelvis såpa rengör bara ytan från alger. I träets porer finns alger kvar, som kommer få möjlighet att växa under säsongen.

ALGRENT tar död på algerna på ytan och tränger ner i träets porer.

Rengöra trall

Att rengöra ett tralldäck med en högtryckstvätt är som att slipa med ett grovt sandpapper. Man får bort det översta lagret av alger första året. Andra året är det betydligt mer alger på grund av att ytan är grövre och algerna har fått möjlighet att tränga ner djupare i träets porer .

Vanligt rengöringsmedel som exempelvis såpa rengör bara ytan från alger. I träets porer finns alger kvar, som kommer få möjlighet att växa under säsongen.

ALGRENT tar död på algerna på ytan och tränger ner i träets porer.

Rengöra trall

Att rengöra ett tralldäck med en högtryckstvätt är som att slipa med ett grovt sandpapper. Man får bort det översta lagret av alger första året. Andra året är det betydligt mer alger på grund av att ytan är grövre och algerna har fått möjlighet att tränga ner djupare i träets porer .

mögel på trall, altan eller trädäck

Arbetsbeskrivning Tralldäck

Tvätta altan

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på tralldäcket med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska tralldäcket vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Steg 1 Alla typer av tralldäck

För målat tralldäck med hög glans eller tralldäck i komposit låt ALGRENT verka max 1 dygn. För övriga typer av tralldäck ska ALGRENT verka minst 1 dygn. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge.


Steg 2 Målat tralldäck eller trall av komposit.

Efter att ALGRENT har verkat, spola av tralldäcket med vatten. Använd en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 2 Övriga tralldäck

Efter din behandling av tralldäcket med ALGRENT är påväxten död. Regnet kommer spola bort resterna av påväxten med tiden. Vill du påskynda detta, använd vatten och en borste för att för bort den döda påväxten.


Steg 3 Alla typer av tralldäck

Om ditt trallgolv är smutsigt av jord med mera är det lämpligt att använda rengöringsmedel. Vanlig grön såpa är lämpligt och effektivt för smuts.

Arbetsbeskrivning Tralldäck

Tvätta altan

Blanda ALGRENT enligt instruktion. Applicera blandningen på tralldäcket med hjälp av en lågtrycksspruta. Det fungerar även bra att använda pensel, borste eller roller. Ytan ska bli blöt, utan att det droppar för mycket från den. För optimal effekt av ALGRENT ska tralldäcket vara fuktig en stund innan den torkar. Undvik därför att utföra arbetet i direkt starkt solljus.


Steg 1 Alla typer av tralldäck

För målat tralldäck med hög glans eller tralldäck i komposit låt ALGRENT verka max 1 dygn. För övriga typer av tralldäck ska ALGRENT verka minst 1 dygn. ALGRENT är lätt korrosivt och kan matta ner en blank yta om blandningen sitter för länge.


Steg 2 Målat tralldäck eller trall av komposit.

Efter att ALGRENT har verkat, spola av tralldäcket med vatten. Använd en borste för att lösgöra den döda påväxten.


Steg 2 Övriga tralldäck

Efter din behandling av tralldäcket med ALGRENT är påväxten död. Regnet kommer spola bort resterna av påväxten med tiden. Vill du påskynda detta, använd vatten och en borste för att för bort den döda påväxten.


Steg 3 Alla typer av tralldäck

Om ditt trallgolv är smutsigt av jord med mera är det lämpligt att använda rengöringsmedel. Vanlig grön såpa är lämpligt och effektivt för smuts.

tvättar trädäck, altan eller trall rent från alger
Ta bort svartmögel på altan